Przejdź do zawartości

2023-03-24: OPEN ACCESS. Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki: uruchomiono rejestrację

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 24 marca 2023

Od 20 marca do 20 kwietnia 2023 roku trwa rejestracja na konferencję "OPEN ACCESS. Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki" zaplanowaną na 25 kwietnia 2023 roku.

Konferencje odbywać się będzie online. Udział jest bezpłatny. Prelegenci i słuchacze chcący otrzymać certyfikat uczestnictwa powinni zarejestrować się.

Wydarzenie organizuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu.

Wydarzenie ma na celu przybliżyć tę ideę budowania wolnego, powszechnego i trwałego dostępu do publikacji naukowych oraz edukacyjnych w wymiarze cyfrowym a także wprowadzić w zagadnienia związane z otwartym dostępem, pokazać możliwości publikowania w otwartym dostępie, przedstawić wybrane projekty, a także pokazać rolę bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki. Organizatorzy adresują wydarzenie do osób zainteresowanych tematyką otwartego dostępu, środowiska naukowego, pracowników bibliotek oraz całego środowiska bibliotekarskiego.

Program

[edytuj | edytuj kod]

Wydarzenie rozpocznie mgr Anna Drobyszewska, Dyrektor Biblioteki PANS we Włocławku i dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS, JM Rektor PANS we Włocławku

Przewidziane są następujące 15 minutowe wystąpienia:

 • dr n. o zdr. Karolina Filipska-Blejder (Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Open Access- znaczenie dla nauczycieli akademickich"
 • dr Dawid Bunikowski, prof. PANS (Docent (Associate Professor), Uniwersytet Lapoński, Visiting Researcher, University of Eastern Finland, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku): „Idea otwartej nauki w Finlandii z punktu widzenia akademika (ze szczególnym uwzględnieniem zasad Akademii Finlandii)”
 • prof. Robert Karaszewski (College of Business Administration, American University in the Emirates, Dubai): „Open Access Zjednoczonych Emiratów Arabskich”
 • dr Patryk Tomaszewski (Katedra Myśli Politycznej, Wydział Nauk o Polityce i bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Rozwój czasopism naukowych”
 • dr Krzysztof Czarnecki (Zakład Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku): „Licencje Creative Commons jako prawny instrument wsparcia idei otwartego dostępu”
 • dr Leszek Szafrański (Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych UJ, Wicedyrektor ds. Zasobów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): „Otwarty dostęp do nauki z perspektywy wdrożenia na uczelni”
 • dr Natalia Gruenpeter (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski): "Działania Platformy Otwartej Nauki w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji otwartej nauki”
 • mgr Dominika Czyżak (Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi BG UMK, Pełnomocnik ds. otwartego dostępu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu uczestnikiem projektu EODOPEN - doświadczenia upowszechniania otwartego dostępu do zbiorów”
 • dr Marek Ręklewski, mgr Przemysław Taranowski: (Zakład Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku): „Open Access na przykładzie Banku Danych Lokalnych (GUS)”
 • mgr Sylwia Borkowicz, Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z Białej Podlaskiej: „Znaczenie repozytorium instytucjonalnego w rozwoju idei Open Access”
 • mgr Anna Drobyszewska, mgr Emilia Modrzejewska, Biblioteka PANS we Włocławku: „Projekt Repozytorium Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i działania Biblioteki Uczelnianej w zakresie realizacji polityki Open Access”

Komitet naukowy

[edytuj | edytuj kod]
 • dr Ewa Podlewska, prof. PANS – Prorektor ds. Nauczania i Studentów PANS we Włocławku
 • dr n. med. Beata Haor, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PANS we Włocławku
 • dr Jolanta Laskowska, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych PANS we Włocławku
 • dr Paweł Sobierajski, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PANS we Włocławku
 • dr inż. Marcin Kacprowicz – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno Technicznych PANS we Włocławku
 • dr Maja Kołtońska – Kierownik Zakładu Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Zakład Zarządzania, PANS we Włocławku
 • dr Marek Ręklewski – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Zakład Zarządzania, PANS we Włocławku
 • dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PANS – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Pedagogiki, PANS we Włocławku

Komitet organizacyjny

[edytuj | edytuj kod]
 • dr n. med. Beata Haor, prof. PANS
 • dr Maja Kołtońska
 • dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PANS
 • dr Marek Ręklewski
 • mgr Przemysław Taranowski
 • mgr Anna Drobyszewska
 • mgr Anna Borowiecka

Patronaty

[edytuj | edytuj kod]

Wydarzenie zostało objęte patronatem:

 • honorowym
  • Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
 • medialnym
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Elektroniczna Biblioteka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji
  • Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
  • Zbliżenia Cywilizacyjne

Partnerem konferencji jest biblio.ebookpoint.pl

Źródła

[edytuj | edytuj kod]