Przejdź do zawartości

2023-08-21: Serwis Jawne Wybory ujawnia braki i błędy w partyjnych rejestrach

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 21 sierpnia 2023

20 sierpnia 2023 roku autor systemu Jawne Wybory poinformował o wprowadzeniu nowych kryteriów filtrowania. Pozwoli to wyszukać w których partiach i w jakiej skali pojawiają się problemy w rejestrach umów i wpłat.

Ocena, czy dane kryterium wpłaty bądź umowy jest poprawne czy też nie - jest subiektywną oceną autora. Przedstawia on zasady, którymi się kierował.

Informacja o nowej funkcji została także wprowadzona do punktu menu "Informacje", aby zawsze była "pod ręką".

Na ten moment liczba wpłat w rejestrze przekroczyła 300, a liczba umów jest bliska 2 tysięcy. Niewiele informacji mieści się na listach wyszukiwania, a dotychczas kryteria filtrowania skupiały się na kilku podstawowych, bezwzględnie klasyfikowanych cechach nie przekazując informacji o poprawności danych.

Autor systemu podjął się wyzwania oceny najważniejszych parametrów wpłat i umów – i dodania dodatkowych kryteriów filtrowania, które można łączyć z już istniejącymi. Kryteria te opisano skrótowymi pytaniami, ale oddającymi istotę oceny.

Daje to możliwości oceny jakości wprowadzanych danych przez poszczególne partie, a także ogląd na rodzaj i powszechność "problemów".

W ogłoszeniu użyto właśnie słowa "problemów" ponieważ ujmuje ono szeroko zarówno braki, błędy jak i sytuacje w ocenie autora dyskwalifikujące poprawność danych w konkretnej umowie.

W rejestrze wpłat dodane zostały wskaźniki oceny:

 1. Data wpłaty
 2. Imię wpłacającego
 3. Nazwisko wpłacającego
 4. Imię ojca wpłacającego
 5. Miejscowość wpłacającego
 6. Kwota wpłaty

Dla pozycji 1 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano poprawną datę, przy czym jako poprawną potraktowana została także data w innym formacie niż określona we wzorze ministerialnym.

Dla pozycji 2 do 5 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano jakąkolwiek konkretną informację, a nie puste pole, myślnik czy 'brak danych'.

Dla pozycji 6 klasyfikacja była "tak", jeśli podano konkretną kwotę większą od 0.

W rejestrze umów dodane zostały wskaźniki oceny:

 1. Data zawarcia umowy
 2. Okres obowiązywania
 3. Strona umowy (kontrahent partii)
 4. Przedstawiciel strony umowy (kontrahenta partii)
 5. Przedstawiciel partii
 6. Przedmiot umowy
 7. Wartość umowy
 8. Tryb zawarcia umowy

Dla pozycji 1 i 2 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano poprawną datę, przy czym jako poprawną potraktowana została także data w innym formacie niż określona we wzorze ministerialnym.

Dla pozycji 2 klasyfikacja kryterium była "tak" również, gdy nie podano (jak we wzorze ministerialnym) dwóch dat, ale podano datę początku obowiązywania umowy i jednoznacznie wskazano datę końca lub okres trwania umowy. Jako poprawne potraktowano także podanie, że umowa została zawarta na czas nieokreślony, zatem nie można wskazać jednoznacznie daty jej końca.

Ponadto pod uwagę zostało wzięte, czy data zawarcia umowy nie jest później niż data początku umowy, oraz czy poprawnie określono przedział dat obowiązywania umowy. W sytuacjach szczególnych analizowany był też przedmiot umowy dla podparcia oceny daty/dat.

Dla pozycji 3, 4, 5 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano konkretne, realne dane. Za poprawne uznano określenie, że dane (strony i jej przedstawiciela) zostały zanonimizowane ze względu na ochronę osoby prywatnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Za poprawne traktowano podanie w pozycjach 4 i 5 (przedstawiciele) nazw stanowisk, bez podania nazwisk.

Za błędne traktowano pominięcia podania jakichkolwiek danych, podanie myślnika, podanie zamiast nazwy firmy lub stanowiska – innych tekstów (np. "1250,98")

Nie dokonano sprawdzania i oceny poprawności strony "B" umowy – czyli partii. To oczywiste, że rejestr umów partii zawiera jako drugą stronę właśnie partię. Gdyby w przyszłości to się zmieniło – to oczywiście odpowiednie kryterium zostanie dodane.

Dla pozycji 6 (przedmiot umowy) klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano jakiś sensowny, coś mówiący opis umowy, nawet jednowyrazowy – o ile w powiązaniu z kontrahentem dawał informację co jest naprawdę przedmiotem umowy (np. umowy reklamowe: "baner", "rollup", "wizytówki"). Tutaj ocena też była łagodna – brałem pod uwagę kontrahenta i wartość umowy. Za błąd uznawałem podanie myślnika, nic nie mówiącego tekstu (np. "Polska") lub jednowyrazowe określenia umowy i to znaczącej wartości.

Dla pozycji 7 (wartość umowy) klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano konkretną kwotę umowy, stawkę lub przynajmniej jeden z kilku składników wartości umowy jako konkretna kwota.

Za błąd uznano podanie kwoty w innej walucie niż PLN bez wskazania kursu, podanie myślnika, określenie typu "wg cennika" czy określenie zmiany wartości bez konkretnego wskazania czy to zwiększenie czy zmniejszenie wartości (np. "zmiana kwoty o 3000000,00")

Uwaga! Ta ocena jest niezależna od istniejącego już "typu wartości umowy", który charakteryzuje bardziej sposób "zbudowania" finalnej wartości umowy.


Dla pozycji 8 (tryb zawarcia umowy) klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano jakikolwiek tryb zawarcia umowy. Podanie myślnika lub pustego pola było uznawane za błąd.

Jak korzystać z nowych kryteriów

[edytuj | edytuj kod]

Z nowych kryteriów można korzystać tak samo, jak z dotychczasowych kryteriów filtrowania. Liczby przy poszczególnych kryteriach i ich wartościach zmieniają się dynamicznie w zależności od tego, co wcześniej kliknięto, co wybrano. Można klikać dowolną kombinację różnych kryteriów filtrowania, a system dopasuje listę umów do wybranych warunków.

Na przykład można kliknąć nazwę wybranej partii - wówczas nowe kryteria ocen pokażą, jakiego rodzaju problemy i w jakiej ilości występują w rejestrze tej partii.

Z drugiej strony - możesz kliknąć na wybraną ocenę z nowego kryterium (np.: Wartość umowy OK? - nie) - i wtedy zobaczysz, w których partiach i w jakiej ilości występuje ten wybrany problem.

Uwaga! Jeśli chce się podać w module filtrów kwotę wartości umowy (jedną liczbę lub dwie dla określenia przedziału) - należy zachować odpowiednią kolejność: - najpierw określa się warunek wybranego kryterium (np. Przedmiot umowy OK? - nie), - potem określ przedział kwotowy

Autor zaznacza, że powyższe oceny mogą być dyskusyjne w konkretnych przypadkach. Niemniej uważam, że jego doświadczenie w analizie blisko 8 tysięcy umów z różnych rejestrów pozwala na w miarę rzetelne dokonanie oceny.

Umowy podlegają modyfikacjom i tak jak one mogą zmieniać się w rejestrze, tak mogą zmieniać się oceny poszczególnych kryteriów.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]