Przejdź do zawartości

2017-11-23: Spotkanie przedstawicieli brytyjskiego rządu z liderami społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 22 listopada 2017
Ambasador Jonathan Knott podczas nieformalnej części rozmów

22 listopada 2017 w Polish Millenium House w Birmingham miało miejsce drugie z serii spotkań przedstawicieli rządu Wielkiej Brytanii z liderami polskiej społeczności w sprawie statusu obywateli państw Unii Europejskiej po brexicie. Ze strony brytyjskiej wzięli udział ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott, Anna Clunes, szefowa Departamentu do spraw Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, przedstawiciele Home Office. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, w tym przedstawiciele organizacji polonijnych: Polish Catholics Association, Polish Expats Association, Polish Scouting oraz lokalnych stowarzyszeń czy szkół polonijnych.

Spotkanie przedstawicieli rzadu brytyjskiego z liderami polskiej społeczności w UK. Polish Millenium Hall, Birmingham, 22.11.207

Strona brytyjska zapowiedziała wydarzenie z wyprzedzeniem i zapewniła możliwość pokrycia kosztów przejazdu. Spotkanie rozpoczęło się poczęstunkiem dla wszystkich gości. W części oficjalnej zabrał głos ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Jonathan Knott. Mówił o długotrawałych związkach polsko-brytyjskich sięgających średniowiecza i nieocenionym wkładzie Polaków, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Zapewniał, że Polacy są w Wielkiej Brytanii mile widziani i cenieni, a rząd brytyjski dokłada starań, by zabezpieczyć wszelkie prawa obywateli Polski i innych państw UE po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię. Poinformował, że zarówno on jak i inni przedstawiciele brytyjskiego rządu są na spotkaniu, by wysłuchać problemów i uwag Polaków i postarać się znaleźć najlepsze rozwiązania. "Wolą rządu brytyjskiego jest, by wszyscy obywatele Polski którzy związali już swój los z Wielką Brytanią pozostali w naszym kraju - jedynym wyjątkiem sa osoby skazane za poważne przestępstwa".

Rysunkowe podsumowanie spotkania przedstawicieli rządu UK z polską społecznością

Następnie wyświetlono film z wystąpieniem sir Alana Duncana - Ministra ds Europy i Ameryki, utrzymanym w podobnym tonie co wystąpienie ambasadora.

Kolejnym mówcą była Anna Clunes - dyrektor Departamentu do spraw Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Zreferowała stan negocjacji, wyrażając nadzieję, że wszystkie istotne problemy negocjacyjne zostaną rozwiązane jeszcze w 2017 roku. Jako kwestie nadal otwarte wymieniła kwestię niektórych benefitów oraz prawa do sprowadzenia do Wielkiej Brytanii rodziny po brexicie.

Kolejnym punktem były pytania z sali. Uczestnicy dziękowali za możliwość rozmowy i wskazywali problemy. Między innymi: przypadki nieuzasadnionego stwarzania Polakom problemów w dostępie do benefitów, pomocy mieszkaniowej czy opieki zdrowotnej przez urzędników na szczeblu lokalnym. Jako źle funkcjonującą oceniono koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Jako niedostateczne oceniono kontakty między urzędami brytyjskimi a polskimi instytucjami i stowarzyszeniami. Skrytykowano też zbyt wysokie opłaty za wniosek o obywatelstwo brytyjskie.

Po pytaniach przystąpiono do omówienia projektowanego systemu ubiegania się o status rezydenta. Przedstawiciel Home Office, zapewnił, że system będzie maksymalnie uproszczony a aplikacja możliwa do złożenia online, bez potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów, jedynie w oparciu o dane jakimi już dysponują rządowe agendy HMRC i DWP. Zaprosił uczestników spotkania do zapisywania się jako ochotnicy do testów wstępnych wersji systemu.

Ostatnim punktem były nieformalne rozmowy kuluarowe. Zapowiedziano też kolejne spotkania w celu monitorowania postępu negocjacji w sprawie brexitu oraz dla poprawy wzajemnego zrozumienia.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]