Przejdź do zawartości

2014-12-31: Nowe obowiązki sprzedawców internetowych

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 31 grudnia 2014

Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta wchodzące w życie 25 grudnia 2014 roku, istotnie zmieniają proces zakupów przez Internet.

Główne zmiany w ustawie to konieczność modyfikacji w regulaminach (np. informacja o prawie do odstąpienia od umowy, informacja o braku wad towaru) oraz dodanie podsumowania do procesu zakupowego na osobnej podstronie. Ponadto przycisk zakupowy musi w jasny sposób informować, że kliknięcie wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty.

Zmiany w Ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostosowują Ustawę do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Źródła[edytuj | edytuj kod]