Wikinews:Wikinews Press Photo

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.


Olympus E410 Wikinews POTY 2007.png

Wikinews Presss Photo to konkurs na najlepszą fotografię wykonaną przez Wikireporterów lub wikimedian, których zdjęcia zostały wykorzystane w materiałach Wikinews. Inspiracją do tego konkursu był podobny konkurs w Wikmedia Commons: Picture of The Year, jaki odbył się w tym roku po raz drugi oraz podobny konkurs w anglęzycznym Wikinews: Wikinews:Picture of the Year. Nazwa oczywiście odnosi się do światowego konkursu przeznaczonego dla fotoreporterów World Press Photo - w tej chwili dość szumna, ale mająca za zadanie poważne podejście do fotografii prasowych w Wikinews.

Założenia konkursu[edytuj kod]

Poster wykorzystujacy zdjęcia wikireporterów służacy do promowania serwisu Wikinews
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów, pierwszy trwa od 28 stycznia do 3 lutego (do północy). Drugi od 5 lutego do 12 lutego (do północy).
 2. W pierwszej turze każdy użytkownik działający w Wikimediach - w Wikinews, Wikipedii, Wikimedia Commons w każdej wersji językowej może nominować dowolne zdjęcie, które było opublikowane w artykułach w 2007 roku.
  Nominujemy tylko te grafiki, które bezpośrednio odwołują się do ilustrowanego artykułu - nie te, które z braku innych zostały do artykułu dodane. (Warto spojrzeć na datę przesłania grafiki i opublikowania artykułu).
 3. Oprócz nominowania każdy użytkownik Wikimediów może oddać głos poprzez podpisanie się swoim nickiem - potrzebne jest konto w Wikinews - pod daną grafiką. Można pod każdą z grafik złożyć jeden podpis.
 4. Do drugiej tury przechodzi 5 fotografii, które uzyskały największa liczbę głosów, z tym, że z jednego artykułu tylko jedna grafika z największa liczbą głosów.
 5. Podczas drugiej tury każdy z użytkowników Wikimediów może tylko raz oddać głos na jedną z 5 zaprezentowanych grafik.

English - basic information[edytuj kod]

 1. The contest is a two-stage type, where the first stage lasts from January 28th to February 3rd, midnight. The second stage lasts from February 5th to February 12th (midnight).
 2. During the first stage, any Wikimedpa project user - Wikinews, Wikipedia, Wikimedia Commons, etc. regardless of the language version of the project - may nominate a photo that was used in one of the 2007 news items.
  Only photos that pertain directly to the article in question can be nominated - not photographs that were addded to the article because of lack of suitable graphics. It is worth to check out the date the article was created and confront it with the date the photo was uploaded.
 3. Apart from posting their nominations, any Wikimedian may cast a vote by putting their signature (Wikinews.pl user account needed) in the supported photo's section. Every user may sign under any of the photos, possibly even all of them.
 4. Five photographs that have accumulated maximun support will get over to the second stage of the contest. However, only one photo from a given news article may get through to the second stage.
 5. During the second stage, any Wikimedian may cast one vote, putting their signature under only one of the files presented.

Zdjęcia w Wikipedii, Commons i Wikinews[edytuj kod]

Oceniając poniższe zdjęcia, staraj się brać pod uwagę inne kryteria, niż te, które są wyszczególnione podczas głosowań na Commons i w Wikipedii. W Commons brane sa pod uwagę techniczna jakość zdjęcia oraz tzw. "wow factor", choć czasami zdjęcie w ogóle nie jest wykorzystywane w żadnych projektach Wikimedia (co nie oznacza, że jest w ogóle nieprzydatne, ale społeczność Commons nie przywiązuje wagi do przydatności zdjęć, na które głosuje). W Wikipedii oczywiście liczy się walor użyteczności, tego na ile zdjęcie ilustruje hasło, w jakim zostało użyte. W przypadku Wikinews zdjęcia także ilustrują opisywane wydarzenia, ale w odróżnieniu od fotografii na potrzeby encyklopedii fotografia prasowa powinna ujmować daną chwilę, do jakiej odnosi się opisywane wydarzenie. Artykuł w encyklopedii powinien szeroko i wielostronnie przedstawiać temat, takie też powinny być fotografie, czy inne ilustracje. W przypadku Wikinews zdjęcie powinno dobrze korespondować z opisywanym zdarzeniem, co oznacza, że ujmuje jakiś szczególny moment.

Przed oddaniem głosu postaraj się zadać pytanie, co jest ważnego na tym zdjęciu, czy odnosi się ono do danej chwili.

Sztywne kryteria oceny grafik i zdjęć w Wikinews nie zostały ustalone. Komentarze proszę zamieszczać na stronie dyskusji.

Nominacje[edytuj kod]

 • Nominacje - 28 stycznia - 3 lutego 2008 (zakończone)
 • Nominowanych było 38 grafik w trzech kategoriach: Wydarzenia, Ludzie oraz Targi i wystawy.

Finał[edytuj kod]

 • Finał - 5 - 12 lutego 2008. (Rozpoczyna się o godzinie 00:00 UTC)
 • Do finału według regulaminu zakwalifikowanych miało być 5 zdjęć z najwyższą liczbą głosów, przy czym maksymalnie po jednej z jednego artykułu w Wikinews, jednakże ze względu na to, ze kilka grafik dostało tę samą liczbę głosów, w finale znalazło się 7 zdjęć.