2019-11-15: Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi wręczone 15 łodzianom 8 listopada 2019

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 15 listopada 2019

Odznakami Za Zasługi dla Miasta Łodzi miasto docenia ludzi nauki, sztuki, oświaty, kultury, sportu, prawników, lekarzy, społeczników. Uchwałę w sprawie nadania (uchwała nr XV/616/19) Rada Miejska w Łodzi podjęła 16 października 2019. Otrzymało je 14 osób oraz chór akademicki „Bałałajka”. Odznaki przyznawane są przez Radę Miejską dwa razy w roku: z okazji Święta Niepodległości 11 listopada i z okazji Święta Łodzi 15 maja.

8 listopada 2019 r. zostali uhonorowani:

 • Anna Maria Bujała – od 30 lat członek Akademickiego Zespołu Muzyki Narodów Słowiańskich „Bałałajki”. Początkowo była instruktorem, a następnie menadżerem grupy, wraz z Zespołem zdobyła wiele prestiżowych nagród, nagrała płyty, cenione wśród miłośników muzyki folkowej. Dzięki zabiegom organizacyjnym i menadżerskim doprowadziła do sukcesów Zespołu.
 • Ryszard Harasiński – łódzki społecznik, pracuje w firmie medycznej i od wielu lat uprawia chód sportowy, który jest jednocześnie jego pasją. Reprezentuje Polskę oraz Łódź w zawodach na całym świecie. Bierze również czynny udział w życiu Rady Osiedla Widzew-Wschód.
 • Janina Stefania Kaczyńska – członkini Ligi Kobiet Polskich. Od wielu lat bezinteresownie, na zasadach wolontariatu, niesie pomoc osobom potrzebującym. Jako mieszkanka od 40 lat działa w środowisku os. „Konstytucyjna” m.in. jako członek Rady Osiedla „Konstytucyjna”. Z jej inicjatywy w 2010 r. na osiedlu powołany został Klub Seniora.
 • Józef Mieczysław Kuczka – to wiceprezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, zaangażowany w przywracanie prawdy tragicznej historii narodu polskiego okresu II wojny światowej oraz tragicznego losu ponad 23 tysięcy zamordowanych w Katyniu. Współautor wielu publikacji dotyczących osób związanych z Łodzią. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem Pro Patria.
 • Zbigniew Kuleta – od 1989 roku jest społecznym działaczem sportowym, najpierw jako sędzia, a obecnie obserwator i delegat ds. bezpieczeństwa PZPN. Odznaczony wieloma medalami oraz odznakami. Sprawuje funkcję Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi. Współtworzył Klub Honorowych Dawców Krwi i Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Straży Miejskiej.
 • Andrzej Machejek – autor i wydawca „łódzkich czasopism biznesowych. Redaktor naczelny i wydawca wielu publikacji o Łodzi m.in. „Żydzi łódzcy”, „Niemcy łódzcy”, „Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi”. Jest także współautorem: „Żydowski cmentarz w Łodzi” i autorem albumu „Łódź”. Otrzymał Medal „Pro publico bono”. Jest laureatem nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego.
 • Marcin Mielczarek – członek, od 25 lat solista i aranżer Akademickiego Zespołu Muzyki Narodów Słowiańskich „Bałałajki”. Pomysłodawca i dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórca wielu łódzkich rzeźb i pomników trwale wpisanych w pejzaż miasta.
 • Dominik Mierzejewski – od 2006 roku pracuje w Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, od maja 2015 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Utworzył i współredaguje serię wydawniczą Contemporary Asian Studies Series. Założył i kieruje Ośrodkiem Spraw Azjatyckich. Ponadto jest członkiem Rady ds. Azji i Pacyfiku MSZ RP i doradcą Ministra Spraw Zagranicznych.
 • Janina Miziołek – członkini, a od 2007 r. wiceprzewodnicząca Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi. Pedagog resocjalizacyjny i trener umiejętności psychospołecznych pomagający osobom w trudnej sytuacji życiowej. Realizowała projekt „Senior i jego zdrowie”. Uczestniczy w: Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów.
 • Józef Nowak – członek Rady Osiedla Stare Polesie od 2000 roku, pełnił funkcję członka Zarządu i zastępcy Przewodniczącego Zarządu. Z pełnym zaangażowaniem od wielu lat działalność z oddaniem, pasją i poświęceniem dla osiedla.
 • Roman Andrzej Patora – rektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Za swoją wybitną działalność naukowo-badawczą został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto jest laureatem Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz został uhonorowany Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Zorganizował wiele konferencji dotyczących rozwoju uczelni niepublicznych. Zajmuje się działalnością charytatywną, m.in. organizacją akcji na rzecz dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Na tym spotkaniu Odznaki nie odebrał, był nieobecny.
 • Mirosław Kazimierz Sobieraj – to członek Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Z jego inicjatywy powstała tablica upamiętniająca losy przedwojennych policjantów. Pomysłodawca i realizator „Lekcji Pamięci”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pro Patria oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.
 • Zofia Radzikowska-Wojalska – przez całe życie zawodowe była związana z Łodzią. Działała społecznie m.in. w PTTK, a także w TOnZ, gdzie była członkiem – założycielem Oddziału Łódzkiego. Była przewodnikiem po Łodzi i województwie. Współpracowała w organizowaniu 11 edycji konkursu fotograficznego TOnZ „Zabytki Łodzi”, jak również w przygotowaniu do druku 13 publikacji z serii „brązowej” TOnZ. Przez ostatnie 29 lat współtworzyła Widzewską Galerię Ekslibrisu.
 • Władysław Cichy – odznaczony Odznaką w edycji wiosennej 2019 z okazji Święta Miasta. Zasłużył się w zakresie krzewienia i propagowania kultury naszego miasta w Łodzi i w Polsce. Przez 8 lat dotychczasowej służby z okien Urzędu Miasta Łodzi „Prząśniczka” wybrzmiała, dzięki niemu, ponad 2400 razy. Reprezentował Łódź spotkaniach hejnalistów z różnych miast Polski. Rozsławił ponad 20 razy „Prząśniczkę” podczas owych wydarzeń,
 • Akademicki Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich „Bałałajki” – od lat skupia młodych pasjonatów słowiańskiego folku. Młodzi ludzie realizują swoje muzyczne fascynacje korzystając z oryginalnego instrumentarium. Działania zespołu to warsztaty muzyczne, koncerty i festiwale, letnie obozy muzyczne, wymiany młodzieży. Od niemal 30 lat kierownikiem artystycznym i aranżerem Zespołu jest pani dr hab. Barbara Sobolczyk. W tym roku Zespół obchodzi 50-lecie istnienia.

Wręczenie Odznak nastąpiło 8 listopada 2019 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dużej Sali Obrad.

Sesję poprzedziło wykonanie hejnału Łodzi.

Odznaki wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej prof. Marcin Gołaszewski.

Podczas zapraszania do odznaczenia na miejsce przed stołem prezydialnym odczytywane były uzasadnienia - obszerne sylwetki laureatów.

Z Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” wiąże się jedynie prestiż, natomiast nie jest przyznawana żadna nagroda pieniężna.

Odznakę nosi się po prawej stronie piersi.

W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył Andrzej Machejek.

Gratulacje laureatom składali m.in. wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, radni Rady Miejskiej oraz liczni mieszkańcy Łodzi, którzy wypełnili salę obrad Rady Miejskiej.

Do gratulacji przyłączył się też Wasz wikireporter uhonorowany taką Odznaką Za Zasługi dla m. Łodzi w 1999 r.

Wszyscy laureaci pozowali do zbiorowej fotografii.

Uroczystość można było obserwować także na telebimie.

Oczekiwanie na uroczystość umilała Orkiestra Dęta MPK Łódź.

Na zakończenie uroczystości zebrani usłyszeli koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Bałałajki”.

Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]

.