Przejdź do zawartości

2012-04-01: Wikimedia Conference 2012: relacja z wydarzenia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 1 kwietnia 2012

Wikimedia Conference 2012, czyli spotkanie lokalnych organizacji wspierających ruch Wikimedia oraz Fundacji Wikimedia odbyło się w dniach 29 marca do 1 kwietnia 2012 w Berlinie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z krajów, gdzie ruch Wikimedia posiada swoje zorganizowane struktury (chaptery). Głównym celem konferencji było zorganizowanie ponadnarodowej organizacji, która reprezentowałaby wspólne interesy narodowych organizacji Wikimedia. W czasie spotkania odbywały się też warsztatów i dyskusje dotyczące bardziej szczegółowych tematów. Przedstawicielem Stowarzyszenia Wikimedia Polska (WMPL) był Maciej Król.

Główny organizator konferencji, Wikimedia Deutschland, zapewnił uczestnikom darmowe bilety komunikacji miejskiej, a pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem konferencji codziennie uczestników dowoziły wynajęte autokary. Większość z chapterów przysłała po dwóch przedstawicieli, którzy mogli rozdzielić się i uczestniczyć w poszczególnych dyskusjach. Jeden z przedstawicieli WMPL nie był jednak w stanie dotrzeć na konferencję z powodów zdrowotnych, co spowodowało konieczność wyboru sesji, w której jedyny pozostały przedstawiciel WMPL mógł uczestniczyć.

Wynikiem konferencji było wyrażenie jasnej woli stworzenia ponadnarodowej organizacji chapterów, która reprezentować powinna ich wspólne interesy. Organizacja taka powinna być ostatecznie uformowana do lipca 2012 roku, w którym to miesiącu odbywać będzie się doroczny zlot wikimedian, Wikimania. Uzgodniono również interesy poszczególnych chapterów odnośnie kandydatów do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Członkowie chapterów doszli do przekonania, że ich największym poparciem cieszą się Patricio Lorente i Alice Wiegand.

Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia.

Czwartek, 29 marca 2012[edytuj | edytuj kod]

Ten dzień poświęcony został na spotkanie komitetu wspierającego tworzenie nowych lokalnych organizacji oraz na spotkanie grupy, która dyskutowała o aspektach celów ruchów Wikimedia na świecie. W spotkaniach tych uczestniczyło po kilka osób szczegółowo zajmujących się wybraną tematyką. Z punktu widzenia przedstawiciela Stowarzyszenia Wikimedia Polska, końcowe ustalenia okazały się niesatysfakcjonujące dla tej organizacji. Podczas wieczornej rejestracji prowadził on z tego względu pierwsze rozmowy z przedstawicielami pozostałych organizacji narodowych.

Piątek, 30 marca 2012[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy dzień rozpoczął się od powitania uczestników, po którym miała miejsce część pierwsza prezentacji State of the chapters. Podczas niej każdy z chapterów prezentował, przez około 3-4 minuty swoją działalność w ubiegłym roku. Następnie, po krótkiej przerwie zaprezentowano krótkie podsumowanie lutowego spotkania w Paryżu, które dotyczyło finansów ruchu Wikimedia.

Po powyższym wstępie rozpoczęto dyskusję nad głównym celem spotkania, jakim było ustalenie brzmienia statutu proponowanej organizacji międzynarodowej, jak i samej idei powstania takiej organizacji. Następnie uczestnicy podzielili się na grupy i rozpoczęto dyskusję na poszczególne tematy. Rozmowy dotyczyły kwestii rachunkowości i przejrzystości przyszłej organizacji, kwestii reprezentacji poszczególnych chapterów w samej organizacji, spraw dotyczących ich profesjonalizacji i samej organizacji w przyszłości oraz kwestii wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy lokalnymi organizacjami.

Z uwagi na znaczenie poszczególnych tematów, przedstawiciel WMPL wziął udział w dyskusji odnośnie reprezentacji poszczególnych chapterów w powstającej organizacji. Kwestia ta, jego zdaniem, okazała się najbardziej kontrowersyjną w toku dalszej dyskusji. Główna oś dyskusji koncentrowała się na roli wybieranej przez poszczególny chapter osoby i była zderzeniem dwóch koncepcji. Pierwsza z nich, która została implementowana do pierwotnej propozycji zakładała, że każdy z chapterów będzie miał prawo wyboru jednego deputowanego do organizacji (deputy), który z założenia byłby niezależny i nie mógłby być odwołany przez okres dwóch lat ze stanowiska przez chapter delegujący, a jedynie przez nową organizację. Z drugiej strony została zaproponowana koncepcja kadencyjnego przedstawiciela (representative), który mógłby zostać w dowolnym momencie odwołany przez chapter delegujący i nie byłby niezależny od mocodawcy.

Po pracy w grupach, ich wyniki zostały przedstawione na forum ogólnym. W wyżej wspomnianym przedmiocie wywiązała się dyskusja, która była kontynuowana po przerwie na lunch. Ze względu na wskazywane kontrowersje i konieczność jej kontyuacji poza planowanym czasem, zdecydowano się przełożyć na niedzielę inne rozmowy - w przedmiocie ustalenia kandydatów chapterów do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Dyskusja ta trwała do zakończenia piątkowego spotkania.

Wieczorem trwały nadal ożywione, nieformalne rozmowy, w miejscu zakwaterowania uczestników konferencji. Jednocześnie odbywało się spotkanie integracyjne, które zostało zdominowane także przez prowadzone rozmowy we wspomnianym wyżej temacie.

Sobota, 31 marca 2012[edytuj | edytuj kod]

Przedstawiciele Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, Samuel Klein i Arne Klempert, podczas niedzielnego Barcampu

Kolejny dzień rozpoczął się znów od prezentacji działalności poszczególnych chapterów. Następnie odbyła się dyskusja z członkami Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia w przedmiocie uchwał, które zostały przez nich podjęte. Pierwsza z nich: Funds Dissemination Committee dotyczy utworzenia specjalnej komórki organizacyjnej wewnątrz Fundacji, który zajmowałby się podziałem funduszy pomiędzy poszczególne projekty. Druga: Resolution:Fundraising 2012 dotyczyła corocznych zbiórek pieniężnych przez poszczególne chaptery i sposobu ich organizacji. Po dyskusji zostało przedstawione stanowisko Rady i odpowiedziano na istotne pytania w tym przedmiocie. Według Króla, uchwały te nie dotyczą w znacznym stopniu lokalnej działalności WMPL. Potwierdzone zostało to również w rozmowach indywidualnych z członkami Rady oraz pracownikami Fundacji.

Po spotkaniu z członkami Rady Fundacji i lunchu, zrezygnowano z większości zaplanowanych sesji i kontynuowano dyskusję z dnia poprzedniego. Do proponowanego statutu zgłoszono kilkanaście poprawek. Brał w niej udział przedstawiciel WMPL. Kilkugodzinna rozmowa zakończyła się dojściem do większościowego rozwiązania. W najbardziej spornej kwestii, która została opisana powyżej, podjęto głosowanie. Zdecydowano o tym, że przedstawiciel chapteru będzie go reprezentował. Większość chapterów (25) podpisała wolę przystąpienia do nowej organizacji, mniejszość, w tym WMPL, podpisała poparcie dla idei i zapowiedziała, że ma chęć przystąpienia do nowopowołanej Chapters Council po przeprowadzeniu dalszych analiz i konsultacji, bądź z całym zarządem swojego chapteru, bądź z członkami własnej społeczności. Po przyjęciu statutu, uczestnicy konferencji udali się do hostelu.

Wieczorem odbyła się wycieczka po podziemiach Berlina. Po zakończeniu wycieczki miały również nieoficjalne rozmowy w hostelu. WMPL została zachęcona do współpracy z nieoficjalnym (nieuznanym, jak do tej pory przez Fundację) stowarzyszeniem użytkowników katalońskiej Wikipedii.

Niedziela, 1 kwietnia 2012[edytuj | edytuj kod]

W ostatnim dniu konferencji, po prezentacji działań kolejnych chapterów lokalnych (w tym dniu zaprezentowano również działania WMPL), miał miejsce BarCamp. Uczestnicy konferencji decydowali o tematach rozmów. Król podjął dyskusje odnośnie przedstawicieli lokalnych chapterów do Rady Fundacji, która przerodziła się później w kilkunastoosobowe spotkanie z dwoma obecnymi członkami Rady Powierniczej w przedmiocie tego, jakie kryteria powinien spełniać odpowiedni kandydat.

Następnie miała miejsce dyskusja pomiędzy przedstawicielami chapterów w temacie odpowiednich kandydatów. Proces wyboru powinien zostać zakończony do 15 maja 2012. W trakcie rozmów określono kandydatów, spośród których zostanie dokonany wybór. Po tej dyskusji konferencja została oficjalnie zakończona.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

link= Wikimedia Commons ma galerię ilustracji związaną z tematem:
2012-04-01: Wikimedia Conference 2012: relacja z wydarzenia