Przejdź do zawartości

Szablon:F

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

[edytuj kod]

Szablon formatuje tekst w formie obiektu blokowego (tekst wydzielony od pozostałej treści).
Standardowa składnia Szablonu jest następująca:

{{F|tekst podlegający formatowaniu|opcje i parametry...}}

Opis parametrów

[edytuj kod]
  • Opcje:
kap (small-caps): przekształca tekst na tekst pisany kapitalikami
roz (letter-space): powoduje rozstrzelenie liter w tekście
u (underline): powoduje podkreślenie tekstu
c (text-align=center): centruje wprowadzony tekst (skrót parametru align=center)
center (center): powoduje wycentrowanie całego elementu blokowego względem strony.
table (display:table): element blokowy zachowuje się jak "tabelka" - dopasowuje swoją szerokość do zawartości, w połączeniu z opcja center umożliwi wycentrowanie bloku bez potrzeby określania jego szerokości (zobacz użycie: przestroga Woltera).
opcje mogą być stosowane łącznie (także z parametrami)
  • Parametry:
font= (font name): nazwa czcionki, którą ma zostać zastosowana dla tekstu (np. font=Arial Narrow lub font=Times); można podać kilka oddzielonych przecinkami
w= (font size): ustawia wielkość (rozmiar) czcionki, można podawać w procentach wielkości tekstu stosowanego na stronie (np. w=150%), jako wartości bezwzględne w px, em, cm, itd. (np. w=2em, w=19px), lub wartości predefiniowane
kol= (color): ustawia kolor czcionki, można podawać wartości predefiniowane (np. kol=red, kol=blue), wartości heksadecymalne (np. kol=#00ff00), kod RGB, RGBA, HSL, itd.
h= (line height): ustawia wysokość linii tekstu, można podawać w procentach wysokości linii tekstu stosowanego na stronie (np. h=150%), jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. h=2em, h=19px), lub wartości predefiniowane
width= (width): ustawia szerokość elementu blokowego, można podawać w procentach szerokości elementu nadrzędnego (strony) (np. width=80%), lub jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. width=200px)
maxwidth= (max-width): ustawia maksymalną szerokość elementu blokowego, można podawać w procentach szerokości elementu nadrzędnego (strony) (np. width=80%), lub jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. width=200px)
roz= (letter-spacing): powoduje rozstrzelenie liter w tekście o podana wartość, można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. roz=0.3em)
align= (text-align): sposób wyrównania tekstu (left, right, justify, center)
last= (text-align-last): sposób wyrównania ostatniej linii tekstu jeśli cały tekst jest wyjustowany (left, right, center, justify)
przed= (margin-top): ustawia odstęp przed tekstem (górny margines), można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. przed=3em)
po= (margin-bottom): ustawia odstęp po tekście (dolny margines), można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. po=3em)
lewy= (margin-left): ustawia odstęp z lewej strony tekstu (lewy margines), można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. lewy=3em)
prawy= (margin-right): ustawia odstęp z prawej strony tekstu (prawy margines), można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. prawy=3em)
wci= (text-indent): ustawia wcięcie pierwszego wiersza tekstu w bloku, można podawać w procentach szerokości elementu nadrzędnego (strony) (np. wci=20%), lub jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. wci=2em, wci=18px)
wys= (-text-indent+margin-left): ustawia wysunięcie pierwszego wiersza tekstu w bloku, można podawać w procentach szerokości elementu nadrzędnego (strony) (np. wys=20%), lub jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. wys=2em, wys=18px)
style= (style): dodatkowe atrybuty stylu CSS. Np.:style=background-color:#00ff00;border-top:thick double #ff0000.
id= (id): Opcjonalna nazwa kotwicy. Atrybutid definiujący unikalny identyfikator elementu. Np.:id=Roz1.
parametry mogą być stosowane łącznie (także z opcjami)

Przykłady

[edytuj kod]

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|kap}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|kap|roz|u|w=200%}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|h=3em}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|font=Arial Narrow|w=200%}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|font=Times|w=150%|kol=red}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki .|width=250px|wys=20px}}

Którego celem jest utworzenie Wolnego repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki .

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|przed=50px|po=60px|w=200%}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{f|Pierwsza linijka wiersza<br>Kolejna linia<br>i kolejna linijka utworu literackiego<br>Koniec|w=83%|center|table}}

Pierwsza linijka wiersza
Kolejna linia
i kolejna linijka utworu literackiego
Koniec

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|c}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|align=center}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|align=center|width=100%|kap}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|align=center|width=50%|roz}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

{{F|Którego celem jest utworzenie Wolnego|align=right|width=100%|kap}}

Wikiźródła to społeczny projekt,
Którego celem jest utworzenie Wolnego
repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki.

Zobacz też

[edytuj kod]

{{F*}} - formatuje element liniowy, nie dzieląc strumienia tekstu