Przejdź do zawartości

Wikinews:Błędy i nieporozumienia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.

Czego się wystrzegać na Wikinews?

[edytuj kod]

Wandalizm

[edytuj kod]

Nie niszcz czyjejś pracy! Nie dokonuj edycji w artykułach, stronach pomocy, poradnikach, itp., jeśli nie służą one poprawie błędów lub dodaniu istotnych informacji. Nie zmieniaj zawartości stron użytkowników, jeśli chcesz przekazać jakąś prywatną informację skorzystaj ze strony dyskusji użytkownika. Czytaj więcej na Wikinews:Wandalizm...

Naruszanie praw autorskich

[edytuj kod]

W serwisie Wikinews dbamy o prawa autorskie ustalone przez polskie i zagraniczne prawodawstwo. Na temat prawa autorskiego czytaj więcej w poradniku Wikinews:Prawa autorskie...

Naruszanie neutralnego punktu widzenia

[edytuj kod]

Uważaj na sposób w jaki piszesz artykuł. Pamiętaj o dziennikarskim obiektywizmie, nie przelewaj swoich poglądów na treść informacji. Czytaj więcej na ten temat w poradnikach: Wikinews:Jak napisać poprawny artykuł? i Wikinews:Neutralny punkt widzenia.

Błędy językowe

[edytuj kod]

Błędy ortograficzne

[edytuj kod]

Masz problemy z ortografią? Skorzystaj z naszego poradnika lub sprawdź w Słowniku ortograficznym, jak powinniśmy pisać dane słowo. Korzystając z for internetowych itp. możemy użyć Firefoxa 2 do sprawdzania pisowni w naszych postach.

PODSTAWOWE ZASADY ORTOGRAFII
PISOWNIA Z RZ
ZASADA PRZYKŁADY
- gdy rz wymienia się na r w innych formach danego słowa morze > morski
- po spółgłoskach b, ch, d, g, j, k, p, t, w brzuch, krzyk, dojrzałość
- w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na -arz, -erz (z reguły w nazwach zawodów) dekarz, kolejarz
PISOWNIA Z Ż
ZASADA PRZYKŁADY
- gdy ż wymienia się na g, ź (zi), z, dz, dź, h, s w innych formach danego słowa rożek > róg
- po spółgłoskach n, l, ł, r łżeć, rż
- w partykułach , -że czyż nie
PISOWNIA Z Ó
ZASADA PRZYKŁADY
- gdy ó wymienia się na o, e, a w innych formach danego słowa pióro > pierze
PISOWNIA Z H
ZASADA PRZYKŁADY
- gdy h wymienia się na g, z, ż, ź, dz w innych formach danego słowa wahać się > waga
- w słowach, które rozpoczynają cząstki hekto-, higro-, hiper-, hipo- hipopotam

Błędy w skrótach i skrótowcach

[edytuj kod]

Mnogość skrótów i skrótowców w języku polskim powoduje czasem duże problemy z poprawnym ich zapisem. Skorzystaj z naszego poradnika lub sprawdź jak używać skrótów i skrótowców w twoim słowniku języka polskiego.

Przykład błędu Forma prawidłowa Komentarz
wg.
nr.
mgr.
dr.
wg
nr
mgr
dr
Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu piszemy bez kropki – są to skróty przez tzw. ściągnięcie. Jedynie w przypadku użycia takiego skrótu dla wyrazu w przypadku zależnym kropkę stosujemy (co jest logiczne), np. doktoradr. (w takiej sytuacji możemy też użyć formy dra).
m. in.
min.
m. in
m.in. Skrót od między innymi piszemy bez spacji, z kropkami po obu członach. Skrót min. oznacza minimum albo minister, zależnie od kontekstu.
Powyższa tabelka została zaczerpnięta z poradnika w Wikipedii.

Więcej informacji na temat błędów językowych znajdziesz w poradniku w Wikipedii