2015-05-31: 94. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 31 maja 2015

10, 11 i 12 czerwca 2015 roku odbędzie się 94. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad[edytuj | edytuj kod]

Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o:

 • rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie,
 • poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw,
 • komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 2674, 2715, 3161 i 3318)
 • sprawozdawca poseł Ireneusz Raś.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o:

 • senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw,
 • poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druki nr 3091, 3229 i 3415)
 • sprawozdawca poseł Józef Lassota.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 3233 i 3278)

 • sprawozdawca poseł Jacek Tomczak.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430)

 • uzasadnia poseł Krystyna Skowrońska.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druk nr 3432)

 • uzasadnia Minister Gospodarki.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433)

 • uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3425)

 • uzasadnia poseł Paweł Arndt.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3426)

 • uzasadnia poseł Wincenty Elsner.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441 i 3268)

 • sprawozdawca poseł Wiesław Janczyk.

Rządowy dokument: "Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r." (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401)

 • wystąpienia Prezesa Rady Ministrów oraz posła Damiana Raczkowskiego.

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce" w 2013 roku (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408)

 • wystąpienia Ministra Zdrowia oraz posła Czesława Hoca.

Źródła[edytuj | edytuj kod]