2021-09-02: Andrzej Duda zatwierdził wniosek rządu o wprowadzenie stanu wyjątkowego

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 2 września 2021

Prezydent RP, Andrzej Duda, wydał 2 września 2021 roku rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarze Polski przy granicy z Białorusią.

Rozporządzenie zostało wydane na wniosek Rady Ministrów. Zostanie ono w najbliższym czasie przegłosowane przez Sejm, który zgodnie z art. 231 Konstytucji RP może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji. Dotyczy 183 miejscowości, z których 115 znajduje się w województwie podlaskim, a 68 w lubelskiem.

Wprowadzone zostały następujące ograniczenia:

  1. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  2. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  3. obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  4. zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
  5. zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
  6. ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  7. ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Zakres obowiązywania i stosowania ograniczeń zostanie określony w rozporządzeniach Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]