2009-11-30: Pomoc społeczna: w listopadzie ruszył projekt "Urząd bez barier" organizowany przez Fundację "KEJA"

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 30 listopada 2009

W listopadzie 2009 odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Urząd bez barier”. Realizowane są one przez Pomorską Fundację Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" w Gdańsku. Założeniem projektu jest prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

19 listopada 2009 r. w województwie pomorskim zostało przeszkolonych 27 urzędników z takich instytucji jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, pracownicy wydziałów spraw społecznych i obywatelskich Urzędu Miasta. 25 listopada przeprowadzono podobne szkolenie w województwie mazowieckim.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Tegoroczna edycja obejmuje obszar województw mazowieckiego i pomorskiego.

Długofalowym celem projektu jest:

 • Podniesienie wiedzy pracowników administracji państwowej dotyczącej możliwości osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności zawodowej i społecznej.
 • Uświadomienie pracownikom urzędów jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne w instytucjach państwowych.
 • Podniesienie poziomu wiedzy pracowników socjalnych w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Zbudowanie przychylnej i odpowiedzialnej postawy urzędnika wobec niepełnosprawnego petenta.
 • Niwelowanie barier mentalnych na różnych płaszczyznach życia społecznego.
 • Prezentacja możliwości i osiągnięć osób niepełnosprawnych na różnych polach życia (sukcesy zawodowe, artystyczne, sportowe, działania społeczne).
 • Promowanie działań kreujących poprawny wizerunek osób niepełnosprawnych w odbiorze społecznym.
 • Poprawa dostępności do kompleksowej informacji dotyczącej usług medycznych, form rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i dofinansowań.

Zakładane rezultaty projektu to:

 • Lepsze przygotowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, ich bliskich i przewodników, dzięki czemu pracownicy urzędów, których praca jest ukierunkowana na pomoc niepełnosprawnemu petentowi, skuteczniej i pełniej będą mogli realizować podejmowane działania.
 • Zwiększenie świadomości pracowników administracji państwowej w odniesieniu do możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych, a to pozwoli na właściwe postrzeganie tych osób jako potencjalnych pracowników na otwartym rynku pracy.
 • Łatwiejszy dostęp osób niepełnosprawnych do stanowisk obsługi petenta w instytucjach użyteczności publicznej.
 • Lepsze poznanie przez pracowników różnych urzędów z województwa mazowieckiego i pomorskiego możliwości, predyspozycji i oczekiwań osób niepełnosprawnych.
 • Kompleksowa pomoc w uzyskaniu informacji oraz pomocy, na jakich zasadach i gdzie osoba niepełnosprawna może zaopatrzyć się w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i pomocniczy ułatwiający codzienną egzystencję.
Osoby niepełnosprawne mają te same prawa, co wszyscy obywatele. W rzeczywistości jednak napotykają na wiele przeszkód, które uniemożliwiają im pełne z nich korzystanie. Mimo zmian, jakie zaszły w ostatnich latach, w społeczeństwie nadal funkcjonuje bardzo wiele stereotypów. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, gdzie osoby niepełnosprawne poprzez brak podstawowych informacji o istniejących możliwościach edukacji, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego, prawnego zostają skazane na życie w izolacji. - mówi prezes fundacji Sylwia Skuza

Niepełnosprawność dotyka nie tylko danego członka rodziny, ale sprawia, że pomocy potrzebuje cała rodzina. Wynikające z tego faktu zagubienie, wstyd, lęk, brak informacji gdzie szukać pomocy, sprawiają, że osoby niepełnosprawne izolują się od świata. Nie korzystają z oferowanych im przez państwo praw i możliwości.

Zauważamy, że niepełnosprawni, jak i ich rodziny szukają wiedzy oraz możliwości, aby wyrównać swoje szanse w społeczeństwie. Kompleksowa informacja, lepsze poznanie problemów i oczekiwań osób niepełnosprawnych, integracja poprzez aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, przełamywanie barier mentalnych, to cele do realizacji, aby osoby niepełnosprawne stały się pełnowartościowymi obywatelami państwa. Dlatego szkolenia dla urzędników administracji państwowej są tak ważne, gdyż właśnie ta grupa osób jest pierwszym ogniwem budującym pomost do „normalnej” codzienności. - dodaje Skuza

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]


Wiadomość z serwisu regionalnego województwa pomorskiego
Wikinews
Wikinews
Pomorskie
Pomorskie

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie pomorskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Gdańska, Gdyni, Słupska, Tczewa, Starogardu Gd. lub Wejherowa
pozostałych miejscowości