2008-05-29: W dniach 22-25 maja odbyła się Konferencja Wikimedia Polska 2008

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
czwartek, 29 maja 2008
Wikimedia logo family complete-2013.svg
Najnowsze artykuły

W dniach 22-25 maja w Ponicach koło Rabki-Zdroju odbyła się kolejna edycja Konferencji Wikimedia Polska, organizowanej przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. W jej ramach odbyło się kilkanaście wykładów oraz warsztatów. Poza nimi społeczność wikimedian zwiedziła kilka ważnych obiektów na terenie Rabki, dokonując dokumentacji fotograficznej, jak również codziennie przy ognisku członkowie tej społeczności mieli okazję wziąć udział w dyskusjach na temat tworzonych przez siebie projektów.

Uczestnicy konferencji w prawie pełnym składzie

22 maja (czwartek)[edytuj]

Fragment wystawy Wikipedystów portret własny

Większość osób dotarła na zlot już pierwszego dnia. Po zarejestrowaniu się w ośrodku "Marzena" przed godziną 17:00 uczestnicy konferencji udali się do Chabówki, gdzie mieli możliwość zwiedzenia skansenu taboru i urządzeń kolejowych. Po powrocie i kolacji natomiast odbył się szczególny wieczorek poetycki przygotowany przez Jarka Lipszyca, w trakcie którego dokonał on remiksu treści z haseł Wikipedii, tworząc w ten sposób nowy wiersz pt. Strefa Zagrożenia, zamieszczając go bezpośrednio w polskojęzycznych Wikiźródłach. Użytkownik ABX na tę okazję przygotował specjalną oprawę plastyczną w postaci wystawy Wikipedystów Portret Własny.

23 maja (piątek)[edytuj]

Monika Mosiewicz podczas prelekcji
Wieczorami uczestnicy konferencji zbierali się w altance przy ognisku
Część zwycięskiej drużyny "czerwonych" podczas meczu w piłkarzyki

Przed rozpoczęciem pierwszych wykładów okazało się, że w sali, w której miały się one odbyć są poważne problemy z dostępem do internetu. Z tego względu część prelegentów musiała zrezygnować w swych wystąpieniach z pokazania "na żywo" problemów związanych z projektami Wikimedia.

Pierwsze wykłady odnosiły się do projektów siostrzanych Wikipedii i związanych z samymi stronami wiki. Łukasz Garczewski (TOR), przedstawił dwa wykłady: "Wiki przyszłości", odnosząc się do samej kwestii tworzenia stron typu wiki oraz "Wikia, reszta biblioteki", prezentując produkty firmy Wikia.com, założonej przez twórcę Wikipedii Jimmy'ego Walesa. Następnie Helena Polak (Rovdyr), Dariusz Jażdżyk (joystick), Piotr Kubowicz (Derbeth) wygłosili wykład "Siostrzane projekty Wikipedii – Wikisłownik", przedstawiając szeroko specyfikę tego projektu, jak również od strony technicznej kwestie związane z jego edytowaniem. Sebastian Skolik (Przykuta) przedstawił związaną z Wikinews wizję Otwartej Agencji Informacyjnej.

Po przerwie na kawę kolejna część wykładów odnosiła się do kwestii prawnych związanych z dostępem do dóbr kultury i zamieszczaniem treści w internecie. Lidia Makowska zaprezentowała w wykładzie "Indeks 73: Prawo do swobodnego dostępu i wykorzystywania dóbr kultury" inicjatywę Indeksu 73, w której bierze aktywny udział; Łukasz Siedlecki przedstawił kwestię związaną z nielegalnym rozpowszechnianiem treści poprzez Internet. Początkowo jego wykład nosił tytuł "Prawnokarna ochrona własności intelektualnej w środowisku sieci komputerowych", jednakże ze względu na to, że kwestie prawnokarne trzeba byłoby szeroko omówić, skupił się tylko na zagadnieniach związanych z ogólną ochroną i analizą zjawiska piractwa sieciowego. Po nim Monika Mosiewicz (S3ga) przedstawiła wykład "Ochrona dóbr osobistych w internecie", szczegółowo omawiając konkretne definicje związane z dobrami osobistymi i prawnymi konsekwencjami związanymi z ich naruszaniem.

Po obiedzie odbyła się prezentacja komitetu arbitrażowego, istniejącego od prawie roku w polskiej Wikipedii: "Komitet Arbitrażowy: wnioski z pierwszej kadencji - panel dyskusyjny", oraz panel dyskusyjny prowadzony przez członków tego komitetu.

Równolegle z wykładami trwały warsztaty (w sali, w której był dostęp do internetu). Tomasz Ganicz (Polimerek) omówił: "OTRS i obsługa NPA" pokazując w jaki sposób się go obsługuje; po wykładzie o Wikisłowniku Helena Polak, Dariusz Jażdżyk oraz Piotr Kubowicz pokazywali w jaki sposób tworzy się w nim hasła, następnie Piotr Kubowicz przedstawił sposób tworzenia książek w Wikibooks. Ostatni warsztat prowadził Piotr Czerniawski (Szwedzki), a dotyczył on dziennikarstwa internetowego, gdzie omawiał i dyskutował z zebranymi osobami głownie o neutralności informacji, jej wiarygodności oraz kwestii istotności newsów - jakie newsy powinny w ogóle być publikowane w mediach.

Po zakończeniu części oficjalnej tego dnia uczestnicy konferencji udali się do Rabki, gdzie zwiedzili Muzeum Władysława Orkana, Rabkoland wraz z Muzeum Orderu Uśmiechu i Muzeum Rekordów i Osobliwości oraz działający w sąsiedztwie Rabkolandu warsztat garncarza. Największe emocje pojawiły się u uczestników w Muzeum Rekordów i Osobliwości, gdzie mieli oni możliwość zagrać w 16-osobowe piłkarzyki. Dwie drużyny utworzyły się spontanicznie, mecz był wyrównany, wygrała drużyna "czerwonych" jednym punktem.

24 maja (sobota)[edytuj]

Członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska podczas Walnego Zebrania. Przemawia Piotr Czerniawski
Wikimedianie w drodze na Maciejową

Sobotnie zajęcia rozpoczął Bogumił Cieniek (ABach), który opowiedział o systemie kategoryzacji. Równocześnie na piętrze Piotr Konieczny (Piotrus) przybliżał pracę polskich edytorów na angielskiej Wikipedii. Potem prelegenci zamienili się miejscami: Piotrus mówił o tym, jakie miejsce zajmuje Wikipedia w badaniach naukowych, a następnie pokazywał przykłady wykorzystywania jej w edukacji, natomiast ABach prowadził warsztaty na temat tworzenia szablonów i infoboksów.

W związku z problemami organizacyjnymi dalsza kolejność wykładów została zmieniona. Przed obiadem Artur Fijałkowski (WarX) i Janusz Dorożyński (Ency) zastanawiali się czy Wikipedia jest czy nie jest projektem fundamentalistycznym. Po obiedzie ekipa Wolnych Podręczników usiłowała pokazać jakie problemy sprawia oprogramowanie MediaWiki w innych projektach, które są mniejsze niż Wikipedia i służą innym celom. Uczestnicy prelekcji byli zgodni, że można tu jeszcze dużo poprawić. W drugiej sali Sebastian Skolik (Przykuta) zajmował się równolegle problematyką mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów w Wikipedii.

Ważnym momentem dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które organizowało zlot, było walne zebranie członków. Sala, na której się ono odbywało, była wypełniona po brzegi. Ocena działalności zarządu wypadła pozytywnie - zostało mu udzielone jednogłośne absolutorium, a wszyscy członkowie zarządu pozostali na swoich dotychczasowych funkcjach. W tym czasie Janusz "Ency" Dorożyński szkolił chętnych do edytowania Wikipedii w jej podstawowej obsłudze.

Po dniu wypełnionym prelekcjami i dyskusjami wieczorem przyszedł czas na rekreację. Najpierw odbyła sie wycieczka na pobliską górę Maciejową, a na koniec dnia zajęcia sportowe. Nie zabrakło też ogniska w należącej do ośrodka altanie, choć w związku z niedzielnymi wyjazdami niektórzy uczestnicy szybciej wracali do pokojów aby się wyspać.

25 maja (niedziela)[edytuj]

W niedzielę nie było już żadnych wykładów ani warsztatów. Po śniadaniu i zdaniu pokoi część uczestników rozjeżdżała się do domów, a dla pozostałych była zorganizowana wycieczka. Po kilku chmurnych dniach, tym razem pogoda była sprzyjająca wykonywaniu dobrych zdjęć. Wynajętym busem oraz własnymi samochodami zjazdowicze udali się najpierw do Orkanówki, czyli muzeum pisarza Władysława Orkana. Grupę oprowadzała wikipedystka Jadwiga, która kiedyś tam pracowała. Drugim punktem programu był wjazd wyciągiem krzesełkowym na Tobołów oraz odwiedziny w obserwatorium astronomicznym na Suhorze.

Na tym skończyła się oficjalna część zlotu. Ostatnim wspólnym punktem dnia był przejazd busem do Krakowa, skąd uczestnicy wracali do domu.


link= Wikimedia Commons ma galerię ilustracji związaną z tematem:
2008-05-29: W dniach 22-25 maja odbyła się Konferencja Wikimedia Polska 2008


Źródła[edytuj]