2019-05-18: Łodzianie odznaczeni Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi i nagrodzeni Nagrodą Miasta Łodzi 15 maja 2019

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 18 maja 2019

15 maja 2019 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi wręczono łodzianom Nagrody Miasta Łodzi i Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” przyznane wcześniej na sesji Rady 10 kwietnia 2019

Rada Miejska w Łodzi podjęła 10 kwietnia 2019 r. uchwałę (VIII/257/19) w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich 5 lat następującym łodziankom i łodzianom: Janina Renata Adamczyk, Iwona Teresa Bartosik, Wiesław Józef Chudzik, Jolanta Katarzyna Piątkowska i Krzysztof Stanisław Stefański. Nagrodą jest stosowny dyplom z ozdobną grafiką i jednocześnie kwota 25 000 zł brutto.

Rada Miejska w Łodzi podjęła 10 kwietnia 2019 r. uchwałę (VIII/258/19) w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania następującym łodziankom i łodzianom: Mirosław Barburski, Władysław Cichy, Wojciech Filipiak, Krystyna Alina Gralewicz, Dominik Gralka, Łukasz Grzejszczak, Wanda Józefa Jankowska, Marek Krochmalski, Mirosław Marian Marcinkowski, Józef Mazur, Marian Niedźwiedziński, Krystyna Stanisława Radziszewska, Maria Srogosz-Maile, Tekla Stańczak-Mikołajewicz, Jolanta Anna Sieradzka, Krzysztof Benedykt Śmigielski, Maria Anna Świerkocka, Janusz Aleksander Ugarenko, Bogdan Marian Włodarczyk, Elwira Irena Zaręba i Jan Zienkiewicz.

Odznak zbiorowych w tej edycji nie przyznano żadnej organizacji czy stowarzyszeniu.

Uroczystość prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski i on wraz z wiceprzewodniczącą Małgorzatą Niewiadomską-Cudak wręczali nagrody i odznaki. Przed wręczeniem Nagród i Odznak przeczytano zasługi każdej z tych uhonorowanych osób, działania predestynujące do uhonorowania. To w ogromnej większości społecznicy, działacze stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, wspierających nasze zdrowie, sport czy samorządność.

Wśród nich trójka działaczy PTTK: Janusz Ugarenko, Tekla Stańczak-Mikołajewicz (Zasłużony Przewodnik PTTK, przewodniczka od 51 lat po Łodzi, województwie łódzkim i kraju, wieloletnia prezes łódzkiego Koła Przewodników) i Jan Zienkiewicz (też Zasłużony Przewodnik PTTK, też od ponad 50 lat przewodnik, społeczny opiekun zabytków, działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi).

Gratulacje składali m.in. wiceprezydenci Łodzi Tomasz Trela i Adam Wieczorek.

Gratulacje składał także Wasz wikireporter, który Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” został uhonorowany w 1999 r. a Nagrodą Miasta Łodzi został nagrodzony w 2002 r.

Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]

.