Przejdź do zawartości

Szablon:Uwagi

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.

Uwagi

[edytuj kod]
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


Ten szablon automatycznie generuje przypisy rzeczowe. Umieszczamy go w końcowej części artykułu, przed sekcją Bibliografia i przed sekcją Przypisy, ale po sekcji Zobacz też.

Przypisy rzeczowe – w przeciwieństwie do bibliograficznych – są (automatycznie) oznaczane nie kolejnymi liczbami, lecz kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.

Użycie

[edytuj kod]

Aby użyć szablonu w postaci standardowej, bez jawnego wskazania parametrów, należy skopiować tekst z ramki i wkleić do artykułu.

{{Uwagi}}

Szablon wyświetli listę przypisów należących do grupy "uwaga", wstawianych w tekście według wzoru:

<ref group="uwaga">tutaj treść przypisu/uwagi</ref>.

Podobnie jak dla przypisów, możliwe jest nadawanie nazw uwagom, aby wykorzystać je wielokrotnie, według wzoru:

<ref group="uwaga" name="uwaga1">tutaj treść przypisu/uwagi</ref>.

Kolejne wywołanie:

{{u|uwaga1}} lub <ref group="uwaga" name="uwaga1"/>.

Przykład

[edytuj kod]

Kod:

"Pingyuan"<ref group="uwaga" name="uwaga1">Nazewnictwo zwyczajowe.</ref> był chińskim<ref group="uwaga">Prawdopodobnie.</ref> okrętem pancernym<ref group="uwaga" name="uwaga1"/>.
{{Uwagi}}
Co wygląda następująco:

"Pingyuan"[uwaga 1] był chińskim[uwaga 2] okrętem pancernym[uwaga 1].

Uwagi

[edytuj kod]
 1. 1,0 1,1 Nazewnictwo zwyczajowe.
 2. Prawdopodobnie.

Opis parametrów

[edytuj kod]
pole opis status wartość domyślna uwagi
bez nazwy nazwa grupy przypisów opcjonalny uwaga inne typowe to mini lub infobox
1 lista przypisów opcjonalny brak pozwala na umieszczenie treści wszystkich uwag w jednym miejscu w kodzie – patrz Pomoc:Przypisy
nazwa treść przypisu o podanej nazwie opcjonalny brak alternatywna metoda na grupowanie uwag; nazwa nie może być liczbą; szablon przyjmuje dowolną liczbę takich parametrów

Wstawianie przypisów

[edytuj kod]

Jak w przypadku wszystkich innych merytorycznych informacji, zastosowanie do merytorycznych uwag ma zasada weryfikowalności. Dlatego też pozostaje często niezbędnym opatrzenie uwagi przypisem rzeczowym, kierującym do stanowiącego podstawę informacji źródła. Ze wzglądów technicznych nie można tego zrobić stosując znaczniki <ref>, jednak można w tym celu wykorzystać szablon {{refn}} lub {{#tag:ref}}.

Szablon {{refn}}
{{refn|grupa=uwaga|Tekst adnotacji<ref>Treść przypisu</ref>.}}

lub (z przywołaniem istniejącego już przypisu o zdefiniowanej nazwie):

{{refn|grupa=uwaga|Tekst adnotacji<ref name="nazwa"/>.}}

Jeśli istnieje potrzeba przywołania jednej uwagi wielokrotnie, należy ją nazwać za pomocą parametru "nazwa=":

{{refn|grupa=uwaga|nazwa=xxx|Tekst adnotacji<ref>Treść przypisu</ref>.}}

Tak zdefiniowaną uwagę można przywoływać wielokrotnie przez <ref group="uwaga" name="xxx" /> lub {{u|xxx}}.

Kolejność pól w szablonie nie ma znaczenia, może to być np. {{refn|Tekst adnotacji<ref>Treść przypisu</ref>.|grupa=uwaga}}.

Uwaga: Jeśli w tekście adnotacji występuje znak =, tekst adnotacji należy wprowadzić wywołaniem {{refn| 1 = Tekst adnotacji}}.

Szablon {{#tag:ref}}

Wywołanie to ma analogiczną konstrukcję:

{{#tag:ref|Tekst adnotacji<ref>Treść przypisu.</ref>.|group=uwaga}}
{{#tag:ref|Tekst adnotacji<ref>Treść przypisu.</ref>.|group=uwaga|name=xxx}}
 • Pola "group" i "name" muszą być umieszczone na końcu szablonu.
 • Pole name= jest opcjonalne.
Uwagi
 • W szablonie {{refn}} należy stosować polskie nazwy pól, grupa= i nazwa=.
 • W szablonie {{#tag:ref}} należy stosować angielskie nazwy pól, group= i name=.
 • Niezależnie od użytej metody:
  • oba szablony uwag muszą być umieszczane bezpośrednio w treści, w przeciwnym razie nie działają;
  • nazwa grupy musi brzmieć "uwaga", natomiast zamiast "xxx" można użyć dowolnej nazwy (nie mogą to być jednak same cyfry).

Przykład

[edytuj kod]

Kod:

Przykładowy tekst{{refn|grupa=uwaga|nazwa=u1|To jest przykładowa uwaga o nazwie u1<ref>A tu jest przypis.</ref>.}} z rozwinięciem{{u|u1}}.

lub

Przykładowy tekst{{#tag:ref|To jest przykładowa uwaga o nazwie u1<ref>A tu jest przypis</ref>.|group=uwaga|name=u1}} z rozwinięciem{{u|u1}}.

Wynik:

Przykładowy tekst[uwaga 1] z rozwinięciem[uwaga 1].

Uwagi

[edytuj kod]
 1. 1,0 1,1 To jest przykładowa uwaga o nazwie u1[1].

Przypisy

[edytuj kod]
 1. A tu jest przypis.

Grupa mini

[edytuj kod]

Wyróżnione znaczenie ma grupa o nazwie mini. Stosuje się ją w szablonie umieszczanym na końcu sekcji w której były stosowane mini-przypisy. W szczególności pozwala na definiowanie listy przypisów lub uwag tuż pod tabelką, w której zostały one zdefiniowane.

Aby użyć szablonu w postaci standardowej, bez jawnego wskazania parametrów, należy skopiować tekst z ramki i wkleić do artykułu.

{{Uwagi|=mini}}

Szablon wyświetli listę przypisów należących do grupy "mini", wstawianych w tekście według wzoru: <ref group="mini">tutaj treść przypisu</ref>.

Podobnie jak dla przypisów, możliwe jest nadawanie nazw mini-przypisom, aby wykorzystać je wielokrotnie, według wzoru: <ref group="mini" name="p1">tutaj treść przypisu</ref>; kolejne wywołanie: <ref group="mini" name="p1"/>.

Przykładowy kod tekstu:
{| class=wikitable
! Rok !! Ludność
|-
| 1800 || 1123
|-
| 1840 || 2342<ref group="mini" name="spis">Spis powszechny.</ref>
|-
| 1900 || 5425
|-
| 1923 || 4327<ref group="mini">za Ciamciara 1988, s. 127</ref>
|-
| 1938 || 6842
|-
| 1950 || 8345
|-
| 1960 || 11034<ref group="mini" name="spis"/>
|}
{{Uwagi|=mini}}
Co wygląda następująco:
Rok Ludność
1800 1123
1840 2342[mini 1]
1900 5425
1923 4327[mini 2]
1938 6842
1950 8345
1960 11034[mini 1]

Uwagi

[edytuj kod]
 1. 1,0 1,1 Spis powszechny.
 2. za Ciamciara 1988, s. 127

Alternatywne grupowanie

[edytuj kod]

Oprócz standardowego grupowania przypisów w sekcji końcowej w postaci tagów <ref> szablon wspiera metodę polegającą na przekazywaniu treści nazwanego przypisu w polu o nazwie takiej samej jak stosowana w treści do ich przywołania.

Kod Wynik

To jest tekst z uwagą{{u|uwaga 1}}. A to jest drugi tekst z inną uwagą{{u|uwaga 1}}{{u|uwaga 2}} do siebie zawierającą{{u|uwaga 2}} przypis{{r|Ala|Ola}}.

{{Uwagi
|uwaga 1=To jest uwaga z przypisem{{r|P1}}
|uwaga 2=To jest inna{{r|P1}} uwaga{{u|uwaga 1}} z innym przypisem{{r|P2}} i uwagą{{u|uwaga 2}} do siebie
}}

{{Przypisy
|P1=To jest przypis do uwagi
|P2=To jest inny przypis do innej uwagi
|Ala=Ala
|Ola=Ola
}}

To jest tekst z uwagą[uwaga 1]. A to jest drugi tekst z inną uwagą[uwaga 1][uwaga 2] do siebie zawierającą[uwaga 2] przypis[1][2].

Uwagi

[edytuj kod]
 1. 1,0 1,1 1,2 To jest uwaga z przypisem[3]
 2. 2,0 2,1 2,2 To jest inna[3] uwaga[uwaga 1] z innym przypisem[4] i uwagą[uwaga 2] do siebie

Przypisy

[edytuj kod]
 1. Ala
 2. Ola
 3. 3,0 3,1 To jest przypis do uwagi
 4. To jest inny przypis do innej uwagi

Błędy

[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Zobacz też

[edytuj kod]