Złote Ekslibrisy Biblioteki im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi wręczono po raz 25

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 28 kwietnia 2017


Uroczystość wręczenia Nagród Złoty Ekslibris za rok 2016 oraz Nagród Superekslibris odbyła się 27 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przyznała Nagrodę Złotego Ekslibrisu dla najlepszych publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej już po raz 25, w roku 100–lecia Biblioteki. Nagrodę Superekslibrisu za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej przyznano po raz 8.

Jury, pod przewodnictwem Barbary Czajki, dyrektor Biblioteki, miało trudny wybór, aby z 95 publikacji wydanych w roku 2016 i dostępnych w zbiorach WBP im. marszałka Józefa Piłsudskiego najpierw nominować do Nagrody 33 publikacje, by dopiero z nich wyłonić laureatów.

Nagrody Złoty Ekslibris za rok 2016 zostały przyznane:

  • Krzysztofowi Pawłowi Woźniakowi za publikację „Rajmund Rembieliński wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830“ – w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi,
  • Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu za książkę „Łączy nas miłość do książek“ – w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej,
  • Maciejowi Malangiewiczowi i Jackowi Rutkowskiemu za wydawnictwo albumowe „Łowicz 1918-1939 kronika fotograficzna“ – w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej,

Nie przyznano nagrody w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi.

Jury przyznało również trzy Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. marszałka Józefa Piłsudskiego:

  • Krzysztofowi Stefańskiemu za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi
  • Muzeum Ziemi Wieluńskiej za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej
  • Elżbiecie Pawlickiej (dyrektorowi Biblioteki w latach 1982-2003, pomysłodawczyni Nagrody Złoty Ekslibris przyznanej po raz pierwszy w roku 1993 na 75-lecie Biblioteki) za całokształt działań dotyczących Nagrody Złoty Ekslibris

Nagroda Złoty Ekslibris i Nagroda Superekslibris mają charakter honorowy i nie wiążą się z żadną gratyfikacją pieniężną. Laureaci otrzymują statuetki zaprojektowane i wykonane przez artystę rzeźbiarza Rafała Frankiewicza oraz dyplomy przygotowane przez artystę plastyka Włodzimierza Rudnickiego.

Nagrody objęte są Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia.

Wręczeniu nagród towarzyszyła wystawa przygotowana przez Dział Zbiorów Regionalnych „Nominowani i laureaci 25. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 8. edycji Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego” eksponowana na parterze i na I piętrze Biblioteki, będzie ją można oglądać do 31 maja 2017 r.

Na uroczystość przybyli laureaci, również laureaci Złotych Ekslibrisów z lat poprzednich, ale także liczni bibliofile. Gratulacjom nie było końca.

Niniejszą relację z rozdania Złotych Ekslibrisów złożył laureat Złotego Ekslibrisu za rok 1996 za książkę „Działo się w Łodzi...”, wówczas była tylko jedna kategoria.

Ostatnim akordem spotkania na sali Biblioteki była publiczna debata tegorocznych laureatów, którzy dzielili się swoimi przemyśleniami na temat nagrody Złoty Ekslibris, tematyki swojej nagrodzonej książki ale i kondycji książki w przyszłości.

Książkę „Rajmund Rembieliński wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830“ Krzysztof Paweł Woźniak, profesor UŁ początkowo zamierzał nazwać „Rajmund Rembieliński człowiek i dzieło“. Nie tytuł, lecz treść stanowi o ważnym nowym spojrzeniu na „twórcę Łodzi przemysłowej“, bardzo sprawnego urzędnika ówczesnej administracji państwowej - Prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego czyli ówczesnego wojewody mazowieckiego. Autora wielu kreatywnych rozwiązań wiodących ku uprzemysłowieniu tego odległego od stolicy zakątka województwa mazowieckiego. Rajmund Rembieliński nie zajął jak dotąd należytego miejsca w panteonie wielkich Polaków gdyż krzątał się wokół „przemysłu i kunsztów“, a znacznie lepiej postrzegani tam są wodzowie, rycerze, wojownicy czy poeci i pisarze. Rajmund Rembieliński, o którym przekazywano wiele niesprawiedliwych, krzywdzących opinii nie miał właściwie swojego piewcy, który opierając się na rzetelnej ocenie jego dokonań, oddzielając je od pomówień, należycie doceniłby jego dokonania. Do czasu Krzysztofa Pawła Woźniaka i jego książki „Rajmund Rembieliński wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830“.

Zaś Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu Hanna Krawczyk wysoko oceniając prace zespołu autorów książki „Łączy nas miłość do książek“ i rzetelnie oceniając 70-letnią pracę swojej Biblioteki w służbie czytelnika i książki podkreśliła nie tylko wyremontowane piękne wnętrze, ale również nowe działania i nowe technologie wspomagające zdobywanie wiedzy przez bywalców biblioteki. I powiedziała, że mając w swojej bibliotece do dyspozycji bogaty księgozbiór podręczny, wiedzy o nowych rzeczach szuka najpierw w ... wikipedii.

Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]

.