2021-07-31: Prognoza konwekcyjna na dzień 1 sierpnia 2021 i noc 1/2 sierpnia 2021

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 31 lipca 2021
Pogoda

Przez Polskę przebiegać będzie pofalowany chłodny front atmosferyczny rozdzielający dwie silnie zróżnicowane masy powietrza – na wschodzie napływać będzie powietrze zwrotnikowe (z temperaturą sięgającą 18-20°C na wysokości 850 hPa), a na zachodzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego (z temperaturą 8-10°C na tej wysokości). W polu dużego kontrastu termicznego na wspomnianym froncie dojdzie do rozwoju płytkiego, ale aktywnego i szybko pogłębiającego się niżu. Spowoduje on nie tylko intensywną adwekcję chwiejnej masy powietrza nad Polskę południowo wschodnią, ale również bardzo istotnie nasili przepływ powietrza, powodując również znaczne zaburzenia kierunku wiatru.

2 stopień zagrożenia został wydany dla województwa podkarpackiego, częściowo świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego z powodu ryzyka bardzo silnych bądź niszczących porywów wiatru, opadów dużego i bardzo dużego gradu, a także nawalnych opadów deszczu prowadzących do podtopień oraz z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych, również o znacznej sile. Możliwa jest aktualizacja do 3. stopnia zagrożenia.

1 stopień zagrożenia został wydany dla obszaru otaczającego 2 stopień zagrożenia, głównie ze względu na ryzyko wystąpienia silnych porywów wiatru oraz intensywnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu z powodu opadów gradu oraz marginalnego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia[edytuj | edytuj kod]

Na tym obszarze spodziewane są szczególnie gwałtowne burze. Możliwa jest aktualizacja prognozy do 3. stopnia zagrożenia.

Na tym terenie prognozy w dalszym ciągu podtrzymują duże prawdopodobieństwa wystąpienia bardzo gwałtownych burz. Sytuacja jest jednak zależna od wydarzeń w nocy oraz rano oraz stanu zachmurzenia, a także głębokości i trajektorii niżu na pofalowanym froncie. Z tego powodu w godzinach porannych możliwa będzie aktualizacja prognozy.

Na obszar umiarkowanej i dużej niestabilności termodynamicznej (CAPE rzędu 1500-2500 J/kg, miejscami ponad 2500 J/kg) nałoży się pole bardzo dużych wartości uskoków prędkościowych i kierunkowych. Wartości uskoków w warstwie 0-6 km przekroczą 25-30 m/s, a w warstwie 0-3 km 20-25 m/s, co stwarza skrajnie duże ryzyko rozwoju silnych zjawisk burzowych. Ponadto dzięki rozwojowi aktywnego niżu, prognozowane są duże wartości SRH, przekraczające 300-450 m2/s2 w warstwie 0-3 km oraz 200-250 m2/s2 w warstwie 0-1 km. Prognostyczne hodografy są charakterystyczne dla pojawienia się gwałtownych, niszczących burz z szeregiem groźnych zjawisk z tornadami włącznie.

W takich warunkach prognozuje się nawet dwie strefy gwałtownych burz, związane z kolejnymi krótkimi falami górnymi. Pierwsza może się pojawić już w pierwszej części dnia, nawet już przed południem – dojdzie wówczas do rozwoju burz, które szybko organizować się mogą w burze superkomórkowe. Najbardziej prawdopodobnym obszarem inicjacji na chwilę obecną wydaje się być pogranicze Czech, Polski i Słowacji, a następnie burze będą się przemieszczać na północny wschód. W przypadku rozwoju silnego mezocyklonu może on po pewnym czasie spowodować odchylenie trasy takiej burzy nawet bezpośrednio na wschód. Głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy przekraczającej 5-7 cm, a także niszczące porywy wiatru, ponad 100-120 km/h. Przynosić będą także nawalne opady deszczu, do ok. 20mm/10min i do ok. 30-50mm w czasie trwania burzy. W przypadku utrzymania bardziej izolowanego charakteru nie można wykluczyć rozwoju tornada – szczególnie korzystne warunki wystąpią w północnej części obszaru (północna część woj. małopolskiego i podkarpackiego, południowa świętokrzyskiego), gdzie pojawią się silne uskoki w dolnych warstwach oraz nisko położony poziom kondensacji. W kolejnych godzinach z superkomórki/superkomórek może dojść do rozwoju układu MCS z sygnaturą bow echo bądź całego systemu LEWP, stwarzającego zagrożenie niszczącym wiatrem oraz wystąpieniem tornad szkwałowych. Potencjalnie także wewnątrz układu mogą być wbudowane superkomórki. Układ taki przemieszczać się będzie od Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej przez Podkarpacie po Roztocze i Lubelszczyznę.

Kolejna strefa burz potencjalnie przemieszczać się będzie po południu i wieczorem, a faworyzowanym typem konwekcji będzie formacja liniowa wewnątrz układu MCS, w który ponownie może być wbudowana sygnatura bow echo. Dokładna trajektoria będzie jednak zależna od rozwoju sytuacji we wcześniejszych godzinach. Na jego trasie głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, przekraczające 100-120km/h, a nawet 130km/h. Ponadto towarzyszyć jej będą nawalne opady deszczu, sięgające 30-60 mm. Ryzyko opadów gradu będzie już wyraźnie mniejsze, jednak nadal w pojedynczych przypadkach mogą występować (o średnicy 1,5-4 cm), szczególnie w razie wbudowania superkomórki w układ konwekcyjny. Zmaleje także ryzyko rozwoju trąb powietrznych, jednak w przypadku rozwoju kolejnego układu QLCS nie można ich całkowicie wykluczyć.

Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia[edytuj | edytuj kod]

Na tym obszarze ryzyko wystąpienia gwałtownych burz jest wyraźnie niższe. Większość z nich może być wbudowana w zachmurzenie warstwowe. Głównym zagrożeniem będą natomiast silne opady deszczu, głównie z powodu bardzo dużej wodności atmosfery (PW nawet powyżej 40mm). Ich suma może przekraczać około 30-40mm, a wraz z opadami wielkoskalowymi sumy dobowe mogą przekraczać nawet 50-70 mm.

Polska północno–zachodnia[edytuj | edytuj kod]

Nad Polskę północno zachodnią napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego, w którym dojdzie do rozwoju chmur konwekcyjnych. Relatywnie najkorzystniejsze warunki będą panować w ciągu dnia. Ewentualne burze nie będą jednak gwałtowne, przynosząc głównie opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 65-75 km/h. Burze w większości zanikną wieczorem, później ich nieco podwyższone ryzyko utrzyma się na Bałtyku i jego wybrzeżu.

Prognoza konwekcyjna ważna jest od 01 sierpnia 2021, godz. 08:00 CEST do 02 sierpnia 2021, godz. 08:00 CEST.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Prognoza konwekcyjna na dzień 1.08.2021 i noc 1/2.08.2021”, którego autorem jest Krzysztof Piasecki, opublikowanego w serwisie lowcyburz.pl na licencji CC-BY 4.0 (więcej informacji).