2022-02-27: Korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego bezpłatne dla Ukraińców

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 27 lutego 2022
Autobus linii 504 w Warszawie ozdobiony flagą ukraińską
Grafika: Marek Mazurkiewicz

Od 26 lutego 2022 roku w związku z Inwazją Rosji na Ukrainę korzystanie z środków lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę jest bezpłatne dla obywateli Ukrainy.

Osoby z Ukrainy korzystać mogą bez opłat z transportu zbiorowego za sprawą Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 294/2022 z 26-02-2022 na podstawie posiadanych dokumentów tożsamości.

26 lutego można było zaobserwować w Warszawie autobus z małą flagą ukraińską i warszawską.

Treść zarządzenia[edytuj | edytuj kod]

ZARZĄDZENIE NR 294/2022

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445) zarządza się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w granicach strefy biletowej 1 i 2, określonej w Uchwale nr XCIV/2431/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11586 ze zm.)1) dla obywateli Ukrainy na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.

§ 2. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

— Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski

Źródła[edytuj | edytuj kod]