2021-10-16: Zespół Szkół nr 32 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie obchodzi 60-lecie swojego istnienia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 16 października 2021

17 września 2021 miały miejsce uroczystości z okazji 60-lecia założenia szkoły, funkcjonującej obecnie jako Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Podczas tychże uroczystości odbyło się też ślubowanie klas pierwszych.

Jak podają organizatorzy, obchodzony w tym roku Jubileusz był bardzo ważny dla szkolnej społeczności. Przygotowując się do tej uroczystości zarówno uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły uświadamiali sobie że do dnia dzisiejszego szkoła witała początek roku szkolnego już przeszło 60 razy. Tak samo cieszyła się też kolejnymi miesiącami, które po wrześniu następowały, a w tym też:

 • jesienią
 • zimą
 • Bożym Narodzeniem
 • wiosną
 • początkiem lata i wakacjami

Uczestnicy uroczystości[edytuj | edytuj kod]

Ze względów epidemicznych uroczystość miała charakter zamknięty. Uczestniczyli w niej: dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji, przybyli absolwenci szkoły, rodzice, uczniowie oraz goście specjalni.

Dyrekcja szkoły
imię i nazwisko funkcja
Jolanta Pindelska dyrektor szkoły
Aleksandra Jagosz wicedyrektor szkoły
Marcin Lerka
Iwona Szumniak kierownik szkolenia praktycznego
Goście specjalni
imię i nazwisko funkcja
Michał Kielarski wizytator, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariola Zielińska Naczelnik Wydziału Dzielnicy Wola do spraw Oświaty
dyrektorzy wolskich szkół
ks. Andrzej Kamiński w imieniu proboszcza Parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Hanna Rybakowska przewodnicząca Rady Rodziców
Grzegorz Wilk polski piosenkarz, aktor, kompozytor i autor tekstów

Goście specjalni mieli w tym miejscu okazję do wygłoszenia swoich przemówień ku utrwaleniu tego ważnego dla społeczności szkolnej dnia.

Miał też miejsce występ Grzegorza Wilka, który zaśpiewał utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Elegia o chłopcu polskim. Występ został nagrodzony przez audytorium gromkimi brawami.

Podziękowania[edytuj | edytuj kod]

Jak wspomnieli organizatorzy uroczystości, długa jest lista tych, którzy ma trwałe wpisali się na kartach historii szkoły – tych, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Tak też nie sposób wymienić tychże osób, aczkolwiek ich nazwiska widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum. Mając ich wszystkich na uwadze organizatorzy złożyli podczas uroczystości podziękowania:

 • byłym i obecnym dyrektorom oraz ich zastępcom,
 • budowniczym szkoły,
 • emerytowanym nauczycielom,
 • pracownikom oświaty,
 • władzom samorządowym,
 • przewodniczącym Rady Rodziców,
 • rodzicom,
 • absolwentom.

Organizatorzy podkreślili, że to ci wymienieni przyjaciele szkoły w trudnych warunkach swoim słowem, postępowaniem, mądrością o odwagą pomogli w ogromnej mierze wybudować, zachować i przekazać wszystko to, co mieści się w dwóch tak zwykłych, a jednocześnie bogatych w treść słowach: Nasza Szkoła.

Ślubowanie[edytuj | edytuj kod]

Podczas ślubowania reprezentanci[uwaga 1] klas pierwszych Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego obiecali:

 • Dbać o honor i dobre imię swojej szkoły.
 • W każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka.
 • Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia.
 • Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły.
 • Wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny.
 • Z szacunkiem odnosić się do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców i pracowników szkoły.

Przed aktem ślubowania organizatorzy apelowali do ślubujących o to, aby wypowiedziane przez nich słowa zapadły w ich pamięć i aby były odzwierciedleniem ich postawy uczniowskiej. W tym miejscu organizatorzy życzyli też sukcesów oraz chęci do nauki i pracy społecznej oraz życzyli aby nadchodzące lata spędzone w tej szkole zapadły im na długo w pamięci jako okres ważnych osiągnięć i szczęśliwych wspomnień.

Jak podkreślili organizatorzy, ślubowanie klas pierwszych jest niezwykle ważnym wydarzeniem gdyż uzmysławia, że społeczność szkolna powiększa się o: nowe twarze, nowe pomysły i nowe idee.

Przekazanie sztandaru[edytuj | edytuj kod]

Po ślubowaniu odbył się akt przekazania sztandaru. Przebieg tego punktu uroczystości był następujący:

 1. Dotychczasowy chorąży pochylił sztandar w stronę następcy.
 2. Chorąży-następca przykląkł na prawe kolano z jednoczesnym pocałowaniem płachty sztandaru, a następnie energicznie wstał.
 3. Dotychczasowy chorąży przeniósł i ustawił sztandar w pozycji pionowej przy jednoczesnym przeniesieniu do czubka swojej wystawionej lewej nogi.
 4. Dotychczasowy chorąży przekazał sztandar nowemu chorążemu mówiąc: Przekazujemy Wam sztandar – symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem.
 5. Chorąży-następca przejął w swoje ręce sztandar i wypowiedział słowa: Przyjmujemy od Was ten sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę.

Po akcie przekazania sztandaru nastąpiło jego wyprowadzenie.

Wspomnienie Patrona[edytuj | edytuj kod]

Jubileusz szkoły był okazją do wspomnienia 100. rocznicy urodzin Patrona szkoły. Sto lat temu, dokładnie 22 stycznia 1921 roku, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Był on jednym z najwybitniejszych polskich twórców, poetą pokolenia Kolumbów oraz powstańcem warszawskim. W uznaniu zasług poety czasu wojny dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Ku uczczenia pamięci Patrona, z okazji jego 100. rocznicy urodzin, zaprezentowano okolicznościową prezentację, przygotowaną na tą okazję przez uczniów i nauczycieli. Prezentacja ta dotyczyła życia oraz twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Historia szkoły[edytuj | edytuj kod]

Założenie szkoły[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy dzwonek w tejże szkole zabrzmiał 1 września 1961 roku. Wtedy to Minister Przemysłu Ciężkiego za zgodą Ministra Oświaty powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg. Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem był pan mgr inż. Jan Rawicki, który piastował tę funkcję dwa lata. Uruchomiono sześć oddziałów, w których zdobywało wiedzę 303 uczniów. Szkoła mieściła się wówczas w barakach, na terenie Zakładów im. Róży Luksemburg przy ulicy Przyokopowej.

Nadanie imienia[edytuj | edytuj kod]

1 września 1982 roku szkoła otrzymała własny budynek przy ulicy Ożarowskiej 71, gdzie szkoła funkcjonuje do dziś. Dyrektorem placówki został wówczas mianowany pan mgr Eugeniusz Boksznajder, który kierował szkołą do sierpnia 2011 roku. Ważną datą był 4 października 1994 roku. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia żołnierza i wybitnego poety – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Rok 2021, czyli Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to czas wspomnień i zadumy. Sylwetkę naszego Patrona i jego dokonania przybliżyła nam wszystkim wcześniejsza prezentacja filmowa. Poezja Baczyńskiego jest nadal żywa i inspiruje kolejnych twórców. Jest dziś wśród nas wyjątkowa osoba, p. Grzegorz Wilk. Artysta widząc potrzebę przekazywania młodym pokoleniom wartości reprezentowanych przez wybitnego poetę i jego kolegów wydał płytę do poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

— Organizator uroczystości, [1]

Utworzenie oddziałów integracyjnych[edytuj | edytuj kod]

Jak podkreślił organizator, bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wprowadzenie 1 września 2002 roku kształcenia integracyjnego. 4 lata później XCII Liceum Ogólnokształcące otrzymało nazwę XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi.

W dalszych słowach organizator uzasadniał opinię, że wprowadzenie nauczania zintegrowanego w szkole jest bardzo korzystną decyzją:

Mała liczebność klas integracyjnych, obecność dwóch nauczycieli oraz indywidualne podejście do każdego ucznia procentuje dobrą jakością nauczania. Ponadto aktywność uczniów zdrowych, ich spontaniczność mobilizuje młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych do pracy na lekcjach i po zajęciach, uczy niezależności i samodzielności, pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i pewności siebie. Zaś ich zdrowi rówieśnicy uczą się otwartości, emaptii, wrażliwości, tolerancji, szacunku i bezinteresownej pomocy.

— Organizator uroczystości, [1]

Współpraca z MZPN[edytuj | edytuj kod]

Od 1 września rozpoczęła się współpraca z Mazowieckim Zwiazkiem Piłki Nożnej, czego efektem było pojawienie się w szkole klas sportowych że specjalnością piłka nożna. Jak podał organizator – Nauka w tych klasach umożliwia naszym uczniom łączenie edukacji ze sportową pasją.

Kształcenie przyszłych techników-ortopedów[edytuj | edytuj kod]

1 września 2011 roku Dyrektorem Szkoły zostaje pani mgr Małgorzata Dzido.

W marcu 2012 roku w skład Zespołu Szkół nr 32 zostało włączone Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka, a rok później powstał w jego obrębie profil: technik ortopeda[uwaga 2].

Jak podkreślił organizator zawód ten jest dla uczniów przyszłościowy, wyrażono też pewność że szkoła przygotowuje w sposób należyty do egzaminów zawodowych:

W przyszłości nasi uczniowie mają możliwoość dokonywania bieżących napraw sprzętów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta. Wierzymy, że są do tego wyśmienicie przygotowani, na co wskazują tegoroczne wyniki egzaminu zawodowego, który nasi absolwenci zdali w 100%.

— Organizator uroczystości, [1]

Spojrzenie w przyszłość[edytuj | edytuj kod]

Od 2016 roku Dyrektorem ZS nr 32 jest (urzędująca do dnia dzisiejszego) pani mgr Jolanta Pindelska. Jak zaznaczył organizator uroczystości, Pani Dyrektor do dziś kontynuuje dotychczasowe tradycje, ale także stawia na rozwój placówki; dzięki czemu szkoła bardzo prężnie się rozwija, zaś Pani Dyrektor swoim entuzjazmem oraz niezwykłą energią potrafi zmobilizować innych do realizacji nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

W ramach podsumowania przedstawionej historii szkoły, organizatorzy odnieśli się do roli uczniów i nauczycieli we wspólnym sukcesie.

O naszej placówce możnaby mówić wiele i długo. Szczęście na nią spadało kroplami, a przykrości czasem lały się strumieniami. Jednak zwarta społeczność szkolna, niezmiennie z tą samą pasją, zawsze służyła i służy drugiemu człowiekowi. Nauczycielskie posłannictwo wypływało z serca i działało tak, aby obudzić człowieka w człowieku. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą szkoły – nauczyciel, a dumą – wspólne osiągnięcia.

— Organizatorzy, [1]

Zakończenie uroczystości[edytuj | edytuj kod]

Uroczystość zakończyła się podziekowaniem za przybycie oraz uczestnictwo we wspólnej retrospekcji. Po opuszczeniu sali przez gości specjalnych i grono pedagogiczne salę opuścili pozostali uczestnicy. Goście zaś mieli możliwość dalszego uczestnictwa w poczęstunku zaaranżowanym w sali nr 19 na pierwszym piętrze.

Uwagi[edytuj kod]

 1. Ze względu na wytyczne sanitarne w ślubowaniu uczestniczyli tylko oddelegowani do tego pojedynczy uczniowie z poszczególnych klas pierwszych.
 2. Zdaniem organizatora jest to unikatowy zawód na rynku edukacyjnym.

Przypisy[edytuj kod]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Scenariusz Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 32 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie, którego treść udostępniono reporterowi Wikinews na potrzeby niniejszego materiału prasowego.