Przejdź do zawartości

2010-05-28: Gdańsk: sąd administracyjny w sprawie prawa dwóch kobiet do bycia rodziną

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
LGBT
Równolegle z działaniami na drodze sądowej toczą się obecnie w Polsce starania na drodze legislacyjnej. Tzw. Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich przygotowuje ustawę dotyczącą uregulowania związków pozamałżeńskich. Jej działania są relacjonowane na stronie internetowej www.zwiazkipartnerskie.info. Natomiast informacje o kampanii w sprawie uznania związków osób tej samej płci są prezentowana w serwisie www.wszyscynatak.pl
piątek, 28 maja 2010

Gdańsk: Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę dwóch kobiet na decyzję Urzędu Skarbowego, a dotyczącą darowizny jednej z pań i ulg podatkowych z nią związanych. Dwie kobiety będące w wieloletnim związku przekazały sobie wzajemnie darowiznę, którą następnie uwzględniły w deklaracji podatkowej. Sprawa wniesiona do sądu była próbą walki o precedensowe uznanie ich związku za rodzinę w świetle prawa fiskalnego.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przyznaje najbliższym członkom rodziny darczyńcy prawo do zwolnienia podatkowego z tytułu darowizny. Obie panie uznały, że ich darowizna jest zwolniona z tego podatku, a Urząd Skarbowy nie podzielił ich opinii zaliczając kobiety do III grupy podatkowej (inni nabywcy – nie należący do rodziny). Od decyzji urzędników odwołały się do Izby Skarbowej, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Kobiety argumentowały, że przepisy prawa podatkowego mają charakter dyskryminacyjny, są niejednolite i wybiórczo traktują definicję rodziny. Dyskryminacja natomiast, będąca wynikiem nierównego traktowania, stanowi bezpośrednie naruszenie art. 32 Konstytucji. Sąd w sentencji swojej negatywnej decyzji podkreślił natomiast, że ustawa zasadnicza gwarantuje ochronę prawną i opiekę państwa małżeństwu, jako związku kobiety i mężczyzny, rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu, tylko związek kobiety i mężczyzny jest prawnie uznany przez państwo jako małżeństwo', przy czym dominującą wykładnią norm podatkowych jest wykładnia językowa ze ścisłym rozumieniem tekstu prawnego.

Podjęta przez gdański sąd decyzja, wyczerpuje drogę prawną dla tej jednostkowej sprawy.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]