Przejdź do zawartości

2009-08-13: Grupa Agora: spadek sprzedaży reklam i prasy

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 13 sierpnia 2009
Media

Kultura i rozrywkaCiekawostkiFilm
Gry komputeroweTelewizjaMuzyka

Według szacunków Grupy Agora wydatki na całym rynku reklamy w pierwszym półroczu 2009 roku wyniosły 3,5 mld zł, co onacza spadek o 13% - wynika z raportu finansowego spółki.

Z powodu trudnej sytacji na rynku reklamy spółka nie podejmuje się szacunków na najbliższe miesiace. "W pierwszym półroczu 2009 r. skutki spowolnienia gospodarczego dotkliwie odbiły się na wpływach reklamowych wszystkich segmentów rynku reklamy. Kondycja rynku reklamy w drugim półroczu 2009 roku i szacunki dla kolejnych lat zależą w istotnej mierze od prognoz PKB dla Polski. Pomimo pozytywnych sygnałów dotyczących wartości PKB dla Polski w 2009 r., prognozy dotyczące wartości rynku reklamy pozostają nadal rozbieżne. Dlatego też Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować, jak będzie rozwijała się sytuacja na rynku reklamy w 2009 roku (...) W opinii spółki nadal nie daje się zauważyć symptomów ożywienia na rynku reklamy w Polsce" - można przeczytać w komunikacie Agory.

W pierwszym półroczu br. przychody Grupy Agora wyniosły 572,2 mln zł (spadek o 12,9%). W samym drygim kwartale 2009 roku przychody spółki wyniosły 297,8 mln zł (spadek o 13,4%). Sprzedaż reklam wyniosła 372,9 mln zł (spadek o 21,2%), sprzedaż wydawnictw wyniosła 97 mln zł (spadek o 5,6%), a sprzedaż projektów specjalnych (w tym kolekcji) 52,1 mln zł (wzrost o 56,5%).

Sprzedaż reklam w Gazecie Wyborczej wyniosła 174,8 mln zł (spadek o 33,7%), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 75,4 mln zł (spadek o 4,8%). Gazeta sprzedawała średnio 388 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł prawie 39% (spadek o blisko 4%). Jeśli wyeliminować wpływ spadku przychodów z ogłoszeń rekrutacyjnych, to udział Gazety w wydatkach reklamowych w dziennikach nie zmienił się w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku.

Sprzedaż reklam w bezpłatnej gazecie Metro wyniosła 16,3 mln zł (spadek o 10,9%). Ze względu na mniejszą dynamikę spadku przychodów reklamowych w Metrze w porównaniu ze spadkiem wydatków na reklamę w dziennikach (spadek o 28%), bezpłatna gazeta Agory zwiększyła udział w wydatkach na reklamę dzienników o prawie 1% do 4%.

Przychody segmentu Internet wyniosły 38,6 mln zł (wzrost o 13,9%), w tym 8,3 mln zł z działalności Trader.com (Polska). Przychody Grupy AMS wyniosły 86,4 mln zł (spadek o 7,5%, przy zmniejszeniu wydatków na rynku reklamy zewnętrznej o 9%). Przychody ze sprzedaży czasopism wyniosły 47,6 mln zł (spadek o 16%),·przychody segmentu radio wyniosły 40,4 mln zł (spadek o 4,9%).

Koszty operacyjne netto Grupy w pierwszym półroczu 2009 roku spadły do poziomu 551,6 mln zł (spadek o 8,7%), a w samym drugim kwartale 2009 roku obniżyły się do 282,9 mln zł (spadek o 9,8%). Spadek kosztów jest m.in. efektem programu poprawy efektywności operacyjnej wdrażanego w Grupie od grudnia 2008 roku, w tym: zmniejszenia wydatków na promocję i reklamę (o 32,6%), niższych kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (spadek o 3,2%) oraz niższych o 9,1% kosztów usług druku.

Źródła[edytuj | edytuj kod]