2021-04-22: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjmuje wnioski na rok akademicki 2021/2022

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 22 kwietnia 2021

22 kwietnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że od 12 kwietnia do 2 lipca 2021 roku można aplikować do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Kandydować w otwartym konkursie mogą absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydat musi uzyskać odpowiednią średnią z ocen na poprzednim etapie kształcenia, uzyskać 50% punktów z możliwych do zdobyci, ustalić z potencjalnym promotorem temat i zakres pracy doktorskiej.

Uczelnia oferuje możliwość uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach:

  1. inżynieria lądowa i transport
  2. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  3. nauki biologiczne
  4. rolnictwo i ogrodnictwo
  5. technologia żywności i żywienia
  6. weterynaria
  7. zootechnika i rybactwo


Szkoły doktorskie zastąpiły dotychczasową formę studiów trzeciego stopnia na mocy ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Źródła[edytuj | edytuj kod]