2017-06-17: Psychoterapia: autoekspresja w sztukach wizualnych uruchamia układ nagrody

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 17 czerwca 2017

Pilotażowe badania przeprowadzone na Drexel University wskazują, że aktywności związane ze sztuką, takie jak: swobodne rysowanie, gryzmolenie i kolorowanie uaktywniają układ nagrody w mózgu.

Przeprowadzone na Drexel University badania z użyciem funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS) wykazały, że spośród różnych aktywności związanych ze sztukami wizualnymi, zarówno wśród artystów, jak i osób niebędących artystami, bezrefleksyjne gryzmolenie w największym stopniu wpływa na układ nagrody w korze przedczołowej. Może mieć to istotne znaczenie dla psychoterapii (arteterapii), w przypadku osób z zaburzeniami związanymi z brakiem poczucia przyjemności w ich życiu. W badaniach wzięło udział 26 osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, z których 11 było artystami.

Większą przyjemność dawało bazgrolenie niż kolorowanie, choć nie wykazano istotnych różnic statystycznych. Istotne natomiast były różnice miedzy wyrażanymi odczuciami przez artystów i osób niebędących artystami w przypadku zadania dotyczącego kolorowania. Jak tłumaczy to Girija Kaimal, główna autorka badań, osoby określające siebie jako artystów mogły być sfrustrowane ograniczeniem w postaci istniejącego już rysunku, który miały zakolorować oraz krótkim czasem, który nie pozwalał ukończyć rozpoczętych działań. Metoda fNIRS do tej pory nie była stosowana w badaniach dotyczących wpływu sztuk wizualnych na mózg, jednak wcześniejsze badania wskazywały na usprawnianie połączeń między różnymi obszarami w mózgu pod wpływem ekspresji w sztukach wizualnych oraz większą odporność na zmiany.

Źródła[edytuj | edytuj kod]