Przejdź do zawartości

2018-06-10: Mars: wykryto duże stężenie związków organicznych w mułowcu sprzed 3 miliardów lat

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 10 czerwca 2018

Analiza materiału pobranego przez marsjański łazik Curiosity z liczącego 3,5 miliarda lat mułowca wskazuje, że znajduje się w niej 100 razy więcej związków organicznych niż w innych miejscach na powierzchni Marsa.

Przemieszczający się od kilku lat po Marsie Curiosity Rover wwiercił się w pobliżu krateru Gale w skałę będącą stwardniałym mułem, zalegającym na powierzchni po wyschniętym jeziorze. Po pobraniu z odwiertu próbki gruntu została ona podgrzana od 500 do 820 °C w celu uwolnienia związków organicznych, do czego wykorzystano instrument SAM (Sample Analysis at Mars). W wyniku analizy okazało się, że w próbce znajdowało się 100 razy więcej związków organicznych, niż we wcześniejszych badaniach powierzchniowych Marsa, w tym tiofeny, benzen, toluen i krótkie łańcuchy węglowe: propan i buten. Wskazują na to wykryte zakresy oparów aromatycznych, alifatycznych i tiofenowych. Nie jest to pierwszy przypadek wykrycia złożonych cząsteczek organicznych. Już w 2013 roku znaleziono na Marsie związki organiczne zawierające chlor w głębi tego krateru.

Wykryte obecnie struktury są nadal zbyt proste, aby móc określić ich pochodzenie, w szczególności, czy mają one pochodzenie biologiczne. Jednak ze względu na to, że zostały one odkryte blisko powierzchni planety (wwiercono się na głębokość zaledwie kilku centymetrów), gdzie występuje m.in. silne promieniowanie jonizujące, nadal możliwe jest odnalezienie bardziej złożonych cząsteczek w głębszych warstwach geologicznych. Dalsze badania mogą obejmować również występujące prawdopodobnie głęboko pod powierzchnią klatraty metanu, na co wskazuje cyklicznie zwiększające się stężenie metanu w atmosferze Marsa. Jego pochodzenie może być biotyczne, ale również może być to wynik reagowania wody ze skałami.

Na początku tego roku łazik Curiosity wykonał zdjęcia liczących kilka milimetrów obiektów, które mogłyby mieć pochodzenie biologiczne, jednak ich wielkość wskazywałaby na istnienie bardziej złożonego życia wielokomórkowego, a w tym przypadku bardziej prawdopodobne jest, że obiekty są pewnego rodzaju konkrecjami. Nawet jeśli życie na Marsie nie występowało, to najprawdopodobniej istniały dobre warunki, w których mogło się ono rozwinąć.

Czy na Marsie istnieją oznaki życia? Nie wiemy, ale te wyniki wskazują, że zbliżamy się do odkrycia odpowiedzi na to pytanie.

— Michael Meyer, główny badacz w Mars Exploration Program

Źródła

[edytuj | edytuj kod]