2009-11-19: W 2010 ma ruszyć projekt "Podlaski internet równych szans"

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 19 listopada 2009

W przyszłym roku w ramach projektu "Podlaski internet równych szans" ok. tysiąc rodzin, które zostaną wybrane przez władze gmin na obszarze województwa podlaskiego, otrzymać ma sprzęt komputerowy. Równocześnie powstać mają świetlice, w których mieszkańcy będą mogli nauczyć się posługiwania programami komputerowymi oraz korzystać z internetu. Wybrane mają być te rodziny, których dzieci są w wieku gimnazjalnym i korzystają z pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

Inicjatywa ta powstała dzięki organizacji Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju. Projekt finansowany ma być przez samorządy lokalne (1 mln PLN), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (także 1 mln PLN) oraz pozyskane mają być środki zewnętrzne w kwocie 9 milionów złotych.

W ramach programu przewidziane są letnie "festyny internetowe". Do programu przystępują obecnie dwie gminy: Gmina Płaska i Gmina Zawady.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Wiadomość z serwisu regionalnego województwa podlaskiego
Wikinews
Wikinews
Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie podlaskim.

Zobacz także aktualne wydarzenia z Białegostoku, Suwałk i Łomży

Podlaskie
Podlaskie