Przejdź do zawartości

Wikinews:Neutralny punkt widzenia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Ta strona opisuje zasadę Wikinews. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale najpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus.
Spis treści pomocy
Zasady
Pomoc techniczna
Pisanie artykułów
Normy zachowania

Neutralny punkt widzenia (NPOV) jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w projekcie Wikinews. Każdy artykuł musi być zgodny z tą zasadą.

Najkrótszą definicją Neutralnego Punktu Widzenia jest: rzetelne, bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny.

Należy więc zaprezentować wszystkie znane sobie punkty widzenia w danej sprawie, rzetelnie przedstawiając wszystkie argumenty za i przeciw każdemu ze stanowisk, oraz w miarę możności podać kto i dlaczego optuje za danym stanowiskiem. Każde z przedstawianych stanowisk powinno być pisane tym samym, neutralnym językiem, aby nie można było odczytać które stanowisko według autora artykułu jest właściwe.

Osoby niedbające o uczciwe zaprezentowanie innych punktów widzenia działają niezgodnie z zasadami neutralnego punktu widzenia. Artykuły napisane niezgodnie z zasadami neutralnego punktu widzenia powinny być korygowane w celu doprowadzenia ich do zgodności z tymi zasadami.

Jeżeli zauważysz artykuł niezgodny z zasadami neutralnego punktu widzenia, dopisz do niego {{Kontrowersja}} i postaraj się go poprawić.