Przejdź do zawartości

2014-10-09: V Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się w dniach 8-9 października 2014 r.

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 9 października 2014

W dniach 8 i 9 października 2014 w Sieradzu odbyła się coroczna, V Sieradzka Konferencja Kosmiczna pn. „Dziedzictwo Arego Sternfelda. Astronomia z Kosmosu”. Organizatorami byli: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starosta sieradzki, Prezydent miasta Sieradza. Kuratorium Oświaty w Łodzi, delegatura w Sieradzu, Sieradzkie Centrum Kultury i Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Konferencja zorganizowana została pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha i Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Sieradzkie Konferencje Kosmiczne mają na celu przybliżyć idee i dorobek naukowy radzieckiego teoretyka kosmonautyki „Nawigatora kosmicznych tras”, pracującego 45 lat w Moskwie Arego Sternfelda, urodzonego 14 maja 1905 r. w Sieradzu. Studia ukończył w Nancy we Francji uzyskując dyplom inżyniera mechanika. Dzieło jego życia „Wstęp do kosmonautyki” pisane było w Łodzi w latach 1932-33 po francusku, a wydane w Moskwie w 1937 r. w języku rosyjskim. Zresztą II wydanie w 1974 r. też było w języku rosyjskim, i nigdy nie zostało przełożone na jakikolwiek inny język, szczególnie na język polski, mimo polskiego rodowodu książki. Ponadto napisał kilkanaście innych publikacji w języku rosyjskim, przetłumaczonych na 36 języków, wydanych w 80 wydaniach, w 39 krajach, na 5 kontynentach. Tylko książka „Śladami kosmonautycznych koncepcji z lat 1929-1936” nigdy nie została przełożona na żaden język obcy. Zmarł 4 lipca 1980 r. w Moskwie, został pochowany na Cmentarzu Nowodziewiczym, gdzie spoczywają ludzie zasłużeni dla Rosji.

Dwudniowa Konferencja, zorganizowana została w Sieradzu po raz 5. W pierwszym dniu rozpoczęła się otwarciem wystawy filatelistycznej „Kosmos – 8”, po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie. Na wystawie w Klubie 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ul. H. Sienkiewicza 6 wystawcy - Marian Frajtak i Wacław Osicki - pokazali swoje zbiory „Astronomia z Kosmosu” korespondujące z tematyką V Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Tematyka znaczków pocztowych i kart pocztowych była związana z Kopernikiem, astronomią, lotami kosmicznymi astronautów amerykańskich i rosyjskich, a także z lotem Polaka Mirosława Hermaszewskiego. Wśród kart pocztowych na planszach obydwu wystawców można było zobaczyć 3 karty z 2005 r. wydane przez Rejonowy Urząd Poczty w Sieradzu z portretami Arego Sternfelda w 100-lecie jego urodzin, a także 2 karty pocztowe wydane z tej samej okazji przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Łodzi zaprojektowane przez Waszego wikireportera Mirosława Zbigniewa Wojalskiego. Wystawa będzie czynna do 31 października 2014 r.

Następnie w Muzeum Okręgowym w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 2 Dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski w towarzystwie Starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika i Prezydenta miasta Sieradza Jacka Walczaka otworzył I dzień Konferencji poświęcony tematyce sternfeldowskiej z licznym udziałem rodziny uczonego: starsza córka Maja Sternfeld z mężem Michaiłem Dobkinem i wnuczką Iriną Sadovski, młodsza córka Elwira Berman-Sternfeld z mężem Aleksandrem Bermanem i wnukiem Iljuszą Bermanem. W imieniu rodziny Arego Sternfelda przywitała wszystkich uczestników Konferencji Irina Sadovski z Paryża, wnuczka uczonego.

W obradach brał udział także Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Kłosa z Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęły się obrady I dnia.

Z powodów rodzinnych nie dojechał pierwszy prelegent dr Jerzy Nawrocki z CBK PAN, który miał wygłosić referat „Idee sternfeldowskie – niewykorzystana szansa Polski i Francji”.

Natomiast dr Stella Morozowa, opiekunka zbiorów „sternfeldianów” w Muzeum Politechnicznym w Moskwie, przedstawiła referat nt. „Życie i praca naukowa Arego Sternfelda – ekspozycja w Muzeum Politechnicznym w Moskwie”. W tłumaczeniu referatu na język polski pomagał prof. Alexey Pamyatnykh.

Do następnego referatu „Wydania prac Arego Sternfelda w świecie” wstęp wygłosiła po polsku (tłumaczenia z języka oryginału na język polski dokonał Wasz wikireporter M Z Wojalski) Elwira Sternfeld, córka Arego Sternfelda, a o ciąg dalszy poprosiła swoją przyjaciółkę Zofię Radzikowską. Prelekcji towarzyszyło 21 przezroczy, ilustrujących dzieje różnych książek Arego Sternfelda i ich przekładów na czele ze „Wstępem do kosmonautyki”. Referat będzie wydany drukiem w niewielkim bibliofilskim nakładzie.

Następnie zebrani obejrzeli ponad godzinny film o życiu i działalności zrealizowany przez Dariusza Bargieła, oparty m.in. na wielu dotychczas nieznanych zdjęciach archiwalnych i współczesnych tych miejsc, w których żył i pracował Ary Sternfeld. Autorami scenariusza byli Dariusz Bargieł i Mirosław Zbigniew Wojalski, który również był lektorem w filmie.

Jacek Walczak Prezydent miasta Sieradza w oparciu o film przypomniał jak Ary Sternfeld promował Sieradz, ziemię sieradzką, Łódź i Polskę w świecie.

Następnie zebrani wzięli udział w otwarciu przygotowanej przez zespół Muzeum Okręgowego w Sieradzu (w składzie Jerzy Kowalski, Anna Piestrzeniewicz, Tomasz Gibki, oprawa plastyczna Karolina Antczak) wystawie „Z Sieradza do gwiazd. Od idei szternfeldowskich do osiągnięć współczesnej kosmonautyki”. W ramach wystawy oprócz plansz można było obejrzeć m.in. skafandry kosmonautów a także model pierwszych polskich satelitów „Lem” i „Heweliusz” o rozmiarach 20x20x20cm.

Odbył się również pokaz łazika marsjańskiego zaprojektowanego i wykonanego przez 7 studentów Politechniki Białostockiej, którego działanie prezentował student Michał Grześ, urodzony blisko Sieradza, bo w Łasku. Łazik marsjański zdobył I nagrodę w konkursie University Rover Challanger w wyniku czterech zwycięskich konkurencji w trudnych warunkach na pustyni Utach w USA. Rok wcześniej ten sam zespół zdobył też w USA też pierwszą nagrodę za innego łazika kosmicznego.

Na zakończenie dnia w Teatrze Miejskim uczestnicy Konferencji i sieradzanie wysłuchali koncertu perkusyjnego „Kosmiczne wibracje” w wykonaniu Pawła Krasińskiego na instrumentach perkusyjnych i Katarzyny Antoniak na fortepianie.

Drugiego dnia obrad naukowcy

  • prof. dr hab. Piotr Życki dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie przewodniczył obradom i wygłosił odczyt „Astronomia wysokich energii (satelita Intergraf i nowa misja Atena +)”
  • prof. dr hab. Alexey Pamyatnykh z CAMK PAN Warszawa wygłosił odczyt „Pulsacje gwiazd i astrosejsmologia”
  • prof. dr hab. Aleksander Schwarzenberg-Czerny z CAMK PAN Warszawa wygłosił odczyt „Satelitarne obserwacje gwiazd zmiennych (BRITE zagląda do wnętrza gwiazd)”
  • prof. dr hab. Ryszard Szczerba z CAMK PAN Toruń wygłosił odczyt „Misja HERSCHEL do badań zimnego kosmosu”

przybliżali piękno astronomii i jej praktyczne zastosowania obecnej na sali młodzieży, namawiając, aby niektórzy, ci najbardziej zainteresowani wybierali zawody związane z astronomią i kosmonautyką, bo mają one dużą przyszłość.

Szczególnie po powołaniu przez Polskę 25 lipca 2014 r. Polskiej Agencji Kosmicznej „POLSA” (posługującej się nazwą angielską Polish Space Agency POLSA) członka Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Także znakomitym przykładem były omówione i pokazane zdjęcia i dane techniczne dwóch pierwszych polskich satelitów już znajdujących się na orbitach LEM i HEWELIUSZ, które mimo niewielkich rozmiarów (20x20x20cm) mają duże możliwości badawcze a skonstruowane zostały przez polskich naukowców i inżynierów.

W drugim dniu Konferencji, po przerwie, ogłoszono wyniki 2 konkursów dla młodzieży szkolnej ogłoszonych w 2014 r. przez Kuratorium Oświaty w Łodzi i Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

Wyniki konkursu wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej pt. „Astronomia z pokładów satelitów – Projekt BRITE” w kategorii „Junior”: I miejsce: Adrianna Felczerek z Gimnazjum nr 1 w Sieradzu, II miejsce: Hubert Ceglarek z Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie, III miejsce: Marta Klimczak z Gimnazjum w Trębaczewie. W kategorii Student Komisja nie przyznała żadnej nagrody, ale postanowiła wyróżnić Bartłomieja Ziętka z I LO w Sieradzu.

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Polska w kosmosie za 5,10,15 lat”: W kategorii Junior: I miejsce Kinga Osiewicz z Gimnazjum w Wartkowicach, II miejsce Wiktoria Tomaszek z Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie, III miejsce Wiktoria Furmańczyk z Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.

Wyróżnienia: Olga Pruszyńska z Gimnazjum w Białej Rawskiej, Tomasz Tomalik z Gimnazjum nr 2 w Kępnie, Weronika Smug z Gimnazjum w Lututowie, Marcin Niciak z Gimnazjum w Burzeninie.

W kategorii Student: I miejsce Natalia Laska z Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach, II miejsce Maciej Łyskawa z I LO w Wieluniu, III miejsce Milena Świątek z Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu, III (równorzędne) miejsce Klaudia Trębska z LO w Skierniewicach. Wyróżnienie dla Jakuba Lewandowskiego z I LO w Koninie.

Organizatorzy podkreślili duże zaangażowanie uczestników w problematykę konkursów i wysoki poziom prac.

Na zakończenie obrad Konferencji uczestnicy znów obejrzeli pokaz możliwości łazika marsjańskiego.

Przed rozpoczęciem obrad zebrani wysłuchali arii „Śnić sen, najpiękniejszy ze snów…” z słynnego brodwayowskiego musicalu Mitcha Leigha „Człowiek z La Manchy”. Rzecz w oryginale dotyczy innych wydarzeń, historii błędnego rycerza Don Kichota z Manchy, jednej z najpiękniejszych legend, ale to również jedna z najbardziej wzruszających opowieści o marzeniach i rzeczywistości, doskonale pasująca do życia i działalności bohatera Sieradzkich Konferencji, Arego Sternfelda.

Człowiek z La Manchy (fragmenty)

Śnić sen, najpiękniejszy ze snów


Iść w bój, w imię cierpień i krzywd

I nieść ciężar swój ponad siły,

Iść tam, gdzie nie dotarłby nikt.

(...)

Iść wciąż, aby sięgnąć do gwiazd.


To jest mój cel - dosięgnąć chcę gwiazd,

Choć tak beznadziejnie daleki ich blask.

(...)

I nasz świat lepszy stanie się, niż

Dawniej był, (...)

I ten, co ślubował niezłomnie

Wciąż iść, aby sięgnąć do gwiazd!


Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]

.