Przejdź do zawartości

2013-03-12: Jedenasty dzień sede vacante - ostatnie przygotowania do rozpoczęcia konklawe

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 11 marca 2013

W poniedziałek przed południem odbyła się ostatnia przed konklawe kongregacja ogólna kardynałów. Natomiast po południu urzędnicy i osoby pomagające w konklawe złożą przysięgę dochowania bezwzględnej tajemnicy.


Kongregacja Ogólna[edytuj | edytuj kod]

Zgromadzeni na dziesiątej kongregacji ogólnej purpuraci skupili się na sprawach związanych z Instytutem Dzieł Religijnych (IOR) zwanym powszechnie bankiem watykańskim. Sprawy związane z tą instytucją referował kardybał-kamerling, który przewodniczy jednocześnie komisji kardynalskiej nadzorującej IOR. Kardynał Bertone przedstawił między innymi propozycje aby bank watykański został włączony w międzynarodowy system kontrolii transakcji finansowych, oraz współpracy z innymi bankami w ramach Moneyval.

Oprócz Spraw związanych z funduszami Watykanu podczas swoich wypowiedzi kardynałowie mówili także o profilu nowego papieża, oraz oczekiwaniach wobec niego.

Podczas ostatniej przed rozpoczęciem konklawe kongregacji ogólnej głos zabrało 28 z 152 obecnych purpuratów. W sumie w dyskusji podczas wszystkich kongregacji kardynałowie zabierali głos 161 razy. Purpuraci w głosowaniu zdecydowali się nie zwoływać już kolejnej kongregacji mimo iż byli jeszcze chętni do wzięcia udziału w dyskusji. Większość elektorów zdecydowała, ze potrzebuje czasu aby ostatecznie przygotować się do rozpoczynającego się we wtorek Konklawe.

Podczas kongregacji ogólnej zostało przeprowadzone także losowanie kolejnych asystentów stanowiących wraz z kardynałem-kamerlingiem kongregację partykularną. Na nową 3 dniową kadencję zostali wybrani kardynał biskup Antonios Naguib, kardynał prezbiter Marc Ouellet oraz kardynał diakon Francesco Monterisi. Jeśli w ciągu kolejnych trzech dni nie zostanie wybrany nowy papież, kolejni kardynałowie-asystenci zostaną wylosowani w czasie konklawe.

Przysięga dochowania tajemnicy przez personel obsługujący konklawe[edytuj | edytuj kod]

O godz. 17.30 personel pomocniczy, pomagający przy Konklawe złoży przysięgę zachowania pełnej tajemnicy, dotyczącej wszystkich spraw związanych z wyborem następcy Bendykta XVI. W gronie blisko 90 osób, jakie złożą przyżeczenia znajdą się: arcybiskup Lorenzo Baldisseri - sekretarz Kolegium Kardynalskiego, prałat Guido Marini - mistrz ceremonii papieskich, oprócz nich przyżeczenie złożą także inni papiescy ceremoniarze, Obsługa kaplic, spowiednicy mówiący w wielu językach, pielęgniarki i asystenci kardynałów którzy tego wymagają ze względu na zły stan zdrowaia, lekarze, osoby pracujące w kuchni i zajmujące się sprzątaniem w Domu św. Marty, dowódca Gwardii Szwajcarskiej płk Daniel Anrig i jeden z jego zastępców oraz kilkunastu gwardzistów i Dyrektor Służb Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej Państwa Watykańskiego, gen. Domenico Giani funkcjonariuszami żandarmi watykańskiej.

Uroczystość odbyła sie o 17.30 w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego. Przyżeczenie odebrał od wszystkich kardynał-kamerling Tarcisio Bertone.

Każdy ze składających przysięgę położył rękę na księdze ewangelii i wypowiedział formułę:


Ja, N.N., przyrzekam i przysięgam dochować całkowitej tajemnicy wobec kogokolwiek, kto nie należy do Kolegium Kardynałów-elektorów, i to na zawsze, o ile nie otrzymam specjalnego upoważnienia danego wyraźnie przez nowo wybranego Papieża albo jego Następców, odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio głosowań i obliczeń głosów przy wyborze Papieża.

Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego, słuchowego lub wizyjnego odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Watykańskiego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Papież zdecyduje zastosować

Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których ręką moją dotykam.

Dzień rozpoczęcia konklawe[edytuj | edytuj kod]

We wtorek wszyscy kardynałowie mieszkający w Rzymie będą koncelebrować Eucharystię odprawianą w Bazylice sw. Piotra według formularza mszalnego na Mszę św. w intencji wyboru papieża (Missa Pro Eligendo Romano Pontifice). Głównym celebransem tej Eucharystii będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano. Do byłego Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej będzie też należeć przywilej wygłoszenia homilii. Msza ta będzie otwarta dla wszystkich chętnych, którzy pomieszczą się w Bazylice.

Po zakończeniu Mszy Kardynałowie będą przeprowadzać się do domu św. Marty gdzie mieszkać będą podczas konklawe.

Wszyscy kardynałowie-elektorzy zgromadzą się przed godziną 16.30 w kaplicy Paulińskiej skąd wyruszą do Kaplicy Sykstyńskiej. Idąc w procesji purpuraci będą śpiewać litanie do Wszystkich Świętych i hymn Veni Sanctae Spiritus. Na początku procesji iść będą kardynałowie najmłodsi stażem, na samym końcu kardynał biskup Giovanni Battista Re. Kardynał Re będzie także przewodniczył obradą konklawe gdyż zarówno dziekan jak i wice dziekan kolegium kardynalskiego ukończyli już 80 lat a zatem stracili prawo brania czynnego udziału w wyborze kolejnej głowy Kościoła Katolickiego.

Gdy kardynałowie dotrą do Kaplicy Sykstyńskiej i zakończy się śpiew hymnu, złożą oni przysięgę zachowania pełnej tajemnicy obrad. Każdy z kardynałów kolejno podejdzie do otwartej księgi Ewangelii i wypowie przepisaną prawem przysięgę. Gdy wszyscy elektorzy zakończą składanie przysięgi prałat Guido Marini - mistrz ceremonii papieskich wypowie formułę "Extra omnes" która jest sygnałem dla wszystkich nieuprawnionych do opuszczenia Kaplicy Sykstyńskiej. Gdy drzwi "sykstyny" zostaną zamknięte odbędzie purpuraci przystąpią do dyskusji i pierwszego głosowania. Gdy ono się zakończy o jego wyniku wierni przekonają się z koloru dymu jaki ukaże się nad Kaplicą Sykstyńską. Po spaleniu kart do głosowania i wspólnych nieszporach Kardynałowie zostaną przewiezieni do Domu św. Marty gdzie zjedzą kolację i będą mieli czas na odpoczynek i rozmowy w kuluarach.

Wybór nowego papieża[edytuj | edytuj kod]

Gdy w którymś z głosowań jeden z Kardynałów otrzyma wymagane dwie trzecie głosów. Podejdzie do niego kardynał Re. i zapyta czy przyjmuje wybór, jeśli tak to jakie imie przyjmie jako głowa Kościoła Katolickiego. Gdy karty do głosowania będą palone nowo wybrany papież uda się do specjalnie przygotowanego pokoju zwanego pokojem łez gdzie będą już na niego czekały papieskie szaty. Gdy następca Benedykta XVI wróci do kaplicy sykstyńskiej wszyscy kardynałowie oddzadzą mu hominium czyli wyrazy czci i posłuszeństwa. Na koniec wspólnie odśpiewają "Te Deum".

Po odśpiewaniu hymnu procesja przejdzie z Kaplicy Sykstyńskiej na środkowy Balkon Bazyliki św. Piotra. Zatrzymując się po drodzę na krótką adorację najświętszego sakramentu w kaplicy Paulińskiej. Jako pierwszy na balkon wyjdzie kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran i zapowie on nowego Biskupa Rzymu. Gdy nowy papież wyjdzie na balkon udzieli pierwszego swojego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i Światu). Prawdopodobnie wypowie też krótkie przemówienia do wiernych zgromadzonych w Rzymie i uczestniczących w wydarzeniu za pośrednictwem mediów.

Inauguracja nowego pontyfikatu[edytuj | edytuj kod]

Termin mszy Inaugurującej pontyfikat nowego papueża nie jest jeszcze znany i zostanie on wyznaczony dopiero po wyborze kolejnego następcy św. Piotra. Msza inauguracyjna może odbyć się w dowolny dzień tygodnia.


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Sytuacja w Kościele rzymskokatolickim po rezygnacji Benedykta XVI - analiza procedur i przepisów dotyczących okresu sede vacante


Źródła[edytuj | edytuj kod]