2009-04-29: Amnesty International: uchodźcy pozbawieni ochrony w Turcji

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Azja
środa, 29 kwietnia 2009

W najnowszym raporcie Amnesty International alarmuje, że osoby, które przekroczyły turecką granicę dzień w dzień ryzykują życie, ponieważ władze Turcji nie są w stanie zapewnić im ochrony. Raport „Uchodźcy pozbawieni ochrony w Turcji” skupia uwagę na problemach, jakie od momentu przekroczenia granicy napotykają na tureckim terytorium imigranci, którzy uciekli z własnych krajów z powodu prześladowań.

„Narażeni na niebezpieczeństwo ludzie desperacko starają się dotrzeć do Turcji. Jednak państwo stosuje podwójne standardy i odmawia przyznania im statusu uchodźców” – powiedział Andrew Gardner, ekspert Amnesty International ds. Turcji.

Turcja jest jedynym państwem, które podpisało Konwencję o Statusie Uchodźców, a które nie uznaje za uchodźców obywateli państw spoza Rady Europy. W rezultacie coraz większa liczba ludzi potrzebujących międzynarodowej ochrony nie otrzymuje wymaganego wsparcia. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) podejmuje działania w celu przyznania statusu uchodźców oraz pomaga imigrantom przybyłym do Turcji w osiedlaniu się w państwach trzecich. Według oficjalnych danych w 2006 r. do UNHCR złożono 4 550 nowych wniosków o azyl od obywateli państw spoza Europy. W 2008 r. liczba ta wzrosła do 12 980. Większość z nich przybywa z Iranu, Iraku, Afganistanu i Somalii. Możliwe, że uchodźców jest o wiele więcej – nie ma rzetelnych danych na ten temat.

Osoby ubiegające się o azyl napotykają na trudności w dostępie do opieki medycznej, schronienia i pracy, co stoi w sprzeczności z tureckimi zobowiązaniami międzynarodowymi. Przypadki opisane w raporcie świadczą o braku poszanowania dla prawa międzynarodowego, jaki wykazują tureckie władze zmuszając ludzi do powrotu do państw, w których grożą im poważne naruszenia praw człowieka.

W kwietniu 2008 r. Amnesty International otrzymała informacje o irackiej rodzinie, która po przylocie z Bagdadu została zatrzymana na południu Turcji. Policjanci nie przyznali, że rodzina została aresztowana i że odmówiono jej członkom możliwości złożenia wniosku o azyl – pomimo prośby wysuniętej przez UNHCR w ich imieniu. Mimo obaw o życie, rodzina została zmuszona powrócić do Iraku.

„Od momentu przekroczenia granicy prawa osób ubiegających się o azyl są łamane przez tureckie władze. Do naruszeń dochodzi zarówno w trakcie rozpatrywania wniosków, jak i później, gdy otrzymują status uchodźcy” – powiedział Andrew Gardner.

Imigranci ubiegający się o azyl są często przetrzymywani przez długi czas w ciężkich warunkach, bez wystarczającej ilości pożywienia i bez jasnego uzasadnienia zatrzymania. Mogą zostać wydaleni z kraju bez przeprowadzenia odpowiednich procedur prawnych i zmuszeni do powrotu do państw, w których ich życie narażone jest na niebezpieczeństwo.

Pochodzący z Afganistanu mężczyzna opowiedział przedstawicielom Amnesty International o tym, w jaki sposób traktowali go policjanci podczas pobytu w areszcie na zachodzie Turcji: „Gdy nie chcieliśmy oddać pieniędzy pobili nas. Użyli naszych pieniędzy, by odesłać nas z powrotem do Afganistanu”.

W kwietniu 2008 r. cztery osoby utopiły się, gdy grupa 18 osób została zmuszona przepłynąć rzekę Tygrys, która stanowi granicę między Turcją i Irakiem. Władze Iraku odmówiły przyjęcia ich z powrotem na swoje terytorium.

We wrześniu 2008 r. 24 uzbeckich uchodźców, z których piętnaścioro to dzieci, zostało siłą przetransportowanych na terytorium Iranu przez funkcjonariuszy tureckich służb bezpieczeństwa. W trakcie deportacji członków grupy bito, a kobiety i dziewczęta zostały zgwałcone. W Iranie zostali wzięci do niewoli przez nieznaną grupę bojowników, którzy grozili im śmiercią. Po zapłaceniu 5 000 dolarów okupu uwolniono ich i mogli wrócić do Turcji. W październiku grupę ponownie deportowano do Iranu. Działacze na rzecz praw człowieka informowali, że grupa zamieszkała wysoko w górach niedaleko granicy, gdzie dzieci cierpiały z głodu, po tym jak władze Iranu odmówiły im wstępu na terytorium kraju.

Amnesty International wzywa tureckie władze do ustanowienia i wprowadzenia w życie sprawiedliwych procedur azylowych. Potrzebujący muszą zostać otoczeni międzynarodową ochroną, a prawa uchodźców i osób ubiegających się o azyl muszą być w pełni respektowane.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Źródła[edytuj | edytuj kod]