2009-04-05: "Katyń" Wajdy w 30 kinach całej Francji