2019-02-07: Działacze kultury z Łodzi uhonorowani Krzyżami Zasługi i odznakami Zasłużony dla Kultury Polskiej 6 lutego 2019 r.

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 7 lutego 2019

Podczas uroczystości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim 6 lutego 2019 r. wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył zasłużonym działaczom z Łodzi i z województwa łódzkiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udekorowano też kilka osób Medalami za Długoletnią Służbę.

Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Dyrektor Instytutu im. Balassiego Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie János Tischler a także działacze aktywnego łódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony działacz kultury Wasz wikireporter, krajoznawca, łódzki regionalista, autor publikacji o dziejach i zabytkach Łodzi, społeczny opiekun zabytków.

Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony łódzki działacz kultury Włodzimierz Rudnicki, współpracujący z Widzewską Galerią Ekslibrisu w Łodzi, plastyk, bibliofil, tworzący czasopismo bibliofilskie „Akapit”.

Honorowymi odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostali udekorowani: Krzysztof Góra, działacz kultury i turystyki, społeczny opiekun zabytków, Stanisław Jakuszewski, działacz i pracownik kultury współpracujący z Widzewską Galerią Ekslibrisu, Bohdan Kieszkowski działacz kultury współpracujący z Widzewską Galerią Ekslibrisu, społeczny opiekun zabytków, Jan J. Zienkiewicz działacz kultury i turystyki, społeczny opiekun zabytków, współpracujący z Widzewską Galerią Ekslibrisu. Przyznano też honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ryszardowi Bandoszowi działaczowi kultury z Ochoty, twórcy i kolekcjonerowi ekslibrisów współpracującemu z Widzewską Galerią Ekslibrisu w Łodzi i Mieczysławowi Borkowskiemu działaczowi kultury, społecznemu opiekunowi zabytków, działaczowi Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi, współpracującemu z Widzewską Galerią Ekslibrisu w Łodzi ale do ich dekoracji nie doszło.

Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymała Widzewska Galeria Ekslibrisu w Łodzi działająca systematycznie od 29 lat, w której eksponowana jest 101. wystawa. Odznakę odebrał jej animator, prowadzący ją nieprzerwanie od 1990 r. na Widzewie-Wschodzie w Domu Kultury „502” Mirosław Zbigniew Wojalski.

Ciekawe, że informacje o przyznanych 17 września 2018 r. odznakach honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dotarły do Łodzi 31 stycznia 2019, same odznaki dotarły 4 lutego 2019 r. a przez 4 miesiące znajdowały się chyba w „czarnej dziurze”.

Utajnione zostały lub również umieszczone zostały w „czarnej dziurze” imiona i nazwiska osób odznaczonych i uhonorowanych, bo na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=7266 pod informacją o wyróżnieniach nie ma ani jednego nazwiska osób uhonorowanych, są tylko wymienieni obecni podczas uroczystości i tylko jedno nazwisko jest prawdziwe János Tischler oraz prawdą jest, że odznaczenia wręczał wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Oto treść tej informacji: „Odznaczenia dla zasłużonych 6 lutego 2019. Podczas uroczystości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył zasłużonym działaczom z województwa łódzkiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz medale przyznane przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podczas ceremonii Karol Młynarczyk uhonorował trzydzieści osób. Wicewojewoda wręczył między innymi Krzyże: Zasługi, Komandorskie, Oficerskie, Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Pro Patria, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także Medale za Długoletnią Służbę.

- Wręczenie odznaczeń państwowych to bardzo podniosły moment. Dla mnie to zaszczyt, honor i wzruszenie – to najwyższe docenienie i podziękowanie za waszą działalność, dla dobra naszej Ojczyzny – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierz Skibicki i Maria Zwiedryńska, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, Dyrektor Instytutu im. Balassiego Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie János Tischler, Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury Dobrosław Bilski.”


Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]