2019-09-15: Sejmik przedkongresowy województwa łódzkiego „Łódzkie - tożsamość, wspólnota, region” obradował 14 września 2019 w Łodzi

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 15 września 2019

14 września 2019 w auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego obradował Sejmik przedkongresowy krajoznawczy PTTK województwa łódzkiego pod hasłem: „Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region”. Udział wzięło ok. 50 krajoznawców (głównie działaczy PTTK) z Łodzi, Łowicza, Zgierza, Pabianic, Żarnowca i Warszawy. Przedstawiono 12 referatów.

Honorowy patronat nad sejmikiem sprawowali: Ryszard Bonisławski – Senator RP, Hanna Zdanowska – Prezydent miasta Łodzi, Przemysław Staniszewski – Prezydent miasta Zgierza, Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Antoni Różalski – prof. dr hab. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Bogdan Włodarczyk – dr hab. prof. nadzw. UŁ, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki, Janusz Zdebski – prof. dr hab. działacz PTTK, Przewodniczący Komitetu Naukowego VII Kongresu Krajoznawczego Polskiego Łódź 2020 oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Obrady prowadzili w imieniu Komitetu Organizacyjnego Jolanta Śledzińska ZG PTTK i Ryszard Mamenas Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza.

Tematy referatów:

 1. 100 lat istnienia województwa łódzkiego. Geneza, rozwój przestrzenny i podziały wewnętrzne – prelegent prof. dr hab. Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 2. Wojna 1914 roku w obiektywie łódzkiego amatora Michała Daszewskiego – Ryszard Bonisławski, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, senator RP
 3. Łódź i województwo – wczoraj i dziś w dokumentacji fotograficznejAndrzej Danowski, dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi
 4. Istota i konteksty krajoznawstwa 2.0 – prezentowali: dr Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 5. Wkład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w powstanie i rozwój muzealnictwa na obszarze województwie łódzkiego – prezentował Robert Starzyński, Muzeum Miasta Zgierza, Oddział Zgierski PTTK też członek Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK
 6. Aniela Chmielińska – pierwsza kobieta, która została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – prelegent Zdzisław Kryściak, z Oddziału PTTK Łowicz
 7. Patroni oddziałów PTK – PTTK województwa łódzkiego – Cezary Król, Oddział PTTK Żarnów (Jan Czeraszkiewicz patron Łódzkiego Oddziału, Jan Dylik patron Oddziału PTTK Łódź – Polesie, Bronisław Szwalm – patron Nauczycielskiego Oddziału PTTK w Łodzi, Kazimierz Staszewski patron Oddziału PTTK w Pabianicach, dr Eugenia Kaleniewicz – patron Oddziału PTTK w Warcie, Michał Rawita-Witanowski patron Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim)
 8. Budowa tożsamości regionalnej na przykładzie czasopisma RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik” – Izabela Rucińska, red. nacz. Czasopisma „Wędrownik”, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi
 9. Zamki jako atrakcja krajoznawcza województwa łódzkiego – Anna Krystecka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 10. Walory krajoznawcze łódzkich parków krajobrazowych – Piotr Miazek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 11. Stosunek krajoznawcy do ludności miejscowej na trasach wycieczkowych – referat przedstawił Zygmunt Kamiński, Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego w Łodzi przy Oddziale Łódzkim PTTK
 12. Ekslibrisy krajoznawcze o tematyce łódzkiej – autor prelekcji Mirosław Zbigniew Wojalski, krajoznawca z Łodzi, który pokazał 45 ekslibrisów z własnej kolekcji, o tematyce rysunku przedstawiającej zabytki Łodzi i wspomniał o związkach z Ziemią Łódzką posiadacza pierwszego polskiego ekslibrisu z 1516 r. Macieja Drzewickiego, duchownego i dyplomaty.

Referaty były ilustrowane zdjęciami, tekstami, innymi materiałami medialnymi pokazywanymi na dużym ekranie.

Rozmowy kuluarowe były owocnie toczone podczas 3 przerw kawowych.

Sejmik był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Uczestnicy sejmiku otrzymali wiele materiałów krajoznawczych m.in. 316-stronicowy „Kanon województwa mazowieckiego”, informatory turystyczne Łowicza, Zgierza oraz „łódzką tytkę turysty” przygotowaną przez Urząd Miasta Łodzi i Łódzką Informację Turystyczną.

Także informację o dotychczasowych kongresach krajoznawczych oraz opracowanie zatytułowane „Przygotowujemy VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego 2020 Łódź” pod hasłem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”. Pokazano, że celem Kongresu jest ukazanie silnych tysiącletnich więzi naszego kraju z tradycją i historią na tle cyfryzacji i nowoczesności dziejących się nieustannie wokół, ukazanie więzi naszego kraju z cywilizacją europejską mimo rozmaitych barier politycznych rozdzielających nasz kontynent. Że jest również próbą określenia nowej sytuacji krajoznawstwa w obrazie Polski i Europy.

To tematyka kilkunastu sejmików organizowanych przez środowiska PTTK. Nie tylko jednak w tym głównym nurcie, ale również pokazana ma być specyficzna problematyka danego regionu i tak właśnie było podczas obrad Sejmiku.

Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]