2014-12-30: ICM wprowadziło politykę otwartości zobowiązującą pracowników do udostępniania publikacji naukowych w otwartym dostępie

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 30 grudnia 2014

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat), która zobowiązuje pracowników do udostępniania publikacji naukowych w otwartym dostępie.

Polityka została włączona do działalności Centrum na mocy zarządzenia Dyrektora ICM UW prof. Marka Niezgódkę. Zarządzenie obejmuje publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych.

Pracownicy ICM UW mogą realizować otwarty mandat na dwa sposoby:

  • publicznie udostępnić ostateczną wersję publikacji w Repozytorium CeON na licencji CC-BY lub CC-BY-SA, niezwłocznie po jej przyjęciu do publikacji.
  • jeżeli sposób pierwszy nie jest możliwy, wystarczy, aby publicznie udostępniona w repozytorium została publikacja w wersji jak najbliższej ostatecznej, nie później niż w terminie 6 miesięcy (12 miesięcy w przypadku utworów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych).

Powyższe dwa sposoby realizacji zarządzenia odpowiadają co do zasady standardowym politykom wydawców naukowych, którzy przewidują zwykle dwie drogi otwartego dostępu – złotą, polegającą na natychmiastowym umieszczeniu ostatecznej wersji publikacji w Internecie, jednak zwykle po uiszczeniu przez autora stosownej opłaty oraz zieloną, polegającą na umieszczeniu wersji autorskiej, zwykle po upływie określonego terminu (tzw. embargo).

Zarządzenie sprowadza się zatem do wymagania, aby pracownik skorzystał z dostępnej u danego wydawcy drogi złotej, jeżeli w ramach przyznanego finansowania (np. grantu) dysponuje na to środkami, a w przeciwnym wypadku, aby skorzystał z udostępnianej przez wydawcę drogi zielonej. W każdym przypadku publikacja ma zostać udostępniona w repozytorium instytucjonalnym CeON.

Dzięki wprowadzeniu otwartego mandatu ICM już teraz zapewnia zgodność swojej polityki z regułami, które wkrótce będą obowiązywać wszystkich beneficjentów grantów unijnych.

Źródła[edytuj | edytuj kod]