Przejdź do zawartości

Wikinews:Strona zabezpieczona

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.

Niektóre strony na Wikinews są zabezpieczone przed modyfikacją lub utworzeniem, w celu zapewnienia sprawnego działania Wikinews. Ta strona podaje powody, dla których strony mogą być zabezpieczane i wyjaśnia sposób działania zabezpieczeń.

Powody zabezpieczania[edytuj kod]

Strona może zostać zabezpieczona przed modyfikacją (edycją i przenoszeniem), gdy:

 • jest często wandalizowana;
 • trwa na niej wojna edycyjna;
 • dokonane na niej zmiany mogą zakłócić funkcjonowanie Wikinews (dotyczy prawie wyłącznie stron w przestrzeniach nazw Szablon i Moduł);
 • jest stroną archiwalną, dokumentującą przeszłość Wikinews;
 • dotyczy zmarłego wikireportera.

Strona może zostać zabezpieczona przed utworzeniem, gdy:

 • notorycznie tworzone są:
  • wygłupy lub wandalizmy (por. dzienniki usunięć haseł o wulgaryzmach);
  • niewielkie newsy o znikomej wartości merytorycznej (substuby);
 • nazwa strony jest nieprawidłowa.

Parametry zabezpieczeń[edytuj kod]

Stronę można zabezpieczyć według trzech kryteriów:

 1. rodzaj zabezpieczenia: strona może być zabezpieczona przed edytowaniem, przenoszeniem lub utworzeniem;
 2. czas zabezpieczenia: zabezpieczenie może być nałożone na czas określony (dzień, tydzień, miesiąc…) lub nieokreślony;
 3. poziom zabezpieczenia: strona może zostać zabezpieczona przed modyfikacją przez określone grupy użytkowników:
link= niski (dawniej: częściowe zabezpieczenie) – możliwość modyfikacji tak zabezpieczonych stron mają użytkownicy automatycznie zatwierdzeni.
link= wysoki (dawniej: pełne zabezpieczenie) – możliwość modyfikacji tak zabezpieczonych stron mają tylko użytkownicy posiadający uprawnienia administratora. Dodatkowo można także włączyć tzw. zabezpieczenie kaskadowe, dzięki czemu wszystkie szablony i pliki wykorzystywane na danej stronie będą dziedziczyć jej zabezpieczenie. Przykładem tak chronionej strony jest strona główna.

Procedura zabezpieczania[edytuj kod]

Zabezpieczenia stron mogą dokonywać tylko administratorzy, z własnej inicjatywy lub na prośbę innego użytkownika, na podstawie jednego z podanych wyżej powodów. Stosownie do potrzeby mogą oni wybrać jeden z dostępnych poziomów zabezpieczeń (niski lub wysoki).

Skutki zabezpieczenia[edytuj kod]

Użytkownicy, których dotyczy zabezpieczenie widzą informację o tym na górze strony (link tekst źródłowy zamiast linka edytuj). Kliknięcie na ten link powoduje wyświetlenie informacji o zabezpieczeniu strony, oraz tekst źródłowy strony. Użytkownicy nie mają jednak możliwości jego modyfikacji. Mogą oni dyskutować na temat zmian na odpowiedniej stronie dyskusji, a także wnioskować o uchylenie lub zmianę poziomu zabezpieczenia.

Lista zabezpieczonych stron[edytuj kod]