2023-08-15: Aktualizacja bazy danych systemu Jawne Wybory na 31 lipca 2023

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 15 sierpnia 2023

15 sierpnia 2023 roku autor systemu Jawne Wybory poinformował o zaktualizowaniu bazy na ostatni dzień lipca. Wyjaśnia jednocześnie ile czasu należało poświęcić na tę aktualizację i z czego to wynika.

Przybyło 231 umów i tym samym osiągnięty został założony plan aktualizacji bazy.

Założenie było takie, aby raz w miesiącu:

  • zapisać stany rejestrów 17 monitorowanych partii zaraz po zakończeniu każdego miesiąca
  • zaktualizować nimi bazę systemu Jawne Wybory

Ten cel został właśnie osiągnięty - obydwa rejestry (wpłat i umów) są zaktualizowane według stanu na koniec lipca 2023.

Następna aktualizacja będzie dotyczyła stanu rejestrów partyjnych na koniec sierpnia i będzie opracowana na początku września.

Autor strony, Grzegorz Krakowiak, wyjaśnia, że czas poświęcony na pracę przy przygotowaniu aktualizacji rejestru umów na koniec lipca wyniósł 19 godzin. Poza rodziną i pracą autor jest lokalnym watchdogiem i redaktorem lokalnego, niezależnego dziennika, twórcą i administratorem systemu Jawne Umowy, udostępnia umowy z rejestru własnej gminy, stara się monitorować regularnie, codziennie działania swojej gminy oraz publikować regularnie informacje w moim dzienniku.

Grzegorz Krakowiak na rzecz systemu Jawne Wybory zawiesił aktywność w systemie Jawne Umowy. Nie jest w stanie robić obydwu rzeczy z należytą rzetelnością. Uznał, że w obliczu zbliżających się wyborów system Jawne Wybory ma znacznie wyższy priorytet.

Autor wyjaśnia, że czas na aktualizację rejestru umów. Problem leży u podstaw idei rejestrów partii:

  • ustawodawca zbyt "luźno" określił zasady tworzenia rejestrów
  • Ministerstwo Finansów opracowało fatalny wzór rejestrów
  • partie aktualizują swoje rejestry jak chcą

Partie tworzą rejestry w różnych formatach. Rejestry nie mają takiego pola jak data ostatniej aktualizacji danej umowy. Często zdarza się, że partie w już opublikowanych umowach wprowadzają zmiany nie oznaczając, w której umowie one zaszły. Do tego nierzadko partie dopisują umowy z poprzednich miesięcy i chcąc zachować kolejność chronologiczną - przenumerowują liczby porządkowe następnych umów.

To wszystko sprawia, że aktualizacja wymaga porównania całości rejestru bieżącego z całością rejestru sprzed miesiąca - dla każdej sprawdzanej partii.

Do tego należy dodać, że aby porównać rejestry - trzeba mieć je w jednakowej formie. Często jednak okazuje się, że niespodziewanie partia po aktualizacji rejestru zapisze go w takim samym formacie, ale w nieco (lub znacząco) zmienionym układzie. Wykorzystywane narzędzie on-line do konwersji PDFów jak każde narzędzie on-line może po miesiącu działać ciut inaczej i zamiast jednej komórki tabeli, zwróci np. dwie komórki. A tabela rejestru może mieć takich komórek kilka tysięcy.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Import umów na 2023-07-31 - dlaczego tyle czasu trzeba na aktualizację?”, którego autorem jest Grzegorz Krakowiak, opublikowanego w serwisie jawnewybory.pl na licencji CC-4.0 International (zarchiwizowane z tego adresu; więcej informacji).