2015-10-21: Widzewska Galeria Ekslibrisu z Łodzi 13 października 2015 r. obchodziła 25-lecie działania

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 21 października 2015

Widzewska Galeria Ekslibrisu jest jedyną w Łodzi stałą galerią ekslibrisu, jedną z 5 takich w kraju, najstarszą, od początku tj. od 23 października 1990 r. prowadzoną na zasadach wolontariatu przez kolekcjonera ekslibrisów, mieszkańca osiedla Widzew-Wschód Mirosława Zbigniewa Wojalskiego. Patronat nad obchodami 25-lecia Galerii objęła Prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Także Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska przyjęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Ekslibris to znak własnościowy książki wklejany na wewnętrznej stronie okładki. Oprócz zwrotu „ex libris” („z księgozbioru”, „z książek”) oraz imienia i nazwiska właściciela zawiera także rysunek wyobrażający zainteresowania właściciela lub charakteryzujący księgozbiór. I ekslibris budziłby niewielkie lub żadne zainteresowanie gdyby nie ten rysunek, z uwagi na treść którego powstają niemałe niekiedy kolekcje. Jeśli jest kolekcja, to się ją przedstawia na wystawach m.in. w Widzewskiej Galerii Ekslibrisu. Ta Galeria to przede wszystkim ludzie z nią związani. Główną postacią jest oczywiście jej pomysłodawca, twórca i prowadzący ją Mirosław Zbigniew Wojalski – przede wszystkim społecznik, kolekcjoner ekslibrisów, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów i Stowarzyszenia Widzewscy Przyjaciele Ekslibrisu w Łodzi, działacz PTTK i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Juliusz Szczęsny Batura z Augustowa, Ryszard Bandosz ze stolicy, Kazimierz Zbigniew Łoński z Zamościa i Krzysztof Kmieć doktor farmacji z Krakowa to autorzy ekslibrisów bardzo często wystawiający swoje prace w galerii. Dwaj ostatni już nie żyją.

Ekslibrisy do większości wystaw pochodziły z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, część dostarczyli autorzy (Hanna Ewa Stańska, Henryk Płóciennik, Helena Sawicka, Małgorzata Seweryn, Józef Golec, Juliusz Szczęsny Batura i inni). Do kilku wystaw swoich zbiorów użyczył Andrzej Znamirowski znakomity kolekcjoner i popularyzator ekslibrisów z Krakowa prowadzący tam od prawie 25 lat galerię w ramach działalności Domu Kultury „Podgórze”. Bliski współpracownik Widzewskiej Galerii Ekslibrisu (jej „dyrektor techniczny”) Andrzej Zaręba kilkakrotnie pokazał tu swoje zbiory ekslibrisów kolejowych. Szczególnie ciekawa była wystawa ekslibrisów „weterynaryjnych” Bohdana Rutkowiaka na którą złożyły się eksponaty z 3 Galerii: wspomnianej krakowskiej – udostępnił Andrzej Znamirowski, Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (też WGE!) – udostępnił Michał Witak i omawianej Galerii. Zadziwia różnorodność tematów wystawianych ekslibrisów i ilość prezentowanych twórców zarówno profesjonalistów jak i utalentowanych amatorów a nawet dzieci - laureatów konkursów na ekslibris.

Eksponowane ostatnio wystawy to: „Ekslibrisy komputerowe Rajmunda Aszkowskiego”, „Ekslibrisy „weterynaryjne” Bohdana Rutkowiaka”, „Karina Kopczyńska-Janiszewska. Ekslibrisy”, „Agnieszka Broź, Ewa Chorążak, Aleksandra Hachuła. Młode damy śląskiego ekslibrisu”, „Orientalis. Dalekowschodnie motywy na ekslibrisach Krzysztofa Marka Bąka” a także „Ekslibrisy przyrodnicze”, „Ekslibrisy kwiatowe”, „Ekslibrisy szachowe” z kolekcji Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, „Juliusz Szczęsny Batura. Ekslibrisy z lat 2007–2012 (Tysiąc znaków)”. 75. wystawa na 20-lecie Galerii to „Zabytki Łodzi na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego” odbywająca się pod patronatem Prezydent m. Łodzi Hanny Zdanowskiej. Niecodzienną tematykę miała wystawa „Diabeł na ekslibrisach” uświetniająca 15-lecie Galerii, zorganizowana we współpracy z Muzeum Diabła Polskiego Wiktoryna Grąbczewskiego z Warszawy. Nietypowa była wystawa „Niebo i kosmos na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia. Wystawa z okazji 55. rocznicy startu pierwszego sputnika 1957 – 4 X – 2012 i Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej” – otwarta 2 października 2012 w związku z Światowym Tygodniem Przestrzeni Kosmicznej ogłoszonym ongiś przez ONZ. Patronat nad wystawą objęło Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Nietuzinkowa była też wystawa „Ekslibrisy koronkowe z kolekcji Józefa Golca”, w katalogu której zreprodukowano kilkanaście fotografii ekslibrisów, które w rzeczywistości są koronkami („koronki koniakowskie” choć z |Cisownicy) oraz ekslibrisy które mogą służyć jako wzór do wykonania koronki. Pierwsze wystawy to m.in. „Podbój kosmosu na ekslibrisach w 33 rocznicę startu pierwszego sputnika 4 października 1957–1990”, „Orły na ekslibrisach 11 listopada 1990 z okazji Święta Niepodległości”, „Ekslibrisy Andrzeja Kota”, „Ekslibrisy numizmatyczne z kolekcji Stanisława Bulkiewicza”.

Ciekawe były wystawy ekslibrisów stworzonych przez Henryka Górskiego, emerytowanego łódzkiego lekarza zorganizowana w 25-lecie jego twórczości ekslibrisowej i Wojciecha Cieślaka, łódzkiego inżyniera włókiennika – wystawa retrospektywna w I rocznicę śmierci.

Galeria działa dzięki życzliwości przez cały czas Bronisława Grzelaka oraz od kilkunastu lat Doroty Kaniewskiej.

W ciągu 25 lat wielokrotnie odwiedzali galerię Mirosława Adamkiewicz i Tomasz Adamkiewicz, Adam Arndt, Ryszard Bandosz, Hubert Barański, Mieczysława Beczkiewicz, Mieczysław Borkowski, Mira Brzozowska, Maria Budzyńska, Janusz Cezarski, Małgorzata Cieślak, Tomasz Ganicz, Aleksander Główka, Henryk Górski, Halina Grabowska, Jadwiga Herbsztajn, Urszula Jerzak, Anna Jóźwiak, Wiesław Kaczmarek, Bohdan Kieszkowski, Józef Kmieciak, Janusz Królikowski, Maria Kurzak, Jan Nowacki, Wanda Nowicka, Anna Nuc, Grażyna Pietrzyk, Henryk Płóciennik, Jolanta Proszak (z córką i mamą), Grażyna i Zdzisław Radzikowscy, Marta Żuraw z synami Mateuszem i wyjątkowym Kubą, Arkadiusz Rejter, Włodzimierz Rudnicki (od początku), Grzegorz Rudziński, Jan T. Siciński, Inka Siedlanowska, Krzysztof Stefański, Stefan Szczepanik, Tadeusz Wasiak, Marian Wieczorek, Janina Wojciechowska, Jan J. Zienkiewicz, Andrzej Znamirowski, Wojciech Źródlak i inni. Z nieżyjących zapamiętani zostali Krystyna Bobrowska, Jacek Biernacki, Stanisław Bulkiewicz, Wojciech Cieślak, Alicja Dobruchowska, Wiesław Jerzak, Zofia Keppe, Antoni Makowski, Eugeniusz Zduniewski.

Do 74 wystaw Mirosław Zbigniew Wojalski opracował katalogi, autorem 3 katalogów był Włodzimierz Rudnicki, autorką jednego katalogu była Magdalena Jonczyk i była to część jej pracy magisterskiej na Politechnice Łódzkiej. Do pozostałych wystaw opracowane były krótkie informatory. Wiele katalogów było wydanych dzięki sponsorom. Widzewska Galeria Ekslibrisu to ważne miejsce, w którym spotykają się twórcy, kolekcjonerzy i miłośnicy ekslibrisów, gdzie odbywają się ciekawe lekcje biblioteczne podczas których dzieci i młodzież mają okazję spotkać się nie tylko z ekslibrisem zdobiącym książki, z bibliofilstwem, sztuką słowa, sztukami plastycznymi. Poprzez oglądanie rysunków na ekslibrisach dzieci, młodzież ale także i dorośli poznać mogą przyrodę, góry, krajobrazy i zabytki wielu miast. Widzewska Galeria Ekslibrisu to miejsce w którym poprzez ekslibrisy popularyzuje się także piękno Łodzi i jej zabytków. To także szczególne miejsce, w którym splotła się dwudziestopięcioletnia historia placówki upowszechniania kultury z propagowaniem małych form graficznych, ale także poprzez nie historii i zabytków Łodzi. Pierwsi uczestnicy lekcji bibliotecznych w WGE już dorośli i zapewne za sprawą ekslibrisów oglądanych w galerii inaczej patrzą na książki oraz na swoje miasto.

Obecnie eksponowana jest 88. wystawa, także „łódzka”: „Hanna Ewa Stańska. Ekslibrisy łodzian”. Uczestnicy wernisażu stwierdzili, że najciekawsze były ekslibrisy, tematem których były dziewczyny (najczęściej bez ubrania), kwiaty i ptaki.