Przejdź do zawartości

2008-09-18: Londyn: "Ciche Więzy Zależności" – nowa inicjatywa społeczna dla polskich emigrantów

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 18 września 2008
Inicjatywa "Ciche Więzy Zależności", Londyn

Krystyna Walewska-Huseynov, dyplomowana psychoterapeutka specjalizująca się m.in. w zakresie relacji międzykulturowych i psychoterapii uzależnień, wieloletnia członkini BACP (Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellorów i Psychoterapeutów), a przede wszystkim Polka żyjąca już od 1981 roku w Londynie, z dniem dzisiejszym rozpoczyna realizację opracowanej przez siebie inicjatywy: "Ciche Więzy Zależności".

Akcja ta ma oddolny charakter edukacyjno-profilaktyczny w obszarze spraw społecznych wiążących się z problematyką nowej polskiej emigracji. Skierowana ona jest w pierwszej kolejności do polskiej młodzieży, która tak licznie przybyła do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a z powodu trudności z radzeniem sobie ze stresem pojawiającym się też na tle różnic kulturowych w codziennych kontaktach z nowymi realiami, znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnień od narkotyków.

W związku z powszechną także w Wielkiej Brytanii - jak i wszędzie na świecie, dostępnością narkotyków oraz tutaj także rozpowszechnionymi mylnymi próbami brania narkotyków zwłaszcza przez młodych ludzi za środki skutecznie redukujące napięcia wewnętrzne, Krystyna Walewska-Huseynov podejmuje wyzwanie na rzecz polskiej, jak i brytyjskiej społeczności, mobilizując zasoby znajdujące się w granicach jej własnych możliwości.

Uzyskawszy wsparcie lokalowe, które udzielił jej Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Londynie, a także subsydia finansowe z Caspian Resources Consulting in London, Krystyna Walewska-Huseynov uruchamia od dzisiaj w ramach swojej akcji "Ciche Więzy Zależności" projekt edukacyjno-poradniczy promowany hasłem: "No Drugs | No Stress".

CELE PROJEKTU "Ciche Więzy Zależności" – "No Drugs | No Stress"

  • propagowanie wśród młodej polskiej emigracji w Londynie wiedzy na temat zawsze po cichu zawiązującej się w ludzkim życiu zależności, gdzie stres z początkowego bycia przyczyną ucieczki w narkotyki, staje się powoli jej skutkiem;
  • popularyzowanie edukacji przeciwuzależnieniowej na rzecz zdrowia mentalnego młodzieży, wolnej od przesądów i niedopowiedzeń w odniesieniu do profilaktyki powstawania i oddziaływania społecznego takich problemów, jak gwałty i samobójstwa popełniane na tle nieuświadomionych uzależnień;

METODY REALIZACJI PROJEKTU "Ciche Więzy Zależności" – "No Drugs | No Stress"

  • nieodpłatne prowadzenie wykładów dla polskich kadr pedagogicznych w polskich placówkach oświatowych oraz rozdawanie bezpłatnych ulotek na temat profilaktyki antynarkotykowej w polonijnych centrach kulturalnych w Londynie;
  • wprowadzenie "czwartków antynarkotykowego poradnictwa" na terenie polskiej dzielnicy LondynuEaling, a także regularnego "maila zaufania" dla polskiej młodej emigracji, dotyczącego efektywnych metod radzenia sobie ze stresem;

Źródła

[edytuj | edytuj kod]