Przejdź do zawartości

Rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 20 czerwca 2024

Do 30 czerwca 2024 roku trwa rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Rada jest tworzona po praz pierwszy przy Rzeczniku Praw Dziecka za kadencji Moniki Horna-Cieślak. Ma to być ekspercki organ opiniodawczo-doradczy.

Zadania

[edytuj | edytuj kod]

Do zadań rady będzie należało

  • inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych,
  • organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży,
  • podnoszenie świadomości o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży
  • upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o zadaniach i uprawnieniach Rzecznika Praw Dziecka
  • inicjowanie działań Rzecznika Praw Dziecka
  • formułowanie postulatów legislacyjnych
  • opiniowanie projekty aktów prawnych w zakresie właściwego poziomu ochrony praw dziecka
  • współdziałanie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, organami administracji rządowej, Sejmem i Senatem, samorządem oraz z Młodzieżowymi Radami Gmin, Miast i Powiatów czy Młodzieżowymi Sejmikami Województw
  • opiniowanie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi na Rzecz Ochrony Praw Dziecka

Skład

[edytuj | edytuj kod]

Rada ma składać się z dziesięciu osób w wieku od 7 do 18 lat na roczną kadencję. Kandydaci powinni wykazywać się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka.

W skład komisji oceniającej kandydatów wchodzą eksperci Biura Rzecznika Praw Dziecka poniżej 18 roku życia. Komisja swoje oceny przedstawi Rzeczniczce i Społecznemu Rzecznikowi Praw Dziecka. Rada, z własnego grona, wybierze przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]