Przejdź do zawartości

2010-02-07: Albania wprowadziła prawo antydyskryminacyjne

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
LGBT
Albański symbol Gay Pride
niedziela, 7 lutego 2010

Tirana: późnym wieczorem 4 lutego 2010 r. Zgromadzenie Albanii, jednoizbowy parlament tego kraju, jednogłośnie przyjęło ustawę, która zakazuje dyskryminacji ze względu na różne właściwości, m.in. ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową. Albania aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej, a przyjęte zapisy prawne są kolejnym krokiem w kierunku integracji europejskiej i realizacją przyjętych zobowiązań.

29 lipca 2009 r. premier Sali Berisha obiecywał wyborcom również rozwiązanie kwestii związków homoseksualnych
link= Zobacz artykuł w Wikipedii na temat:
Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Albanii

Sprawę komentują organizacje LGBT, które oczekują głównie poprawy sytuacji prawnej osób z tej społeczności. Pojawia się przy tym szerszy kontekst przestrzegania praw człowieka na Bałkanach. Lilit Poghosyan, koordynatorka polityczno-programowa ILGA Europe, która nadzoruje sprawy regionu Bałkanów Zachodnich, powiedziała: — Gratulujemy Albanii tego ważnego kroku na drodze do integracji z UE i zwalczania wszelkich form dyskryminacji. Liczymy, że nowe albańskie przepisy walczące z dyskryminacją będą dobrym przykładem dla innych krajów w regionie aspirujących do Unii Europejskiej, a które jeszcze nie przyjęły podobnego prawa. Ponadto mamy nadzieję, że albański przykład skłoni władze macedońskie do weryfikacji swoich ostatnich decyzji o usunięciu orientacji seksualnej z listy zakazanych powodów dyskryminacji w prawie, będących obecnie przedmiotem dyskusji. Macedonia jest krajem kandydującym do członkostwa w UE i jest zobowiązana do zapewnienia ochrony przeciwko dyskryminacji orientacji seksualnej. Zdaniem ILGA, Albania poszła w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego nawet nieco dalej, niż niektóre państwa spośród nowych członków UE, w których zakaz dyskryminacji LGBT jest zawarty tylko w uregulowaniach dotyczących zatrudnienia.

Organizacje LGBT z Albanii są zadowolone z ustawy, choć nie przynosi ona zrównania praw w dziedzinie zawierania związków przez osoby tej samej płciPrawo to nie jest tylko spełnieniem wymogów, które Albania podjęła wobec Unii Europejskiej w kierunku integracji i liberalizacji przepisów wizowych. Przede wszystkim jest to zwycięstwo demokracji i praw człowieka dla wszystkich Albańczyków — komentuje przedstawiciel albańskiego Sojuszu przeciwko Dyskryminacji LGBT. Ustawa jest zasługą rządzącej aktualnie Demokratycznej Partii Albanii.

Albania zalicza się do świecki krajów, ale jest również jednym z dwóch krajów europejskich, w których większość stanowią wyznawcy islamu. Wszelkie przejawy życia religijnego były zakazane w tym kraju w okresie rządów komunistycznych w latach 1944-1990. Kontakty homoseksualne penalizowano do roku 1995.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]