Przejdź do zawartości

2023-09-04: Badanie wyjątków w prawie autorskim dotyczących działalności naukowej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 4 września 2023

30 sierpnia 2023 roku Centrum Cyfrowe oublikowało informacje o badaniach wyjątków badawczych występujących w europejskim prawie autorskim oraz ich wpływu na wspieranie badań i innowacji w Europie.

Badanie podzielono na dwie części. Prace nad nimi planowane są na okres od czerwca 2023 do marca 2024. Po ich zakończeniu opublikowany zostanie raport końcowy.

W części pierwszej badacze skupią się na analizie dostępnej literatury dotyczącej wyjątków badawczych, by zbudować podstawę teoretyczną dla prowadzonych w części drugiej badań jakościowych, mających na celu sprawdzenie, jak w praktyce wyglądają doświadczenia naukowców z prawami autorskimi, w tym ze stosowaniem wyjątków badawczych.

Badanie prowadzi Fundacja Centrum Cyfrowe we współpracy z Future Law Lab działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekt finansuje Knowledge Rights 21, przy wsparciu Arcadii – funduszu charytatywnego Lisbet Rausing i Petera Baldwina.

Cześć pierwsza[edytuj | edytuj kod]

Cześć pierwsza: przegląd wyjątków badawczych w prawie autorskim obowiązujących w krajach Unii Europejskich i w Wielkiej Brytanii

W oparciu o literaturę i dostępne źródła przygotowany zostanie kwestionariusz dla 28 ekspertów i ekspertek z państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Na jego podstawie powstanie macierz ilustrująca funkcjonowanie wyjątków badawczych w analizowanych krajach. Macierz obejmować będzie także badanie dot. dozwolonego użytku osobistego oraz wyjątku dotyczącego eksploracji tekstu i danych).

Zespół:

  • Konrad Gliściński
  • Ewa Laskowska-Litak
  • Krzysztof Siewicz
  • Katarzyna Strycharz

Cześć druga[edytuj | edytuj kod]

Cześć druga: praktyczne doświadczenia badaczy w kontekście korzystania z praw autorskich, w tym wyjątków badawczych

W drugim segmencie badania przeprowadzone zostaną wywiady pogłębione (IDIs) oraz wywiady grupowe (FGIs) z badaczami z dziesięciu państw europejskich. Zebrane w ten sposób dane, wraz z przeglądem badań archiwalnych, dostarczą informacji o codziennych doświadczeniach badaczy związanych z prawem autorskim, w tym z korzystaniem z wyjątków dot. prowadzenia działalności naukowej.

Zespół:

  • Anna Buchner
  • Maria Drabczyk
  • Katarzyna Fereniec-Błońska
  • Klaudia Grabowska

Źródła[edytuj | edytuj kod]