Przejdź do zawartości

Centralny Port Komunikacyjny trafił na listę strategicznych projektów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 26 kwietnia 2024
Mapa sieci TEN-T obejmująca 9 korytarzy sieci bazowej
Kolejowy transport wojskowy
Lotniczy transport wojskowy
Kolej dużych prędkości

24 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przegłosował aktualizację listy strategicznych projektów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. Na liście są m.in. Rail Baltica, łącząca Helsinki i Warszawę, tunel łączący Austrię i Włochy, linia szybkiej kolei Lizbona–Madryt oraz Centralny Port Komunikacyjny.

Rozporządzenie zostało przyjęte 565 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 29 wstrzymujących się. Po zatwierdzeniu przez Radę przepisy wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Główne założenia zakutalizowanej listy:

  • ukończenie głównych połączeń transportowych do 2030 r.,
  • zerwanie więzi infrastrukturalnych z Rosją i skupienie się na Ukrainie
  • stworzenie lepszych warunków dla mobilności wojskowej wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych UE.

Dokument skupia się także na podłączeniu głównych europejskich portów lotniczych do transeuropejskiej sieci kolejowej. Uwzględnione zostały również potrzeby wojskowe (waga lub wielkość transportu wojskowego), aby zapewnić płynny transfer żołnierzy i sprzętu. Obecność na liście otwiera drogę do pozyskania unijnych funduszy na projekt.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]