2023-08-29: Jak zagwarantować możliwość odmowy udział u w referendum – list organizacji społecznych do PKW

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 29 sierpnia 2023

29 sierpnia 2023 roku 39 organizacji społecznych zaapelowało do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, by zapewniono wyborcom realną możliwość odmowy udziału w referendum planowanym w dniu wyborów parlamentarnych – 15 października 2023 roku

W liście skierowanym do PKW organizacje apelują o to, by w wytycznych dla komisji obwodowych zalecić każdorazowe pytanie wyborcy, czy chce oddać głos w wyborach do Sejmu, do Senatu, w referendum. Gdy wyborca nie weźmie karty do głosowania w referendum, członek komisji powinien mieć obowiązek odnotowania tego w uwagach. Organizacje oczekują również, że PKW przygotuje materiały informacyjne dotyczące referendum — jak oddać głos, a także jak odmówić wzięcia w nim udziału.

Treść listu[edytuj | edytuj kod]

Warszawa, 29 sierpnia 2023 r.

Szanowny Pan

Sylwester Marciniak

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza

Wiejska 10

00-902 Warszawa


Szanowny Panie Przewodniczący,

w imieniu niżej podpisanych organizacji społecznych zwracamy się do Państwowej Komisji Wyborczej z apelem w związku z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu w połączeniu z referendum ogólnokrajowym, zaplanowanych na dzień 15 października 2023 r.

Zależy nam, by zagwarantowane były uczciwość i przejrzystość procesu wyborczego oraz uwzględnione prawo wyborców do podejmowania swobodnej decyzji udziału lub powstrzymania się od udziału w wyborach lub w referendum.

Pytania referendalne opierają się na wprowadzających w błąd stwierdzeniach. Referendum ma charakter plebiscytu wyraźnie sprzyjającego jednej opcji politycznej. To prowadzi do wypaczenia samej istoty referendum, jako ważnej instytucji demokratycznej. Tym bardziej wyborcy powinni mieć zagwarantowane nie tylko teoretyczne prawo, ale realną możliwość odmowy wzięcia w nim udziału.

Mając na uwadze istotę instytucji referendum, zwracamy się do Państwowej Komisji Wyborczej z apelem o uwzględnienie w przygotowywanych dla obwodowych komisji wyborczych wytycznych w sprawie zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzania głosowania (dalej: wytycznych), instrukcji dotyczącej prawa wyborców do odmowy wzięcia udziału w referendum. Szczególnie istotne jest, naszym zdaniem, zawarcie w wytycznych zaleceń dla członków komisji obwodowych (1) nakazujących im każdorazowe pytanie wyborców, w których głosowaniach/głosowaniu chcą wziąć udział (w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu, w referendum), a także, (2) przestrzegania obowiązku odnotowania w polu „uwagi”, znajdującym się w spisie wyborców, niepobrania przez wyborcę określonych kart do głosowania.

Ponadto zwracamy się z apelem do Państwowej Komisji Wyborczej, by w przygotowywanych materiałach informacyjnych na temat głosowania w dniu 15 października 2023 r. Komisja wyjaśniła, (1) jak ustalana jest frekwencja w referendum ogólnokrajowym, (2) czym jest karta ważna/nieważna, a czym głos ważny/nieważny oraz (3) przedstawiła informację o prawie wyborcy do odmowy wzięcia udziału w głosowaniu referendalnym i sposobie skutecznego skorzystania z tego prawa.

W naszej opinii takie działania przyczynią się do realizacji prawa wyborców do informacji, a co za tym idzie, umożliwią im podjęcie świadomej decyzji dotyczącej głosowania.

Z wyrazami szacunku,

Podpisane organizacje[edytuj | edytuj kod]

 1. Akcja Demokracja
 2. Federacja Znaki Równości
 3. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 4. Fundacja Autonomia
 5. Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc)
 6. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 7. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 8. Fundacji Green REV Institute
 9. Fundacja Juniper
 10. Fundacja Łódzki Szlak Kobiet
 11. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 12. Fundacja Ocalenie
 13. Fundacja OFF school
 14. Fundacja im. Stefana Batorego
 15. Fundacja Widzialne
 16. Fundacja Wolności
 17. Fundacja Wolność od Religii
 18. Fundacja Wolności Gospodarczej
 19. Fundacja Wspomagania Wsi
 20. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 21. Instytut Spraw Publicznych
 22. Inicjatywy „Nasz Rzecznik”
 23. Inicjatywa Wiosna Bez Barier
 24. Instytut Zdrowia i Hortiterapii
 25. Komitet Obrony Demokracji
 26. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
 27. Kongresu Ruchów Miejskich
 28. Miłość Nie Wyklucza
 29. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 30. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 31. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 32. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
 33. Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
 34. Stowarzyszenie Amnesty International
 35. Stowarzyszenie BoMiasto
 36. Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
 37. Stowarzyszenia Nomada
 38. Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet
 39. Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Źródła[edytuj | edytuj kod]