Przejdź do zawartości

2007-11-28: Forum Pierwszych Dam w ramach Światowego Szczytu Rodziny +3

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 28 listopada 2007
Forum Pierwszych Dam w ramach Światowego Szczytu Rodziny +3, Warszawa (27 listopada 2007)
Maria Kaczyńska
Pierwsze Damy
Pierwsze Damy
Forum Pierwszych Dam
Forum Pierwszych Dam
Maria Kaczyńska i Jolanta Kwaśniewska

27 listopada 2007 r. Maria Kaczyńska uczestniczyła w Forum Pierwszych Dam w ramach Światowego Szczytu Rodziny +3 organizowanego przez Światową Organizacje ds. Rodziny w Warszawie.

W Forum, obok Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej, udział wzięły:

Tematem Forum było m.in. zapobieganie śmiertelności matek, noworodków oraz dzieci. Omówiona została również sytuacja rodziny i dzieci w zglobalizowanym świecie z akcentem na podobieństwa i różnice między regionami.

Maria Kaczyńska na spotkaniu powiedziała do zebranych m.in.:

"Nasza dzisiejsza debata poświęcona jest omówieniu działań, jakie możemy podjąć, by przyczynić się do poprawy zdrowia rodziny, a przede wszystkim kobiet w ciąży, matek oraz noworodków i dzieci. Są to problemy o znaczeniu kapitalnym dla rodziny stanowiące o kondycji całego społeczeństwa.

Rodzicielstwo jest największym wyzwaniem w życiu człowieka. Zdrowie matek gwarancją, ze dzieci urodzą się zdrowe. Każda inwestycja rządu dotycząca zdrowia matek jest najlepszą inwestycją w lepszą przyszłość następnych pokoleń.

Według danych ONZ w skali globalnej rocznie umiera około 10 mln dzieci do lat pięciu w wyniku chorób, którym można byłoby zapobiec, z czego 4 mln nie dożywa pierwszego miesiąca życia. Rocznie na świecie umiera około pól miliona matek tylko w wyniku ciąży i połogu.

Aby zmienić tę sytuację potrzebne jest partnerstwo i współdziałanie rządów, organizacji i instytucji. I nas wszystkich – kobiet i mężczyzn.

Nasz kraj stara się wypełnić zobowiązania wynikające z Programu Działania przyjętego w Kairze w 1994 roku podczas Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju. Zobowiązywał on sygnatariuszy – 179 państw, w tym Polskę – między innymi do zmniejszenia, w ciągu 20 lat – umieralności matek, niemowląt i dzieci

W ubiegłym roku opracowany został po raz pierwszy w Polsce „Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat Polska 2006. Powstał on przy współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych i zawiera podsumowanie aktualnych wyników badań w zakresie zdrowia prokreacyjnego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Adresowany jest nie tylko do Polaków, ale także do osób zainteresowanych naszym krajem, naszymi problemami i sposobami ich rozwiązywania.

W raporcie wszechstronnej analizie poddana została sytuacja demograficzna i zdrowotna kobiet i ich dzieci, zachowania seksualne, planowanie rodziny, niepłodność, przerywanie ciąży, zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS, opieka nad kobietą podczas ciąży i porodu, zgony matek i umieralność okołoporodowa, zakażenia perinatalne, zachowania prokreacyjne nastolatek oraz rak szyjki macicy i inne nowotwory u kobiet.

Raport ukazuje priorytety, jakimi powinni się kierować politycy i osoby zajmujące się zdrowiem publicznym w Polsce oraz wskazuje strategiczne kierunki rozwiązań prozdrowotnych.

Polska pod względem liczby ludności znajduje się na 30 miejscu wśród krajów świata i na 6-tym wśród krajów Unii Europejskiej. Jest nas nieco ponad 38 milionów, z czego ponad połowę stanowią kobiety, a grupa kobiet w wieku rozrodczym wynosi ok. 10 milionów.

Podobnie jak większość krajów europejskich mamy wciąż zbyt niski przyrost naturalny. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niewątpliwie zmiana modelu rodziny: młodzi ludzie później wchodzą w związki małżeńskie i niezbyt często decydują się na posiadanie więcej niż dwójki dzieci. (...)

Jednak w 2006 roku w naszym kraju nastąpiła niewielka poprawa. Rodzi się więcej dzieci. Przyszło ich na świat prawie 375 tysięcy, o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Tendencja ta utrzymuje się również w tym roku, zarówno w miastach, jak i na wsi. (...)

Duże znaczenie mają tu kampanie edukacyjno-informacyjne, jak np. kampania medialna „Matka Polka pracująca”, którą objęłam honorowym patronatem. Staramy się przede wszystkim uczulić pracodawców na to, jak ważne jest ich pozytywne nastawienie do kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi. Jak ważne, również dla nich samych, jest stwarzanie warunków, by ciąża i narodziny dziecka nie oznaczały pożegnania młodej matki z karierą zawodową. (...)

Prawo kobiet ciężarnych i dzieci do bezpłatnej opieki zdrowotnej zostało określone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej reguluje ustawa. Zadania władz publicznych obejmują m.in. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, promocję zdrowia i profilaktykę. Państwo ustawowo określiło swoje świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom wczesnego ich wykrywania. Chodzi tu zwłaszcza o:

  • propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie
  • wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością
  • profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, w tym szczególnie chorób układu krążenia
  • promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia
  • prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40 roku życia
  • profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania
  • wykonywanie szczepień ochronnych

(...) Od kilkunastu lat wyraźnie zmniejsza się poziom umieralności kobiet w wieku prokreacyjnym, chociaż daleko jeszcze do osiągnięcia radykalnej i satysfakcjonującej nas poprawy, tak jak np. ma to miejsce w większości krajów Unii Europejskiej. Główną przyczyną umieralności kobiet w Polsce są nowotwory złośliwe, spośród których największe zagrożenie stanowi rak piersi, a następnie rak szyjki macicy, rak oskrzeli i płuc.

(...) Pomyślnym zjawiskiem w naszym kraju jest wyraźny – bo postępujący od 14 lat – spadek zgonów matek. W dalszym ciągu jednak zbyt dużo kobiet umiera z powodu powikłań, którym wcześniej można było zapobiec. Nie zawsze właściwa jest opieka w czasie ciąży pacjentek i nie zawsze rozpoznanie warunków społecznych jest wystarczające. Rozpoznanie środowiska i odpowiednia pomoc mogłaby zapobiec wielu dramatom.

(...) Nastąpił wyraźny spadek wskaźnika śmiertelności niemowląt, w tym także umieralności okołoporodowej. Podczas moich spotkań z przedstawicielami amerykańskiej fundacji Childrens' Medical Care Foundation z satysfakcją słuchałam wyrazów uznania dla osiągnięć polskiej medycyny w tym zakresie. Na początku lat 90. wskaźnik ten wynosił 19,5 promila, obecnie nie przekracza on 8 promili.

(...) Nie do przecenienia są również akcje podejmowane przez organizacje pozarządowe i media. Takie jak na przykład akcja „Rodzić po ludzku”, zachęcająca do stwarzania przez szpitale przyjaznych i godnych warunków do rodzenia, tak aby ten ważny moment w życiu nie był źródłem stresu i nieprzyjemnych wspomnień nie tylko dla rodzącej, ale także dla ojca dziecka i rodziny. Jej efektem jest ranking najlepszych szpitali zapewniających najlepsze do rodzenia warunki. Nowoczesny polski młody ojciec dziś już towarzyszy swojej żonie przy porodzie.

Kluczową sprawę w opiece nad matką i dzieckiem jest jak najszersza profilaktyka. Ministerstwo Zdrowia finansuje programy prozdrowotne mające istotne znaczenie dla poprawy zdrowia społeczeństwa. Jednym z podstawowych działań są badania przesiewowe noworodków, dzięki którym możliwe jest wczesne rozpoznanie i leczenie wrodzonych wad metabolicznych. Pozwala to na obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci oraz zapobiega ciężkiemu i trwałemu kalectwu w późniejszym życiu.

Profilaktyka następstw i powikłań wad rozwojowych płodu i chorób płodu obejmuje wprowadzanie nowych metod leczenia dzieci jeszcze w łonie matki z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej.

Realizowany jest również program obowiązkowych szczepień ochronnych, a osoby, u których wykryto obecność wirusa HIV objęte są leczeniem antyretrowirusowym".

Źródła[edytuj | edytuj kod]