Wikireporter:M Z Wojalski

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Wieża Babel użytkownika
pl-N Polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.
ru-2 Этот участник владеет русским языком на среднем уровне.
Użytkownicy według języka

Wikipedysta edytujący w Wikipedia Polska (o nicku:M Z Wojalski). The Wikipedian editing in Wikipedia Poland ( nick: M Z Wojalski)

Pierwsze edycje 7 stycznia 2007 First editions January 7th 2007

Jest w Wikipedia Polska wikipedystą bodaj najstarszym wiekiem, a z pewnością jednym z najstarszych. He is in Wikipedia Poland (Wkipedia Polska) supposedly the eldest (and surely, in the group of the eldest Wikipedians).

Posługuje się językiem polskim, to język ojczysty. He writes in Polish that is his native tongue.

Zna język rosyjski. He is also fluent in Russian.

Wie dużo o historii i zabytkach Łodzi, miasta rodzinnego i tą wiedzą dzieli się z innymi, jest autorem kilkunastu książek z tej dziedziny. He is an expert in the history of Lodz city (his home town) and willingly shares his knowledge as the author of many books covering this subject.

Posiada dużą kolekcję widokówek i zdjęć dawnej Łodzi, również dużą kolekcję własnych zdjęć Łodzi odchodzącej oraz współczesnej Łodzi i jej zabytków. He is the owner of significant postcards’ collection of “the Old Lodz” as well as his own photos depicting passing remains of the old city and its modern picture.

Posiada dużą kolekcję ekslibrisów (ponad 15 000) i urządza z nich wystawy, głównie Widzewskiej Galerii Ekslibrisu w Łodzi, którą od 1990, czyli od początku prowadzi jako wolontariusz. Jest autorem i redaktorem większości katalogów wystaw w tej galerii. He owns huge (over 15 000) collection of exlibrises (bookplates), that are the base for exhibitions organized usually in Widzewska Galeria Ekslibrisu (Exlibris Gallery) in Lodz . He has been heading this gallery as a volunteer since 1990 when it was founded. Additionally, he is the author and editor of the majority catalogues to the exhibitions.

Edytuje biogramy sławnych łodzian i ludzi związanych z Łodzią. He edits the biograms of famous people living in Lodz or linked with its history.

Edytuje biogramy ludzi nauki, kultury i sztuki działających w Łodzi. He edits the biograms of scientists and artists working in Lodz.

Edytuje biogramy łódzkich działaczy krajoznawstwa, turystyki i opieki nad zabytkami. He edits the biograms of people dealing with heritage tourism and its protection in the region.

Edytuje biogramy łódzkich Żydów, szczególnie tych, którzy przeżyli łódzkie getto. He edits the biograms of Jews from Lodz, especially those who survived from local ghetto.

Edytuje biogramy współczesnych polskich twórców ekslibrisów. He edits the biograms of contemporary Polish exlibris artists.

Edytuje teksty związane z dziejami Łodzi i łódzkimi zabytkami. He edits the texts related to history of Lodz and its heritage.

Działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. He actively works in the Society for (Material) Heritage Protection (TONZ) in Lodz.

Biograf i przyjaciel Arego Sternfelda wybitnego teoretyka astronautyki polskiego pochodzenia. Autor znanego w Wikipedii zdjęcia Arego Sternfelda (File:Ary Sternfeld (1905 - 1980).JPG) The biographer and friend of Ary Sternfeld, an outstanding space pioneer with Polish roots. The autor foto Ary Sternfeld in Wikipedia Commons (File:Ary Sternfeld (1905 - 1980).JPG).

W Wikipedii Commons umieścił szereg ilustracji pokazujących słynnych ludzi związanych z Łodzią, z Polską oraz Łódź. In Wikipedia Commons he published a number of illustrations of famous people connected with Lodz, Poland and of Lodz itself.

Ponadto:W Wikipedii Polska istnieje artykuł Mirosław Zbigniew Wojalski (ktoś inny był jego autorem) In addition: In Wikipedia Poland (Wikipedia Polska) one might find the article Mirosław Zbigniew Wojalski of some other author.