Przejdź do zawartości

Moduł:Przypisy

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.


Moduł techniczny do obsługi szablonów {{przypisy}} i {{uwagi}}.

Przypisy[edytuj kod]

Funkcja generująca sekcję lub treść sekcji przypisów lub uwag.

parametry[edytuj kod]

Pole Do czego służy? {{Przypisy}} {{Uwagi}}
kategoria Link do kategorii błędu dodawanej jeśli wykryte zostanie użycie nieudokumentowanego pola w szablonie. [[Kategoria:Szablon:Przypisy do sprawdzenia]] [[Kategoria:Szablon:Uwagi do sprawdzenia]]
grupa Domyślna nazwa grupy przypisów. Brak uwaga

Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.return {

["Przypisy"] = function(frame)
	--mw.logObject(frame:getParent():getTitle(), "parent:title")

	local result = {}

	local category = frame.args["kategoria"]
	local defaultGroup = frame.args["grupa"]

	local hasIgnoredFields = {}

	-- grupa  przekazywana w polu o pustej nazwie
	-- aby docelowo zwolnić wszystkie nazwy na przypisy
	local group = frame:getParent().args[""]
	if group and string.match(group, "^=*$") then
		-- z wyjątkiem błednych wywołań w stylu "=="
		table.insert(hasIgnoredFields, "");
		group = nil
	end
	
	-- alternatywnie do czasu przebotowania z pola o nazwie "grupa"
	if not group then
		group = frame:getParent().args["grupa"]
		if group and (#group == 0) then
			group = nil
		end
	end
	
	local function noArgs()
		for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
			return false
		end
		
		return true
	end

	table.insert(result, '<div class="do-not-make-smaller refsection')
	if group or defaultGroup then
		local groupClass, _ = (group or defaultGroup) == "uwaga" and "uwagi ll-script ll-script-uwagi" or string.gsub(group or defaultGroup, ' ', '_')
		table.insert(result, " refsection-")
		table.insert(result, groupClass)
	end
	table.insert(result, '">')
	
	-- to jest lista przestarzałych pól w wywołaniach szablonów przypisów,
	-- które się jeszcze sporadycznie pojawiają w brudnopisach
	-- TODO docelowo lista będzie całkowicie usunięta
	local exceptions = {
		"colwidth", -- kopia z enwiki? do usunięcia
		"group", -- kopia z enwiki? do usunięcia
		"grupa", -- to tzeba zamienić na gołe '=wartość'
		"przypisy", -- a to całkiem usunąć
		"refs", -- kopia z enwiki? do usunięcia
	}
	local ignore = {}
	for i, v in ipairs(exceptions) do
		ignore[v] = true
	end
	
	local contents = {}
	for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
		if (k == "") or ((type(k) == "number") and (k == 1)) then
			--mw.logObject( {k, v}, "nazwa grupy albo pole {{{1}}} puste lub z przypisami w stylu <ref name=...>")
			table.insert(contents, v)
		elseif (type(k) == "string") and not ignore[k] then
			-- pole o podanej nazwie tłumaczymy na przypis o takiej samej nazwie
			local ref = frame:extensionTag('ref', v, {name=k, group=group or defaultGroup})
			--mw.logObject( {k, v, ref}, "indywidualny przypis")
			table.insert(contents, ref)
		else
			-- pole indeksowane lub mające nazwę wykluczoną z powodów historycznych
			--mw.logObject( {k, v}, "indeksowane pole z potencjalnymi przypisami w stylu <ref name=...>")
			table.insert(hasIgnoredFields, k)
			table.insert(contents, v)
		end
	end
	
	local references = frame:extensionTag('references', table.concat(contents), {group=group or defaultGroup, responsive="1"})
	
	table.insert(result, references)
	if #hasIgnoredFields > 0 then
		table.insert(result, '<span class="problemy">')
		table.insert(result, mw.text.nowiki("{{"))
		local title = mw.title.new(frame:getParent():getTitle())
		if title.namespace ~= 10 then
			table.insert(result, title.nsText)
			table.insert(result, ":")
		end
		
		table.insert(result, title.text)
		table.insert(result, mw.text.nowiki("}} Nieprawidłowe pola: "))
		table.insert(result, mw.text.listToText(hasIgnoredFields))
		table.insert(result, ". ")
		--mw.logObject({hasIgnoredFields, category}, "hasIgnoredFields and category")
	end
	table.insert(result, '</div>')
	if (#hasIgnoredFields > 0) and category then
		table.insert(result, category)
	end
	
	--mw.logObject(table.concat(result), "result")
	return table.concat(result)
end,
}