Przejdź do zawartości

Pomoc:Rewert

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.

Rewert to cofnięcie tekstu artykułu do jednej z wcześniejszych wersji. Rewertu można dokonać zarówno "ręcznie" jak i automatycznie – posługując się mechanizmami "Historii zmian" artykułów. Dla definicji rewertu nie ma znaczenia, czy zmiana artykułu została dokonana ręcznie czy automatycznie. Jeśli wprowadzona zmiana powoduje, że wersja artykułu po zmianie jest identyczna, lub bardzo podobna, do którejś z jego wcześniejszych wersji, to uznaje się ją za rewert.

Dobre obyczaje przy rewertowaniu[edytuj | edytuj kod]

Rewerty artykułów są zwykle dokonywane z dwóch powodów:

  • po to aby zlikwidować skutki wandalizmu;
  • zmiana dokonana przez jednego wikireportera jest przez drugiego uznana za całkowicie błędną.

Pierwszy powód dokonywania rewertu nie wywołuje kontrowersji, a rewerty takie są niezbędne dla utrzymywania wiadomości w Wikinews na dobrym poziomie.

Rewert artykułu dokonywany z drugiego powodu jest najczęściej przykry dla wikireportera, którego wkład zrewertowano. Jest to dla niego jak "uderzenie w policzek", gdyż jego praca ulega w momencie rewertu swoistemu "zniszczeniu". Może on pomyśleć:

"Tyle się napracowałem, a ktoś po prostu to zlikwidował!!!"

Stąd, przy rewertowaniu czyjejś pracy, wykonanej w dobrej wierze, niezwykle istotne jest, aby wyjaśnić jego powody. Dobrym obyczajem jest zatem:

Zawsze wyjaśniaj powody rewertu.

Gdy rewert zmienia artykuł w niewielkim stopniu (np: zmiana znaku interpunkcyjnego), wystarcza zwykle opisać te zmiany w polu "Opis zmian", gdy jednak rewert ma poważniejszy charakter (np: usunięcie całego akapitu), to wówczas wypada uzasadnić jego zmianę na stronie dyskusyjnej artykułu. Drugim dobrym obyczajem przy poważniejszych rewertach jest:

Wyjaśnij przyczyny rewertu zanim go dokonasz.

przy czym zanim dokonasz tego rewertu, poczekaj choć trochę. Być może osoba, która popełniła (wg Ciebie) błąd, sama go poprawi, lub przekona Cię, że jednak nie masz racji. Ostrzeżenie przed rewertem często zapobiega wojnom edycyjnym.

Sposoby dokonywania rewertu:[edytuj | edytuj kod]

Rewert "ręczny"[edytuj | edytuj kod]

Rewert ręczny polega na zwykłej edycji artykułu, w ramach której wycina się/przywraca fragmenty artykułu uznane za błędne lub zwandalizowane. Rewert "ręczny" wymaga czasami dużego nakładu pracy, przy drobnych zmianach jest to jednak najprostszy sposób jego dokonania.

Rewert przez "Historię zmian"[edytuj | edytuj kod]

Aby przywrócić wcześniejszą wersję artykułu przez historię zmian należy:

  • kliknąć na zakładkę "historia i autorzy"
  • po otrzymaniu listy edycji należy kliknąć na datę edycji do której zamierza się przywrócić artykuł
  • po wyświetleniu odpowiedniej, dawnej wersji artykułu należy kliknąć na "edytuj"
  • otworzy się wtedy normalne okno edycji, jedynie z ostrzeżeniem, że nie edytuje się bieżącej wersji artykułu
  • bez żadnego edytowania, należy kliknąć na "zapisz" na skutek czego nowa wersja artykułu zostanie "nadpisana" przez starą.

Rewert automatyczny[edytuj | edytuj kod]

Administratorzy Wikipedii mogą szybko rewertować zmiany. Wystarczy, że nacisną na link [cofnij], co spowoduje cofnięcie wszystkich zmian danego użytkownika do ostatniej wersji zatwierdzonej przez innego edytora, a także oznaczy tę edycję jako drobną. Nie należy stosować tego narzędzia, gdy zachodzi różnica poglądów, lecz tylko w przypadku prostego wandalizmu, ze względu na to, że ta metoda rewertowania nie umożliwia wyjaśnienia jego powodu w opisie zmian.

Pozostałe kwestie techniczne:[edytuj | edytuj kod]

Czy rewert automatyczny może spowodować konflikt edycji?[edytuj | edytuj kod]

Rewertowanie poprzez Historię zmian nigdy nie powoduje konfliktu edycji u osoby, która rewertuje.

Zmiana dokonana poprzez edycję "starej" wersji artykułu jest nadpisywana nad zmianami dokonywanymi równolegle na wersji "aktualnej". Osoba zapisująca "starą" wersję nie zanotuje więc konfliktu edycji, nawet gdy ktoś inny w trakcie rewertowania zapisał zmiany dokonane na wersji "aktualnej".

Gorzej ma osoba pracująca równolegle na wersji "aktualnej". Utraci ona bowiem wszystkie dokonane zmiany w sytuacji, gdy zapisze je zanim zostanie zapisana wersja rewertowana. Gdy ktoś zrobił rewert w czasie edytowania wersji "aktualnej" pojawi się natomiast u niej konflikt edycji.