2012-01-26: Ambasador Polski w Japonii podpisała ACTA

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 26 stycznia 2012
Protesty przeciw ACTA
InternetPrawo i przestępczość
Zablokowana strona Grzegorza Schetyny

26 stycznia 2012 roku w Tokio Jadwiga Maria Rodowicz-Czechowska o 3:30 czasu polskiego (11:30 czasu lokalnego) podpisała kontrowersyjną umowę ACTA

Wszystko zaczęło się 10 stycznia, kiedy to w Internecie pojawiła się informacja o możliwości podpisania ACTA przez Polskę. ACTA w swoim założeniu jest umową, która ma ograniczyć łamanie prawa do własności intelektualnej. Wielu specjalistów uważa jednak, że w swoich rozwiązaniach narusza podstawowe prawa obywatelskie i konstytucyjne. Internauci oburzeni wnioskiem rozsyłali w całej europie informacje o ACTA i jej zagrożeniach. Pierwszy raz w mediach o tym mówiono kiedy to angielska Wikipedia wykonała protest przeciwko SOPA (który uważa się za amerykańską nazwę ACTA).

Następne posunięcia to atak DDos na Polskie strony rządowe przez Anonymous, częściowe wyłączenie polskich stron, a na koniec zbiorowe demonstracje na ulicy. Pomimo ogromnego sprzeciwu obywateli, władze podpisały traktat.

Argumenty przeciwników[edytuj | edytuj kod]

Przeciwnicy argumentują to kilkoma artykułami utworzonymi we wniosku, którym są m.in.
SEKCJA 5, ARTYKUŁ 27

Strona może, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, przewidzieć możliwość wydania przez swoje właściwe organy dostawcy usług internetowych nakazu niezwłocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczających do zidentyfikowania abonenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jego konto zostało użyte do naruszenia, jeśli ten posiadacz praw zgłosił w sposób wystarczający pod względem prawnym żądanie dotyczące naruszenia praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub praw pokrewnych i informacje te mają służyć do celów ochrony lub dochodzenia i egzekwowania tych praw. Procedury są stosowane w sposób, który pozwala uniknąć tworzenia barier dla zgodnej z prawem działalności, w tym handlu elektronicznego, oraz zgodnie z prawem Strony, przy zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolność słowa, prawo do sprawiedliwego procesu i prywatności.

ARTYKUŁ 11

Bez uszczerbku dla przepisów prawa Strony dotyczących przywilejów, ochrony poufności źródeł informacji lub przetwarzania danych osobowych, każda Strona przewiduje w cywilnych postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej możliwość nakazania przez jej organy sądowe sprawcy naruszenia lub osobie, którą podejrzewa się o naruszenie, na uzasadniony wniosek posiadacza praw. przekazania posiadaczowi praw lub organom sądowym, przynajmniej dla celów zgromadzenia dowodów, stosownych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, będących w posiadaniu lub pod kontrolą sprawcy naruszenia lub osoby, którą podejrzewa się o naruszenie. Informacje takie mogą obejmować informacje dotyczące dowolnej osoby zaangażowanej w jakikolwiek aspekt naruszenia lub podejrzewanego naruszenia oraz dotyczące środków produkcji lub kanałów dystrybucji towarów lub usług stanowiących naruszenie lub co do których zachodzi podejrzenie naruszenia, w tym informacje umożliwiające identyfikację osób trzecich, co do których istnieje podejrzenie, że są zaangażowane w produkcję i dystrybucję takich towarów lub usług, oraz identyfikację kanałów dystrybucji tych towarów lub usług.

ARTYKUŁ 8

Każda Strona przewiduje w cywilnych postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej możliwość wydania przez jej organy sądowe nakazu zaprzestania przez stronę działań stanowiących naruszenie, oraz między innymi wydania tej stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad którą odnośny organ sądowy sprawuje jurysdykcję, nakazu mającego na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu handlowego towarów, które naruszają prawa własności intelektualnej.

Na tej podstawie stwierdzają możliwość inwigilacji komputerów obywateli, poprzez własnego dostawcę usług internetowych, by potem wyciągnąć dowody w celu wykorzystania ich przez organy sądowe.

Jednak internauci się nie poddają. Jak podaje TVN24, na Twitterze pojawił się wpis od Anonymous "TANGO DOWN - justice.ie", co oznacza planowany atak na tę stronę. Po jakimś czasie pojawił się kolejny: "ACTA to be signed...expect us" co w przetłumaczeniu: "ACTA do podpisu... oczekujcie na nas."

W ciągu dnia najpierw zablokowano (z przerwami) stronę premiera i sejmu, o 13 Grzegorza Schetyny, a o 17 Kancelarii Premiera.

W środę Stefan Niesiołowski w Radiu Zet stwierdził, że "ACTA jest bardzo dobre" i potępił używanie przez protestujących symboli nawiązujących do Znaku Polski Walczącej, mówiąc, że jeśli ktoś tak postępuje, to jest "jest idiotą i nie należy z nim w ogóle dyskutować".

Źródła[edytuj | edytuj kod]