2021-05-17: Serwis „Nasza Klasa” usuwać będzie nieaktywne konta

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 17 maja 2021

17 maja 2021 roku administracja serwisu „Nasza Klasa” wprowadziła zmiany w regulaminie dotyczące nieaktywnych kont.

W znowelizowanym Regulaminie Serwisu NK.pl[uwaga 1] na podstawie art. 7.5. i art. 8.9. wprowadzono automatyczne usuwanie nieaktywnych Kont, do których Użytkownik nie logował się powyżej 24 miesięcy.

Utraty konta można uniknąć w ciągu 24 miesięcy od blokady poprzez jego reaktywację (szczegóły na stronie serwisu).

ART. 7
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Zawierając Umowę z NK, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych NK oraz innych podmiotów;

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę NK, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

  8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

  9. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.

  10. logowania się do swojego Konta co najmniej raz na 24 miesiące.

— Regulamin Serwisu NK.pl, [1]

ART. 8
ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA
 1. Umowa może zostać rozwiązana przez NK poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

  1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub NK;

  2. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;

  3. otrzymania przez NK wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;

  4. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

  5. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

  6. kiedy Użytkownik nie logował się do swojego Konta w Serwisie (nie korzystał z Konta) przez okres co najmniej 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. NK będzie z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłać drogą elektroniczną do Użytkownika komunikat informacyjny.

— Regulamin Serwisu NK.pl, [2]

Uwagi[edytuj kod]

 1. Nowelizacja weszła w życie z dniem 17.05.2021 roku.

Źródła[edytuj | edytuj kod]