Przejdź do zawartości

Szablon:Wykres

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Opis parametrów

[edytuj kod]
 • width: szerokość wykresu
 • height: wysokość wykresu
 • type: typ wykresu: line dla wykresu liniowego, area dla wykresu zakreślonego lub rect dla (kolumnowego) wykresu słupkowego lub pie dla wykresu kołowego. Nawarstwiać wiele serii można za pomocą prefiksu stacked, np. stackedarea.
 • interpolate: metoda interpolacji dla wykresu liniowego i zakreślonego. Zalecane jest użycie monotone dla monotone cubic interpolation – dalsze obsługiwane wartości są wymienione na https://github.com/trifacta/vega/wiki/Marks#area.
 • colors: paleta kolorów używanych przez wykres jako lista kolorów oddzielona przecinkami. Dopuszczalne formaty kolorów to #rgb/#rrggbb/#aarrggbb lub nazwa koloru CSS. Dla #aarrggbb składowa aa to kanał alfa, tj. FF=100% opacity, 80=50% nieprzezroczystość/przezroczystość, itd. (Domyślna paleta kolorów to category10).
 • xAxisTitle i yAxisTitle: etykiety osi x i y
 • xAxisMin, xAxisMax, yAxisMin, i yAxisMax: minimalne i maksymalne wartości osi x i y
 • xAxisFormat i yAxisFormat: zmienia formatowanie etykiet osi. Obsługiwane wartości: //github.com/mbostock/d3/wiki/Formatting i //github.com/mbostock/d3/wiki/Time-Formatting. Na przykład, format % będzie pokazywał w procentach.
 • xType i yType: Typy danych wartości, np. integer dla liczb całkowitych, number dla liczb rzeczywistych, date dla dat (np. YYYY/MM/DD), oraz string dla wartości tekstowych.
 • x: wartości dla x jako lista wartości oddzielanych przecinkami
 • y lub y1, y2, …: wartości dla y, odpowiednio dla jednej lub wielu serii danych. Dla wykresów kołowych y2 określa promienie odpowiadających sektorów.
 • legend: pokaż legendę (tylko gdy dodano wiele serii danych)
 • y1Title, y2Title, …: etykiety serii danych na legendzie
 • linewidth: grubość linii na wykresach liniowych lub odległość segmentów wykresu kołowego
 • showValues: Dodatkowo, wyświetl wartości y jako tekst. (Obecnie, obsługiwane są tylko wykresy słupkowe (bez warstw) oraz kołowe.) Wyjście może być skonfigurowane za pomocą parametrów podanych jako name1:value1, name2:value2:
  • format: Formatuj wyjście zgodnie z //github.com/mbostock/d3/wiki/Formatting#numbers dla liczb lub //github.com/mbostock/d3/wiki/Time-Formatting dla daty/czasu.
  • fontcolor: kolor tekstu
  • fontsize: rozmiar tekstu
  • offset: przesuń tekst o podaną odległość. Dla wykresów słupkowych i kołowych z midangle określa także czy czy tekst ma być w środku czy na zewnątrz wykresu.
  • angle (tylko wykresy kołowe): kąt tekstu w stopniach lub midangle (domyślnie) dla dynamicznych kątów bazujących na środku kąta sektora.
 • innerRadius: Dla wykresów kołowych: określa promień otworu wewnętrznego wykresu "pączkowego".
 • formatjson: sformatuj obiekt JSON dla lepszej czytelności

Przykład

[edytuj kod]

{{Wykres|width=400|height=120|type=line|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|type=area|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|type=rect|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=line|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|colors=#0000aa,#ff8000}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=area|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|colors=#800000aa,#80ff8000}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=rect|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|colors=#800000aa,#80ff8000}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=stackedarea|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|interpolate=monotone|colors=seagreen, orchid}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=stackedrect|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|y1Title=Data A|y2Title=Data B|colors=seagreen, orchid}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200|showValues=}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200|y2=7,8,9,8,8,9,10,9,5|showValues=}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|innerRadius=40|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200}}

W tym miejscu powinien wyświetlić się wykres. Z powodów technicznych nie może być wyświetlony. Więcej informacji