Przejdź do zawartości

2006-07-23: Petycja "Gazety" przeciw dewastacji Doliny Rospudy ma już 100 000 sygnatariuszy

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 23 lipca 2006

Dzisiaj o godzinie 17.00 stutysięczna osoba podpisała petycję Gazety Wyborczej do prezydenta RP przeciwko budowie obwodnicy Augustowa przez środek Doliny Rospudy - obszaru chronionego o randze europejskiej (dolina wchodzi w skład sieci Natura 2000).

Jak argumentują autorzy petycji budowa tej trasy w planowanym wariancie nie tylko spowoduje zniszczenie siedlisk wielu rzadkich gatunków, ale również nałożenie na Polskę wysokich kar za niszczenie obszarów Natura 2000, brak możliwości finansowania budowy z funduszy europejskich, a prawdopodobnie nawet konieczność przerwania budowy i przywrócenia stanu pierwotnego.

Zwolennicy budowy obwodnicy uważają z kolei, że za późno już na zmianę wariantu na ten proponowany przez ekologów - przesunięty o parę kilometrów. Omija on zagrożone obszary i jest tańszy, ale wymaga wykupu dodatkowych gruntów, co zdaniem władz Augustowa może spowodować wydłużenie budowy o kilka lat. Ekolodzy argumentują jednak, że w przypadku konieczności demontażu autostrady (po wydaniu odpowiedniej decyzji przez Komisję Europejską), teoretycznie mniejszy czas jej powstania nie będzie miał znaczenia.

W chwili tworzenia tego artykułu pod petycją podpisywało się w ciągu minuty średnio 10 osób.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]

Dodatkowe informacje

[edytuj | edytuj kod]

Protest Greenpeace Polska